Glossary: πιστεύω | وثق

LanguageGreek Arabic
Lexemeπιστεύωوثق
Root / Stemw ṯ q / I
Part of Speechverbverb
Expressionπιστεύσειεν ἄν τιςyaṯiqu l-insānu
Annotationτῶν κινούντων ΠPS Arab., Hardie et Gaye ap. Arist. CWA p. 433 : secl. Ross
Quotationἔκ τε δὴ τούτων πιστεύσειεν ἄν τις εἶναί τι πρῶτον ἀκίνητον, καὶ πάλιν ἐπιβλέψας ἐπὶ τὰς ἀρχάς τῶν κινούντωνfa-min hāḏihi l-ašyāʾi yaṯiqu l-insānu bi-anna hāhunā šayʾan awwalan ġayra mutaḥarrikin wa-qad yaṯiqu bi-ḏālika ayḍan iḏā huwa taʾammala mabādiʾa l-ḥarakāti
ReferenceArist. Phys. VIII 6, 259a20869.6
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest