Glossary: λόγος | قول

LanguageGreek Arabic
Lexemeλόγοςقول
Root / Stemq w l /
Part of Speechnounnoun
Expressionλόγου ἕνεκα λεγόμενονqāla qawlan muǧarradan
Annotation
Quotationὅμοιον δὴ τὸ σκοπεῖν ... πρὸς ἄλλην θέσιν ὁποιανοῦν διαλέγεσθαι τῶν λόγου ἕνεκα λεγομένωνwa-l-baḥṯu ... yušbihu l-kalāma fī raddi waḍʿin āḫara ayya waḍʿin kāna mina l-awḍāʿi llatī innamā hiya mimmā yuqālu qawlan muǧarradan
ReferenceArist. Phys. I 2, 185a6
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest