Glossary: dative | في

LanguageGreek Arabic
Lexemedativeفي
Root / Stemf y /
Part of Speechprep.
Expression
Annotation
Quotationεἰσὶ δέ τινες αἳ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις, λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳwa-qad yūǧadu qawmun yastaʿmilūna ǧamīʿa llatī wuṣifat miṯālu ḏālika fī l-laḥni wa-l-ṣawti l-ḥalwā wa-l-awzāni
ReferenceArist. Poet. 1, 1447b25222.7
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest