Lookup cumulative lexical entry: ὅς

 1. ي‎ﺫ‎ﻝ‎آ‎ [ʾlḏy]
 2. آ‎ﺯ‎ﺝ‎ [ǧzʾ]
 3. ﺙي‎ﺡ‎ [ḥyṯ]
  • ‏حيث‎ (conjunction) Nicom. Arithm.
  • ‏حيث‎ (conjunction) Proclus El. theol. ᾧ ... = min ḥayṯu ...
   ᾧ δὲ πέπονθεν (sc. τὸ ἕν), ἕν (sc. ἐστι) Proclus El. theol. 2: 2.24 = lā yakūna illā waḥidan min ḥayṯu nāla l-wāḥida wa-nfaʿala minhū 2.10
 4. ك‎ﻝ‎ﺫ‎ [ḏlk]
 5. و‎ﺫ‎ [ḏw]
 6. آ‎ي‎ﺵ‎ [šyʾ]
 7. ي‎ﻥ‎ﻉ‎ [ʿny]
  • ‏معنى‎ (noun) Arist. Phys.
   ὃ ἁμαρτάνοντες λέγουσιν Arist. Phys. IV 6, 213a24 = al-maʿnā llaḏī yaʿnūnahū hum bi-hāḏā l-ismi bi-l-ḫaṭaʾi minhum 339.4
 8. ك‎ [k]
 9. ﻝ‎ﻝ‎ك‎ [kll]
  • ‏كلّ‎ (noun) Diosc. Mat. med. ἅ καί = li-kulli mā yaṣluḥu lahū
   ἁρμόζοντα πρὸς ἅ καὶ ἡ ῥόα Diosc. Mat. med. I, 104.15 = wa-yaṣluḥu li-kulli mā yaṣluḥu lahū l-rummānu Dubler/Terés II, 108.8-9
 10. ﻝ‎ [l]
 11. آ‎ﻡ‎ [mʾ]
 12. ﻝ‎ﺙﻡ‎ [mṯl]
  • ‏مثل‎ (prep.) Diosc. Mat. med. ἥν καί = miṯla
   δύναμιν δὲ ἔχει ἥν καὶ ὁ λιβανωτός Diosc. Mat. med. I, 63.22 = wa-quwwatu qišri l-kunduri miṯla quwwati l-kunduri Dubler/Terés II, 66.20
 13. ﻥ‎ﻡ‎ [mn]
  • ‏من‎ (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ‏من‎ (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ‏من‎ (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ‏مَن‎ (pronoun) Galen An. virt. ὅς ἄν = bi-man
  • ‏مَن‎ (pronoun) Galen An. virt. τοῦτο δ’ οἷς μὲν = wa-man kāna hāḏā l-juzʾu minhu
   τοῦτο (sc. τὸ μέτωπον) δ’ οἷς μὲν μέγα, βραδύτεροι, οἷς δὲ μικρόν, εὐκίνητοι Galen An. virt. 55.14 = wa-man kāna hāḏā l-juzʾu minhu kabīran kāna abṭaʾa ḥarakatan wa-man ṣaġura hāḏā minhu kāna asraʿa ḥarakatan 27.3
  • ‏مَن‎ (pronoun) Galen An. virt. οἷς δὲ = wa-man ... hāḏā minhu
   τοῦτο (sc. τὸ μέτωπον) δ’ οἷς μὲν μέγα, βραδύτεροι, οἷς δὲ μικρόν, εὐκίνητοι Galen An. virt. 55.15 = wa-man kāna hāḏā l-juzʾu minhu kabīran kāna abṭaʾa ḥarakatan wa-man ṣaġura hāḏā minhu kāna asraʿa ḥarakatan 27.4
  • ‏مَن‎ (pronoun) Galen An. virt. οἷς = man ... fī-hi
  • ‏مَن‎ (pronoun) Galen An. virt. ὅς ... ὅς ... = man ... man ...
  • ‏من‎ (pronoun) Ps.-Arist. Div. πρὸς οὕς δεῖ λέγειν = al-muʿāwaḍatu bihi li-man yaǧibu
  • ‏من‎ (pronoun) Ps.-Arist. Div. πρὸς οὕς δεῖ λέγειν = li-man yaǧibu
  • ‏مِن‎ (prep.) Arist. Poet.
   περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει, ... λέγωμεν Arist. Poet. 1, 1447a8 = innā mutakallimūna l-āna fī ṣināʿati l-šiʿri wa-anwāʿihā wa-muḫbirūna ayyu quwwatin li-kulli wāḥidin wāḥidin minhā 220.4
  • ‏من‎ (prep.) Nicom. Arithm. ἀφ' ὧν = minhumā
 14. ﻡ‎ﻅ‎ﻥ‎ [nẓm]
  • ‏انتظم‎ (verb VIII) Arist. Phys. οὐ γὰρ ἔχομέν τινα δύο ἐν οἷς ... = laysa lanā smu yantaẓimu l-maʿnayayni
   οὐ γὰρ ἔχομέν τινα δύο ἐν οἷς ἡ ἑτερότης ὡς ἡ ἀνομοιότης Arist. Phys. VII 4, 249b23 = wa-ḏālika annahū laysa lanā smu yantaẓimu l-maʿnayayni wa-lā ġayriyyata miṯla qawlinā lā mušābahata
 15. ﻩ‎ [h]
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. ὧν τὸ ἀφέψημα = ṭabīḫuhā
   τὰ δὲ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα... ὧν τὸ ἀφέψημα ποθὲν κοιλίαν ἵστησιν Diosc. Mat. med. I, 85.3-4 = wa-waraquhā wa-aṣluhā... wa-iḏā šuriba ṭabīḫuhā ʿaqala l-baṭna Dubler/Terés II, 88.20
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. οὗ ἡ ῥίζα = aṣluhū
   οὗ ἡ ῥίζα καταπλασθεῖσα λεία καθ' ἑαυτὴν καὶ σὺν βολβοῖς ἐπισπᾶται σκόλοπας καὶ ἀκίδας Diosc. Mat. med. Ι, 81.10 = aṣluhū iḏā taḍmudu bihī waḥdahū aw maʿa l-qaʿfūri ǧaḏaba min ʿumqi l-laḥmi arǧaha (?) l-nuššābi wa-šaẓāyā l-ḫašabi Dubler/Terés II, 85.17
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. ἧς τὰ φύλλα = waraquhā
   ἧς τὰ φύλλα ποθέντα μετὰ γλυκέος καὶ σμύρνης ὀλίγης κύστει ῥεθματιζομένῃ Diosc. Mat. med. I, 73.23 = wa-iḏā šuriba waraquhū masḥūqan bi-ṭilāʾin šuwayyin yasīru mina l-murri nafaʿa l-maṯānata Dubler/Terés II, 78.12
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. ᾧ χρῶνται = yastaʿmiluhā
   ᾧ χρῶνται οἱ μυρεψοὶ εἰς τας τῶν μύρων στύψεις Diosc. Mat. med. I, 26.15 = wa-yastaʿmiluhā l-ʿaṭṭārūna fī taʿfīṣi l-adhāni Dubler/Terés II, 30.2
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. ὅ... καλοῦσιν = yusammīhī
   ὅ ἔνιοι ψευδοκινάμωμον καλοῦσιν Diosc. Mat. med. I, 20.15-16 = wa-baʿḍu l-nāsi yusammīhī fsūdūqināmūmuna Dubler/Terés II, 23.20
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. ἧς τῶν φύλλων = waraquhā
   ἧς τῶν φύλλων ὁ χυλὸς καὶ αὐτὰ σὺν οἴνῳ πινόμενα καὶ καταπλασσόμενα ἐχεοδήκτοις βοηθεῖ Diosc. Mat. med. I, 79.7 = wa-ʿusāratu waraqihā iḏā šuribat aw waraquhā bi-ḫamrin aw tuḍmadu bihā nafaʿā min nahšati l-afʿā Dubler/Terés II, 83.5
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. ἅ... καλοῦσιν = yusammīhī
   ἅ ἔνιοι Περσικὰ καλοῦσιν Diosc. Mat. med. I, 114.1 = wa-mina l-nāsi man yusammīhī farsīqā Dubler/Terés II, 118.6
 16. ﺫ‎ﻩ‎ [hḏ]
 17. آ‎ﺫ‎ﻩ‎ [hḏʾ]
  • ‏هذا‎ (pronoun) Arist. Poet. ἐν οἷς = bi-hāḏihī
   ἐν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοραῖς ἡ μίμησίς ἐστιν, ὡς εἴπομεν κατ' ἀρχάς, ἐν οἷς τε καὶ ἃ καὶ ὥς Arist. Poet. 3, 1448a25 = bi-tašbīhihim wa-ḥikāyatihim ka-mā qulnā munḏu l-ibtidāʾi bi-hāḏihī l-fuṣūli wa-l-aṣnāfi l-ṯalāṯati wa-bi-hāḏihī fa-mina l-ḍarūrati 224.4
 18. و‎ﻩ‎ [hw]
  • ‏هو‎ (pronoun) Galen An. virt.
   τοῦ ... αἵματος, ἐξ οὗ τὴν γένεσιν ἔχειν ἡμῶν φησι τὸ αἷμα Galen An. virt. 51.13 = al-damu … wa-huwa llaḏī qāla inna l-badana yakūnu minhū 24.7
  • ‏هو‎ (pronoun) Galen An. virt.
   ἣν δὴ (sc. τὴν νόμιμον τοῦ βίου διαγωγήν) καὶ τροφὴν καὶ παιδείαν καὶ συνήθειαν ἐπιχώριον ὀνομάζομεν Galen An. virt. 60.16 = wa-huwa (sc. al-tadbīru l-sunniyyu) llaḏī nusammīhi l-tarbiyata l-baladiyyata wa-l-taʾdība l-baladiyya wa-l-ādata l-baladiyyata 30.12
  • ‏هو‎ (pronoun) Galen An. virt. ἥ = wa-hiya llatī
  • ‏هو‎ (pronoun) Galen An. virt. ἐξ ὧν = wa-hiya llatī ... bi-hā
  • ‏هو‎ (pronoun) Nicom. Arithm. ᾧ παρώνυμος ἐστιν = wa-huwa l-nawʿu llatī fī ismihi ištiqāqun min ismihi
  • ‏هو‎ (pronoun) Nicom. Arithm.
  • ‏هو‎ (pronoun) Nicom. Arithm.
 19. ﺩ‎ﺝ‎و‎ [wǧd]

Translation process scheme for ὅς

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest