Glossary: aorist | قد

LanguageGreek Arabic
Lexemeaoristقد
Root / Stemq d /
Part of Speechparticle
Expressionἐποίησενqad ʿamila
Annotation
Quotationμόνος γὰρ (sc. ὁ Ὅμηρος) οὐχ ὅτι εὖ ἀλλὰ καὶ μιμήσεις δραματικὰς ἐποίησενwa-ḏālika annahū huwa (sc. Ūmīrūsu) waḥdahū faqaṭ laysa innamā ʿamila ašyāʾa aḥsana ... lākin qad ʿamila l-tašbīhāti wa-l-ḥikāyāti l-maʿrūfata bi-daramāṭīqiyātā
ReferenceArist. Poet. 4, 1448b35226.14
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest