Glossary: παραγράφω | اقتصاص

LanguageGreek Arabic
Lexemeπαραγράφωاقتصاص
Root / Stemq ṣ ṣ / VIII
Part of Speechgerundmaṣdar
Expressionπαραγράφεινiqtiṣāsī
Annotation
Quotationοὐσῶν δὲ καὶ ἄλλων αὐτοῦ (sc. τοῦ Ἀριστοτέλους) ῥήσεων ... ἔδοξέ μοι περιττὸν εἶναι παραγράφειν ἁπάσαςwa-qad raʾaytu annahū wa-in kāna li-Arisṭāṭālīsa kalāmun kaṯīrun ġayru hāḏā ... fa-inna qtiṣāṣī li-ǧamīʿi kalāmihī mina l-faḍli
ReferenceGalen An. virt. 54.1426.9
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest