Glossary: ποιέω | جعل

LanguageGreek Arabic
Lexemeποιέωجعل
Root / Stemǧ ʿ l / I
Part of Speechverbverb
Expressionτὰς μαθήσεις ποιεῖταιyatatalmaḏu wa-yaǧʿalu l-talmaḏāta
Annotation
Quotationκαὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς μαθήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώταςwa-hāḏā mimmā yuḫālifu bihī l-nāsu l-ḥayawānāta l-uḫara min qibali anna l-insāna yušbihu wa-yastaʿmilu l-muḥākāta akṯara wa-yatatalmaḏu wa-yaǧʿalu l-talmaḏāta bi-l-tašbīhi wa-l-muḥākāta li-l-ašyāʾi l-mutaqaddimati wa-l-awāʾili
ReferenceArist. Poet. 4, 1448b8224.17
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest