Glossary: γάρ | ل

LanguageGreek Arabic
Lexemeγάρ ل
Root / Steml /
Part of Speech
Expressionli-anna
Annotation
Quotationπέπονες <δὲ> (δὲ Arab., add. Pack) πρὸς μὲν φιλίας ... εἰσὶν ἀγαθοί, πέπον γὰρ τὸ προσφιλέστατον οἱ ποιηταὶ καλοῦσιfa-ammā l-biṭṭīḫu fa-innahū ǧayyidun li-man arāda an yuḥibba āḫara ... li-anna l-šuʿarāʾa yusammūna l-maḥabbata bi-l-luġati l-yūnāniyyati bi-smi l-biṭṭīḫi
ReferenceArtem. Onirocr. 74.8136.11
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest