Lookup cumulative lexical entry: ἀποδίδωμι

 1. ﻥ‎ي‎ﺏ‎ [byn]
 2. ﻝ‎ﻉ‎ﺝ‎ [ǧʿl]
 3. ﺏ‎و‎ﺝ‎ [ǧwb]
 4. ﺝ‎ﺝ‎ﺡ‎ [ḥǧǧ]
  • ‏احتجّ‎ (verb VIII) Arist. Phys.
   ἔτι δὲ πῶς ἐπὶ τοῦ βαρέος ἀποδώσουσιν τὸ φέρεσθαι κάτω; Arist. Phys. IV 9, 217a5 = wa-ayḍan bi-mā-ḏā yaḥtaǧǧūna fī ḥubūṭi l-ṯaqīli ilā asfala?
 5. ﺩ‎ﺩ‎ﺡ‎ [ḥdd]
 6. و‎ﺫ‎ﺡ‎ [ḥḏw]
 7. ﻝ‎و‎ﺡ‎ [ḥwl]
 8. ﺭ‎ﺏ‎ﺥ‎ [ḫbr]
 9. ﺝ‎ﺭ‎ﺥ‎ [ḫrǧ]
 10. ﺭ‎ك‎ﺫ‎ [ḏkr]
 11. ك‎ﻝ‎ﺫ‎ [ḏlk]
 12. ﺏ‎ﻩ‎ﺫ‎ [ḏhb]
 13. ﺩ‎ﺩ‎ﺭ‎ [rdd]
  • ‏ردّ‎ (maṣdar I) Arist. Eth. Nic. ἀποδιδόντες = iḏ yakūnu lahum ... raddun
   γελοῖοι φανοῦνται (sc. οἱ θεοὶ) συναλλάττοντες καὶ παρακαταθήκας ἀποδιδόντες Arist. Eth. Nic. X 8, 1178b12 = fa-sa-yaẓharu ḏālika annahū ahlun an yuḍḥaka bihī iḏ takūnu lahum (sc. al-ālihati) muʿāmalātun wa-raddu wadāʾiʿa 565.12
 14. ﺩ‎ﺵ‎ﺭ‎ [ršd]
 15. ي‎و‎ﺱ‎ [swy]
 16. ﺡ‎ﺭ‎ﺵ‎ [šrḥ]
 17. ﺭ‎ي‎ﺵ‎ [šyr]
 18. ﺭ‎ي‎ﺹ‎ [ṣyr]
 19. ﻑي‎ﺽ‎ [ḍyf]
  • ‏اضاف‎ (verb IV) Arist. Cael.
  • ‏اضاف‎ (verb IV) Arist. Cat. πρὸς ὃ λέγεται ἀποδοθῇ = yuḍāfu iḍāfatun
   ἐὰν μὴ οἰκείως πρὸς ὃ λέγεται ἀποδοθῇ ἀλλὰ διαμάρτῃ ὁ ἀποδιδούς Arist. Cat. 6b37 = mattā lam nuḍif ilā l-šayʾi llaḏī ilayhī yuḍāfu iḍāfatun muʿādalatan bal faraṭa l-muḍīfu BN 167a8
  • ‏اضاف‎ (verb IV) Arist. Cat.
  • ‏اضافة‎ (maṣdar IV) Arist. Cat. ἐὰν ἀποδοθῇ = fa-in ǧuʿilat al-iḍāfatu
  • ‏اضافة‎ (maṣdar IV) Arist. Cat. πρὸς ὃ λέγεται ἀποδοθῇ = yuḍāfu iḍāfatun
   ἐὰν μὴ οἰκείως πρὸς ὃ λέγεται ἀποδοθῇ ἀλλὰ διαμάρτῃ ὁ ἀποδιδούς Arist. Cat. 6b37 = mattā lam nuḍif ilā l-šayʾi llaḏī ilayhī yuḍāfu iḍāfatun muʿādalatan bal faraṭa l-muḍīfu BN 167a9
  • ‏مضيف‎ (act. part. IV) Arist. Cat. ὁ ἀποδιδούς = al-muḍīfu
   ἐὰν μὴ οἰκείως πρὸς ὃ λέγεται ἀποδοθῇ ἀλλὰ διαμάρτῃ ὁ ἀποδιδούς Arist. Cat. 6b38 = mattā lam nuḍif ilā l-šayʾi llaḏī ilayhī yuḍāfu iḍāfatun muʿādalatan bal faraṭa l-muḍīfu BN 167a9
 20. ﺭ‎ﺏ‎ﻉ‎ [ʿbr]
 21. ﺽ‎ﺭ‎ﻉ‎ [ʿrḍ]
 22. و‎ﻁ‎ﻉ‎ [ʿṭw]
 23. ي‎ﻁ‎ﻉ‎ [ʿṭy]
 24. ﻡ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlm]
 25. ي‎ﻑ [fy]
 26. ي‎ﺽ‎ﻕ‎ [qḍy]
 27. آ‎ﻑك‎ [kfʾ]
  • ‏كافأ‎ (verb III) Arist. Eth. Nic. ἀποδεδωκέναι
   ἀνθ' ἡδονῆς ἡδονὴν ἀποδεδωκέναι Arist. Eth. Nic. IX 1, 1164a17 = kāfaʾahū badala l-laḏḏati bi-laḏḏatin 483.1
 28. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
 29. ﺹ‎ﺥ‎ﻝ‎ [lḫṣ]
 30. ﻥ‎ﻡ‎ [mn]
 31. ﻝ‎ﺯ‎ﻥ‎ [nzl]
 32. آ‎ي‎ﻩ‎ [hyʾ]
 33. ﺩ‎ﺝ‎و‎ [wǧd]
 34. ﻑﺹ‎و‎ [wṣf]
 35. ﻉ‎ﺽ‎و‎ [wḍʿ]
 36. ي‎ﻑو‎ [wfy]
  • ‏استوفى‎ (verb X) Porph. Isag.
  • ‏توفية‎ (noun) Arist. An. post. ᾧδε ἀποδώσει = fa-hākaḏā takūnu l-tawfiyatu
  • ‏توفية‎ (noun) Arist. Cat.
  • ‏توفية‎ (noun) Arist. Phys. ἀποδοθήσεται = tawfiyatun ... mā huwa
   δεῖ δὲ πειρᾶσθαι τὴν σκέψιν οὕτω ποιεῖσθαι ὅπως τὸ τί ἐστιν ἀποδοθήσεται Arist. Phys. IV 4, 211a8 = wa-yanbaġī an naltamisa an yakūna baḥṯunā baḥṯan bihī tawfiyatu l-makāni mā huwa
  • ‏موفّى‎ (act. part. II) Arist. Cat. ἀποδιδῷ τις = muwaffiyan an waffā
   ἐὰν γὰρ ἀποδιδῷ τις τὴν πρώτην οὐσίαν τί ἐστι, γνωριμώτερον καὶ οἰκειότερον ἀποδώσει τὸ εἶδος ἀποδιδοὺς ἢ τὸ γένος Arist. Cat. 2b8-9 = wa-ḏālika anna muwaffiyan in waffā l-ǧawhara l-awwala mā huwa kāna iʿṭāʾuhū l-nawʿa wa-iʿṭāʾuhū l-ǧinsa mulāʾiman fī ḏālika illā anna iʿṭāʾahū l-nawʿa ašaddu mulāʾamatin wa-abyanu fī l-dalālati ʿalayhī min iʿṭāʾihī l-ǧinsa BN 160b17
  • ‏موفّى‎ (act. part. II) Arist. Cat. ἐὰν ἀποδιδῷ ... ἀποδώσει = muwaffiyan an waffā
  • ‏وفى‎ (verb I) Arist. An. post. ἐπὶ τῶν...ἀποδεδομένων = fī l-ašyāʾi llatī wufiyat
  • ‏وفّى‎ (verb II) Arist. Cat. ἐὰν ἀποδιδῷ ... ἀποδώσει = muwaffiyan an waffā ... yuwaffī
   ἐὰν γὰρ ἀποδιδῷ τις τί ἐστιν αὐτῶν ἑκατέρῳ τὸ ζῴῳ εἶναι, ἴδιον ἑκατέρου λόγον ἀποδώσει Arist. Cat. 1a5-6, cf. 1a10-12 BN 158a4-5, cf. 158a8-9
  • ‏وفّى‎ (verb II) Arist. Cat. ἀποδιδῷ τις = muwaffiyan in wafā
   ἐὰν γὰρ ἀποδιδῷ τις τὴν πρώτην οὐσίαν τί ἐστι, γνωριμώτερον καὶ οἰκειότερον ἀποδώσει τὸ εἶδος ἀποδιδοὺς ἢ τὸ γένος Arist. Cat. 2b8-9 = wa-ḏālika anna muwaffiyan in waffā l-ǧawhara l-awwala mā huwa kāna iʿṭāʾuhū l-nawʿa wa-iʿṭāʾuhū l-ǧinsa mulāʾiman fī ḏālika illā anna iʿṭāʾahū l-nawʿa ašaddu mulāʾamatin wa-abyanu fī l-dalālati ʿalayhī min iʿṭāʾihī l-ǧinsa BN 160b17
  • ‏وفّى‎ (verb II) Arist. Phys. waffā l-ǧawāba
  • ‏وفّى‎ (verb II) Arist. Phys. ἀποδοτέον = yaǧibu an yuwaffā l-ǧawābu
  • ‏وفّى‎ (verb II) Arist. Phys. ἀποδιδόναι οἴεται = yuqaddiru an yuwaffā
 37. ﻉ‎ﻕ‎و‎ [wqʿ]
 38. ﻑﻕ‎و‎ [wqf]
 39. ﺏ‎ﻩ‎و‎ [whb]

Translation process scheme for ἀποδίδωμι

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest