Glossary: λόγος | قول

LanguageGreek Arabic
Lexemeλόγοςقول
Root / Stemq w l /
Part of Speechnounnoun
Expressionοἱ Σωκρατικοὶ λόγοιal-aqāwīlu l-mansūbatu ilā Suqrāṭa
Annotationparaphr.
Quotationοὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγουςwa-ḏālika annahū laysa lanā an nusammiya bi-māḏā yušāriku ḥikāyātu wa-tašbīhātu l-šāʿiri Sūfruna wa-Kasānarḫusa wa-l-aqāwīlu l-mansūbatu ilā Suqrāṭa
ReferenceArist. Poet. 1, 1447b11220.20
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest