Lookup cumulative lexical entry: ὡς

 1. ﻝ‎ﺝ‎آ‎ [ʾǧl]
  • ‏أجل‎ (noun) Galen An. virt. min aǧli c. gen.
   ἐγὼ δ᾿ οὐχ ὡς μάρτυρι πιστεύω τἀνδρί Galen An. virt. 64.10 = anā laysa uṣaddiqu hāḏā l-raǧula wa-aqbalu qawlahū min aǧli šahādatihī ʿalā qawlī 32.23
 2. ي‎ﺫ‎ﻝ‎آ‎ [ʾlḏy]
 3. ي‎ﻝ‎آ‎ [ʾly]
 4. ﻥ‎ﻥ‎آ‎ [ʾnn]
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Galen An. virt. ḏālika li-anna
   ὡς καὶ τοῦ ταύτης ἰοῦ ψύχοντος Galen An. virt. 41.15 = wa-ḏālika li-anna samma haḏihi l-ḥayyati ayḍan yubarriduhū 16.16
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Galen An. virt. ḏālika li-annahum
   ὡς, εἴ γ' ὄντως ἐφιλοσόφουν, ἐφύλαττον ἂν Galen An. virt. 75.21 = wa-ḏālika li-annahum law kānū yatafalsafūna ʿalā l-ḥaqīqati la-kāna llaḏī kāna yaḥfaẓūnahu wa-yaǧʿalūna fiṭnatahum fīhi 40.21
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Galen An. virt. ka-annahū
   ὡς οὐδὲν διαφέρον ἢ καθαίρειν δύνασθαι φάναι τὴν ἀλόην ἢ δύναμιν ἔχειν καθαρτικήν Galen An. virt. 34.13 = ka-annahū lā farqa bayna qawlinā inna l-ṣabira yumkinuhū an yushila wa-qawlinā inna lahū quwwatan mushilatan 11.3
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Galen An. virt. li-anna
   ὡς τῆς μὲν ξηρότητος εἰς σύνεσιν ... ἀγούσης τὴν ψυχήν Galen An. virt. 43.13 = li-anna l-yubsa ... yuʾaddī l-nafsa ilā l-ʿaqli 18.1
  • ‏إنّ‎ (conjunction) Galen Med. phil.
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Galen Med. phil. ka-annahu
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Nicom. Arithm. ἐπιστάμεθα ὡς = naʿlamu anna
 5. ﺏ‎ [b]
 6. ﺕ‎ﺕ‎ﺡ‎ [ḥtt]
 7. ي‎ﺕ‎ﺕ‎ﺡ‎ [ḥtty]
 8. ي‎ﺕ‎ﺡ‎ [ḥty]
 9. ﻝ‎و‎ﺡ‎ [ḥwl]
  • ‏حال‎ (noun) Arist. Phys. καὶ ὡς θάτερον, καὶ θάτερον = wa-ka-ḥāli aḥadihimā fī ḏālika ka-ḏālika ḥālu l-āḫari fīhi
   καὶ εἰ ὁποτερονοῦν ἄπειρον, καὶ θάτερον, καὶ ὡς θάτερον, καὶ θάτερον Arist. Phys. VI 2, 233a18 = wa-in kāna aḥaduhumā, ayyuhumā kāna, ġayra mutanāhin, kāna l-āḫaru ġayra mutanāhin, wa-ka-ḥāli aḥadihimā fī ḏālika ka-ḏālika ḥālu l-āḫari fīhi 626.7-9
 10. ﺹ‎ﺹ‎ﺥ‎ [ḫṣṣ]
 11. ﻝ‎ﺥ‎ﺩ‎ [dḫl]
 12. ﻡ‎و‎ﺩ‎ [dwm]
  • ‏دام‎ (verb I) Hippocr. Aphor. mā dāma
   τὰ χωρέοντα τεκμαίρεσθαι ὡς ἂν χωρῇ οἷα δεῖ Hippocr. Aphor. I 23 = yanbaġī an yustaġnama l-istifrāġu mā dāma l-šayʾu allaḏī yanbaġī an yustafraġa huwa llaḏī yustafraġu 8.13
 13. ك‎ﻝ‎ﺫ‎ [ḏlk]
  • ‏ذلك‎ (pronoun) Galen An. virt. ḏālika li-anna
   ὡς καὶ τοῦ ταύτης ἰοῦ ψύχοντος Galen An. virt. 41.15 = wa-ḏālika li-anna samma haḏihi l-ḥayyati ayḍan yubarriduhū 16.16
  • ‏ذلك‎ (pronoun) Galen An. virt. ḏālika li-annahum
   ὡς, εἴ γ' ὄντως ἐφιλοσόφουν, ἐφύλαττον ἂν Galen An. virt. 75.21 = wa-ḏālika li-annahum law kānū yatafalsafūna ʿalā l-ḥaqīqati la-kāna llaḏī kāna yaḥfaẓūnahu wa-yaǧʿalūna fiṭnatahum fīhi 40.21
  • ‏ذلك‎ (pronoun) Porph. Isag. ὡς γὰρ ... οὕτως = wa-ḏālika annahū ka-mā anna … ka-ḏālika
 14. ي‎آ‎ﺭ‎ [rʾy]
 15. ﺏ‎ﺏ‎ﺭ‎ [rbb]
 16. ﻝ‎ﺏ‎ﺱ‎ [sbl]
 17. ﻩ‎ﺏ‎ﺵ‎ [šbh]
 18. ﻕ‎ﺭ‎ﻁ‎ [ṭrq]
 19. و‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlw]
 20. ي‎ﻥ‎ﻉ‎ [ʿny]
  • ‏أعْنِي‎ (particle) Proclus El. theol.
   τὸ δ' ὄντως ὂν ἄπειρον μὲν ὡς ... Proclus El. theol. 86: 78.22 = al-šayʾu llaḏī lā nihāyata lahū dāʾimun aʿnī … 86.5
 21. ي‎ﻑ [fy]
  • ‏في‎ (prep.) Galen An. virt. fī-mā
   καὶ Ζήνων, ὥς φασιν, ἔλεγεν, ὅτι ... Galen An. virt. 39.22 = wa-qad qāla Zīnūnu fī-mā yazʿumūna innahū ... 15.14
 22. ﻝ‎ﺏ‎ﻕ‎ [qbl]
  • ‏قبل‎ (prep.) Galen An. virt. min qibali
   οὐχ ὡς νοσῶν ἀλλ' ὡς ἑκὼν κακὸς <κακῶς> δοξάζεται Galen An. virt. 50.14 = wa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū insānun sūʾun lā min qibali annahū marīḍu l-nafsi bal min qibali irādatihī 23.12
  • ‏قبل‎ (prep.) Galen An. virt. min qibali
   οὐχ ὡς νοσῶν ἀλλ' ὡς ἑκὼν κακὸς <κακῶς> δοξάζεται Galen An. virt. 50.14 = wa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū insānun sūʾun lā min qibali annahū marīḍu l-nafsi bal min qibali irādatihī 23.13
  • ‏قبل‎ (prep.) Ps.-Plut. Placita min qibali
  • ‏قبل‎ (prep.) Ps.-Plut. Placita min qibali
  • ‏قبل‎ (prep.) Ps.-Plut. Placita min qibali
 23. ﺭ‎ﺩ‎ﻕ‎ [qdr]
 24. ﻁ‎ﻕ‎ [qṭ]
  • ‏فقط‎ (adv.) Proclus El. theol.
   τὸ ἓν ... κατὰ μὲν τὴν ὕπαρξιν ὡς ἓν ὑφεστός Proclus El. theol. 5: 6.7 = ammā fī-l-ḏāti fa-l-wāḥidu wāḥidun faqaṭ laysa fīhi šayʾun mina l-kaṯrati 5.21
 25. ﻝ‎و‎ﻕ‎ [qwl]
 26. ك‎ [k]
 27. ﺭ‎ﺙك‎ [kṯr]
 28. ﻝ‎ﻝ‎ك‎ [kll]
 29. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
 30. ي‎ك‎ [ky]
 31. ﻑي‎ك‎ [kyf]
 32. ﻝ‎ [l]
 33. آ‎ﻡ‎ﻡ‎ﻝ‎ [lmmʾ]
 34. و‎ﻝ‎ [lw]
  • ‏لو‎ (particle) Galen An. virt. law anna
   ὡς μηδ᾿ ὑπὸ τῶν Μουσῶν αὐτῶν παιδεύεσθαι (sc. τὰς ψυχάς), μή τί γ᾿ ὑπὸ Σωκράτους ἢ καὶ Πυθαγόρου βελτιοῦσθαι δύνασθαι Galen An. virt. 74.21 = law anna l-Mūsā addabathā (sc. al-anfusa) daʿ an aqūla Suqrāṭīsa aw Fīṯāġūrasa lam yumkin fīhā l-maylu ilā l-faḍīlati 40.2
 35. آ‎ﻡ‎ [mʾ]
 36. ﻝ‎ﺙﻡ‎ [mṯl]
 37. ﻥ‎ك‎ﻡ‎ [mkn]
 38. ﻝ‎ﺯ‎ﻥ‎ [nzl]
 39. ﺏ‎ﺱ‎ﻥ‎ [nsb]
 40. و‎ﻩ‎ [hw]
 41. و‎ [w]
 42. ﻩ‎ﺝ‎و‎ [wǧh]
 43. ﻡ‎ﻩ‎و‎ [whm]

Translation process scheme for ὡς

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest