Glossary: γάρ | ل

LanguageGreek Arabic
Lexemeγάρل
Root / Steml /
Part of Speechparticleprep.
Expressionli-anna
Annotation
Quotationαἱ γὰρ ἶνες (sc. τοῦ αἵματος) γῆς· μὴ ἐξαιρουμένων δὲ πήγνυται οἷον ὑγρὰ γῆ ἀπὸ ψύχουςli-anna l-šaẓāyā (sc. mina l-dami hiya) mina l-arḍi fa-in lam tuʾḫaḏ minhu l-šaẓāyā ǧamada ka-mā taǧmudu l-arḍu l-raṭbatu mina l-bardi
ReferenceGalen An. virt. 53.2025.21
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest