Glossary: στερεός | جسم

LanguageGreek Arabic
Lexemeστερεόςجسم
Root / Stemǧ s m /
Part of Speechadj.noun
Expressionτὸ στερεόν
Annotation
Quotationτούτου δὲ εὑρισκομένου δυνησόμεθα καθόλου τὸ δοθὲν στερεὸν παραλληλογράμμοις περιεχόμενονwa-iḏā kānati hāḏihī l-ḥīlatu mawǧūdatan amkannā an [naǧida mukaʿʿaban] musāwiyan li-kulli ǧismin maʿlūmin mutawāzī l-aḍlāʿi
ReferenceErat. Cub. dupl. 90.14153.11
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest