Glossary: λόγος | رأي

LanguageGreek Arabic
Lexemeλόγοςرأي
Root / Stemr ʾ y /
Part of Speechnounnoun
Expressionfikrun wa-raʾyun
Annotationhend.
Quotationτοῖς δὲ κατὰ λόγον τὰς ὀρέξεις ποιουμένοις καὶ πράττουσι πολυωφελὲς ἂν εἴη τὸ περὶ τούτων εἰδέναιfa-ammā llaḏīna yaštahūna wa-yafʿalūna ʿalā ḥasabi mā yūǧibuhū l-fikru wa-l-raʾyu fa-inna l-ʿilma bi-hāḏihī l-ašyāʾi nāfiʿun lahum ǧiddan
ReferenceArist. Eth. Nic. I 3, 1095a10117.17
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest