Glossary: καί | و

LanguageGreek Arabic
Lexemeκαίو
Root / Stemw /
Part of Speechconjunctionconjunction
Expression
AnnotationSūfrun coni. Tkatsch : ed. qarnun
Quotationοὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγουςwa-ḏālika annahū laysa lanā an nusammiya bi-māḏā yušāriku ḥikāyātu wa-tašbīhātu l-šāʿiri Sūfruna wa-Kasānarḫusa wa-l-aqāwīlu l-mansūbatu ilā Suqrāṭa
ReferenceArist. Poet. 1, 1447b10220.20
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest