Lookup cumulative lexical entry: ل

 1. accusative
 2. dative
  • dative Aelian. Tact.
  • dative Arist. Poet. τούτοις = li-hāḏayni
   τὰ γὰρ ἤθη σχεδὸν ἀεὶ τούτοις ἀκολουθεῖ μόνοις Arist. Poet. 2, 1448a3 = wa-ḏālika anna l-ʿādāta wa-l-aḫlāqa miṯlan hiya tābiʿatun li-hāḏayni faqaṭ 222.11
  • dative Arist. Poet. τοῖς φιλοσόφοις = li-faylasūfin
   αἴτιον δὲ καὶ τούτου, ὅτι τὸ μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως Arist. Poet. 4, 1448b13 = wa-l-ʿillatu fī ḏālika hiya hāḏihī wa-hiya anna ... bāba l-taʿlīmi laysa innamā huwa laḏīḏan li-faylasūfin faqaṭ lākin li-hāʾulāʾi l-uḫari ʿalā miṯālin wāḥidin 224.21
  • dative Arist. Poet. τοῖς ἄλλοις = li-hāʾulāʾi l-uḫari
   αἴτιον δὲ καὶ τούτου, ὅτι τὸ μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως Arist. Poet. 4, 1448b14 = wa-l-ʿillatu fī ḏālika hiya hāḏihī wa-hiya anna ... bāba l-taʿlīmi laysa innamā huwa laḏīḏan li-faylasūfin faqaṭ lākin li-hāʾulāʾi l-uḫari ʿalā miṯālin wāḥidin 224.22
 3. future
 4. genitive
  • genitive Arist. Poet. τούτων = li-hāḏihī
   ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων μιμήσαιτο ἄν τις Arist. Poet. 3, 1448a19 = wa-ayḍan al-ṯāliṯu li-hāḏihī l-fuṣūli wa-minhā huwa an tušbiha kulla wāḥidin wāḥidin min hāḏihī 222.23
  • genitive Arist. Poet. τῆς αὐτῆς = allatī hiya lahā bi-ʿaynihā
   ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστι μεθόδου λέγωμεν Arist. Poet. 1, 1447a11-12 = wa-ka-ḏālika natakallamu min aǧli kam allatī hiya mawǧūdatun allatī hiya lahā bi-ʿaynihā wa-naḥnu mutakallimūna 220.6
  • genitive Galen An. virt. τῆς ... ἑλκούσης = li-anna ... lahā stidʿāʾan wa-ǧtilāban
  • genitive Ps.-Arist. Virt. τὸ εὐεργετεῖν τοὺς ἀξίους = muʿīnan li-man yastaḥaqqu an yuʿāna
 5. participle
 6. ἀγένειος
 7. ἀγκών
 8. ἀγνώμων
 9. ἀδέσποτος
 10. ἄν
 11. ἀνισότης
 12. ἄπαις
 13. ἀπό
 14. ἀπόλλυμι
 15. ἄπρακτος
 16. ἄρχω
 17. ἅτε
  • ἅτε (conjunction) Galen An. virt. ἅτε οὖν = li-anna
   ἅτε οὖν φιλοπόλεμός τε καὶ φιλόσοφος ἡ θεὸς οὖσα Galen An. virt. 65.10 = li-anna llāha laysa (sic) bi-muḥibbin li-l-qitāli hakīmun 33.16
  • ἅτε (conjunction) Ps.-Plut. Placita li-anna
 18. αὐτός
  • αὐτός (pronoun) Galen An. virt. αἰσθάνεσθαι δύνασθαί ... αὐτὴν = innahū … lahā an taḥussa
   ἐπεὶ δ' οὐ μόνον αἰσθάνεσθαι δύνασθαί φαμεν αὐτὴν Galen An. virt. 34.25 = li-annā laysa naqūlu innahū inna-mā lahā an taḥussa faqaṭ bi-qawlin muṭlaqin 11.12
  • αὐτός (pronoun) Nicom. Arithm. τῆς αὐτῶν εὑρέσεως = fī idrākinā lahā
 19. ἄφωνος
 20. ἄψυχος
 21. βιωτικός
 22. γάρ
 23. γε
  • γε (particle) Galen An. virt. wa-lākinnī li-annī
   γιγνώσκω δ’ ... καὶ πάλιν ἐρῷ ταὐτόν Galen An. virt. 39.7 = wa-lākinnī li-annī aʿlamu ... aruddu ayḍan qawlī bi-ʿaynihī 14.23
  • γέ (particle) Proclus El. theol. li-ḏālika
   αἵ γε ... μερισταὶ δυνάμεις πεπερασμέναι ... εἰσίν Proclus El. theol. 86: 78.31 = fa-ṣarat li-ḏālika l-quwā l-qābilatu li-l-taǧziʾati mutanāhiyatun ayḍan 86.10
 24. γένεσις
 25. γίγνομαι
 26. δάκτυλος
 27. διά
 28. δίκη
 29. διό
 30. διόπερ
 31. διορθόω
 32. διότι
 33. δυσεκθέρμαντος
 34. ἐγώ
 35. εἰ
 36. εἰμί
 37. εἰς
 38. ἐκ
 39. ἐν
 40. ἐναντίος
 41. ἔνειμι
 42. ἕνεκα
 43. ἐπάγω
 44. ἐπεί
 45. ἐπί
 46. ἐπιδεκτικός
 47. ἐπιδέχομαι
 48. ἐπιθυμέω
 49. ἔρχομαι
 50. ἑτοῖμος
 51. εὐγνώμων
 52. ἔχω
 53. ἥδομαι
 54. ἡμεῖς
 55. ἴδιος
 56. ἵνα
 57. καθά
 58. καθάπερ
 59. κακόν
 60. κάμνω
 61. κατά
 62. κατακλίνω
 63. κοινωνέω
 64. κτάομαι
 65. λαμβάνω
 66. λεπιδωτός
 67. λιχανός
 68. μάταιος
 69. μέτειμι
 70. μετέχω
 71. μηδείς
 72. μηδέτερος
 73. νικάω
 74. ὅθεν
 75. οἷος
 76. ὅπως
 77. ὅς
 78. ὅτι
 79. οὗτος
 80. παῖς
 81. παντοίως
 82. παρά
 83. παράλληλος
 84. παρασκευή
 85. πάρειμι
 86. πέλω
 87. περί
 88. περιπατέω
 89. πῆχυς
 90. ποιέω
 91. πορίζω
 92. προΐημι
 93. πρός
 94. προστέλλω
 95. σελάχιος
 96. σκαληνός
 97. σύ
 98. σύμφωνος
 99. συνήθης
 100. σύντροφος
 101. τάνυσις
 102. ταράσσω
 103. ταύτῃ
 104. τυγχάνω
 105. ὑπάρχω
 106. ὑπερβάλλω
 107. ὑπερβολικός
 108. ὑπό
  • ὑπό (prep.) Artem. Onirocr.
  • ὑπό (prep.) Galen An. virt. ὑπό c. gen. = li-annahū ... bi-... li-annahū ... bi-...
   καὶ πήγνυται οὐχ ὑπὸ θερμοῦ ἀλλʼ ὑπὸ ψυχροῦ ξηραινόμενον Galen An. virt. 54.3 = wa-ǧamada lā li-annahū yaǧiffu bi-l-ḥarārati bal li-annahū yaǧiffu bi-l-burūdati 25.23-24
 109. ὑπομένω
 110. χάρις
 111. χρῆμα
 112. ὡς
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt. li-anna
   ὡς τῆς μὲν ξηρότητος εἰς σύνεσιν ... ἀγούσης τὴν ψυχήν Galen An. virt. 43.13 = li-anna l-yubsa ... yuʾaddī l-nafsa ilā l-ʿaqli 18.1
  • ὡς (conjunction) Ps.-Plut. Placita li-anna
  • ὡς (conjunction) Ptol. Hypoth. ὡς ἄν
 113. ὥσπερ
 114. ὥστε

Translation process scheme for ل

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest