Glossary: τραγῳδία | مديح

LanguageGreek Arabic
Lexemeτραγῳδίαمديح
Root / Stemm d ḥ /
Part of Speechnounnoun
Expression
Annotation
Quotationἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ ἡ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείστη καὶ κιθαριστικῆς πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολονfa-kullu šiʿrin wa-kullu našīdin šiʿriyyin naḥā bihī immā madīḥan wa-immā hiǧāʾan immā diṯurambū l-šiʿriyyi wa-naḥwa akṯara awlīṭīqas wa-kullu mā kāna dāḫilan fī l-tašabbuhi wa-muḥākāti ṣināʿati l-malāhī mina l-zamri wa-l-ʿūdi wa-ġayrihī
ReferenceArist. Poet. 1, 1447a17220.8
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest