Glossary: ἔχω | ل

LanguageGreek Arabic
Lexemeἔχωل
Root / Steml /
Part of Speechverbprep.
Expressionοὐδὲν ... ἔχοιμεν ὀνομάσαιlaysa lanā an nusammiya
Annotation
Quotationοὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγουςwa-ḏālika annahū laysa lanā an nusammiya bi-māḏā yušāriku ḥikāyātu wa-tašbīhātu l-šāʿiri Sūfruna wa-Kasānarḫusa wa-l-aqāwīlu l-mansūbatu ilā Suqrāṭa
ReferenceArist. Poet. 1, 1447b10220.19
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest