Glossary: ἐνίστημι | قائم

LanguageGreek Arabic
Lexemeἐνίστημιقائم
Root / Stemq w m / I
Part of Speechact. part.act. part.
Expression
Annotation
Quotationἄρτι, ἐὰν ᾖ ὁ χρόνος ἐγγὺς τοῦ ἐνεστῶτος νῦν πάλαι δὲ τὸ πόρρωqubaylu, iḏā kāna l-waqtu mina l-zamāni qarīban mina l-āni l-qāʾimi, wa-ammā ānifan wa-qadīman fa-yadullāni ʿalā l-zamāni l-baʿīdi minhu
ReferenceArist. Phys. IV 13, 222b14
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest