Glossary: ἁρμονία | نظم

LanguageGreek Arabic
Lexemeἁρμονίαنظم
Root / Stemn ẓ m /
Part of Speechnounnoun
Expression
Annotation
Quotationἅπασαι μὲν (sc. τέχναι) ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ, τούτοις δ' ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοιςwa-ǧamīʿuhā (sc. ǧamīʿu l-ṣināʿāti) yaʾtī bi-l-tašabbuhi wa-l-ḥikāyati bi-l-laḥni wa-l-qawli wa-l-naẓmi wa-ḏālika yakūnu ammā ʿalā l-infirāḍi wa-ammā ʿalā ǧihati l-iḫtilāṭi
ReferenceArist. Poet. 1, 1447a22220.13
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest