Glossary: ὄνομα | اسم

LanguageGreek Arabic
Lexemeὄνομαاسم
Root / Stemʾ s m /
Part of Speechnounnoun
Expression
Annotation
Quotationτούτων (sc. ζῷον καὶ ἄνθρωπος) γὰρ ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτεροςfa-inna hāḏaini (sc. al-ḥayawānu wa-l-insānu) l-ismu faqaṭ ʿāmmun lahā fa-ammā qawlu l-ǧawhari llaḏī bi-ḥasabi l-ismi fa-muḫalafun
ReferenceArist. Cat. 1a3BN 158a2
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest