Glossary: γάρ | ان

LanguageGreek Arabic
Lexemeγάρان
Root / Stemʾ n /
Part of Speechparticleconjunction
Expressionammā
Annotation
QuotationΠολύγνωτος μὲν γὰρ κρείττους, Παύσων δὲ χείρους, Διονύσιος δὲ ὁμοίους εἴκαζενammā l-aḫyāru minhum li-l-aḫyāri wa-l-ašrāru li-l-ašrāri ka-mā ammā an Fāwsun ḥākā l-ašrāra wa-šabbaha wa-ammā Diyūnūsiyūs kāna yušabbihu wa-yuḥākī l-šabīha
ReferenceArist. Poet. 2, 1448a5222.13
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest