Glossary: περαίνω | متناهٍ

LanguageGreek Arabic
Lexemeπεραίνωمتناهٍ
Root / Stemn h y /
Part of Speechpass. part.pass. part.
Expressionἡ πεπερασμένη δύναμιςal-quwwatu l-mutanāhiyatu
Annotation
Quotationἡ μὲν πεπερασμένη πᾶσα ἐκ τῆς ἀπείρου δυνάμεως ὑφέστηκενfa-ammā l-quwwatu l-mutanāhiyatu fa-innamā kānat mina l-quwwati llatī lā tatanāhā
ReferenceProclus El. theol. 91: 82.1891.2
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest