Glossary: περί | على

LanguageGreek Arabic
Lexemeπερίعلى
Root / Stemʿ l w /
Part of Speechprep.prep.
Expressionἐν ταῖς περὶ τῶν ζῴων [αὐτοῦ] πραγματείαιςfī kitābihī ʿalā l-ḥayawāni
Annotation
Quotationοὐσῶν δὲ καὶ ἄλλων αὐτοῦ (sc. τοῦ Ἀριστοτέλους) ῥήσεων ἐν ταῖς περὶ τῶν ζῴων [αὐτοῦ] πραγματείαιςwa-qad raʾaytu annahū wa-in kāna li-Arisṭāṭālīsa kalāmun kaṯīrun ġayru hāḏā fī hāḏā l-maʿnā fī kitābihī ʿalā l-ḥayawāni
ReferenceGalen An. virt. 54.1226.8
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest