Glossary: οἷον | ذلك

LanguageGreek Arabic
Lexemeοἷονذلك
Root / Stemḏ l k /
Part of Speechadv.pronoun
Expressionλέγω δὲ οἷονmiṯālu ḏālika
Annotation
Quotationεἰσὶ δέ τινες αἳ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις, λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳwa-qad yūǧadu qawmun yastaʿmilūna ǧamīʿa llatī wuṣifat miṯālu ḏālika fī l-laḥni wa-l-ṣawti l-ḥalwā wa-l-awzāni
ReferenceArist. Poet. 1, 1447b25222.7
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest