Glossary: comparative | اكثر

LanguageGreek Arabic
Lexemecomparativeاكثر
Root / Stemk ṯ r /
Part of Speechelative
Expressionοἱ σεμνότεροιman kāna minhum akṯara ʿafāfan
Annotation
Quotationοἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτωνman kāna minhum akṯara ʿafāfan yatašabbahūna bi-l-aʿmāli l-ḥasanati l-ǧamīlati wa-fī mā ašbaha ḏālika
ReferenceArist. Poet. 4, 1448b25226.6
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest