Glossary: aorist | كان

LanguageGreek Arabic
Lexemeaoristكان
Root / Stemk w n / I
Part of Speechverb
Expressionἐποίησεkāna yaʿmalu
Annotation
Quotationὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησεwa-ka-ḏālika in kāna l-insānu yaʿmalu l-ḥikāyata wa-l-tašbīha ʿinda mā yaḫliṭu ǧamīʿa l-awzāni ka-mā kāna yaʿmalu Ḫāramīn
ReferenceArist. Poet. 1, 1447b21222.5
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest