Glossary: κατά | جهة

LanguageGreek Arabic
Lexemeκατάجهة
Root / Stemw ǧ h /
Part of Speechprep.noun
Expressionκατὰ τὸ εἶδοςʿalā ǧihati l-ṣūrati
Annotation
Quotationλεγομένης γὰρ οὐσίας καὶ τῆς ὕλης καὶ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ συναμφοτέρου τὴν κατὰ τὸ εἶδος οὐσίαν ἀπεφήνατο ψυχὴν ὑπάρχεινwa-ḏālika annahū lammā kāna l-ǧawharu yuqālu ʿalā l-hayūlā wa-l-ṣūrati wa-l-ǧismi l-muʾallafi minhumā qaḍā bi-anna l-nafsa ǧawharun ʿalā ǧihati l-ṣūrati
ReferenceGalen An. virt. 45.119.4
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest