Glossary: μῖμος | تشبيه

LanguageGreek Arabic
Lexemeμῖμοςتشبيه
Root / Stemš b h / II
Part of Speechnounmaṣdar
Expressionḥikāyatun wa-tašbīhun
Annotationhend. ; Sūfrun coni. Tkatsch : ed. qarnun
Quotationοὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγουςwa-ḏālika annahū laysa lanā an nusammiya bi-māḏā yušāriku ḥikāyātu wa-tašbīhātu l-šāʿiri Sūfruna wa-Kasānarḫusa wa-l-aqāwīlu l-mansūbatu ilā Suqrāṭa
ReferenceArist. Poet. 1, 1447b10220.19
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest