Lookup cumulative lexical entry: ποιέω

 1. ي‎ﺕ‎آ‎ [ʾty]
  • ‏أتى‎ (verb I) Arist. Phys.
   οὐθὲν ἧττον ταὐτὸ ποιεῖ Arist. Phys. I 9, 192a12 = fa-lam yaʾti bi-šayʾin muḫālafin li-mā qīla 73.10
 2. ﺭ‎ﺙآ‎ [ʾṯr]
 3. ي‎ﺭ‎ﺝ‎ [ǧry]
 4. ﻝ‎ﻉ‎ﺝ‎ [ǧʿl]
 5. ﻑﻑﺝ‎ [ǧff]
 6. ﺏ‎ﻝ‎ﺝ‎ [ǧlb]
  • ‏جلب‎ (verb I) Hippocr. Aphor. ὑποστροφὰς (sc. τῆς νούσου) ποιεῖν = taǧlibu ʿawdatan mina l-maraḍi
   ὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νούσοισι μετὰ κρίσιν ὑποστροφὰς ποιεῖν εἴωθεν Hippocr. Aphor. II 12 = al-baqāyā llatī tabqā mina l-amrāḍi baʿda l-buḥrāni min šaʾnihā an taǧliba ʿawdatan mina l-maraḍi 11.11
 7. ﺩ‎ﻩ‎ﺝ‎ [ǧhd]
 8. ﺙﺩ‎ﺡ‎ [ḥdṯ]
 9. ﺩ‎ﺩ‎ﺡ‎ [ḥdd]
 10. ﺏ‎ﺱ‎ﺡ‎ [ḥsb]
 11. ﻥ‎ﺱ‎ﺡ‎ [ḥsn]
 12. ﻅ‎ﻑﺡ‎ [ḥfẓ]
 13. ﻥ‎ﻕ‎ﺡ‎ [ḥqn]
 14. ﺕ‎و‎ﺡ‎ [ḥwt]
 15. ﺝ‎ﺭ‎ﺥ‎ [ḫrǧ]
 16. ﻑﻑﺥ‎ [ḫff]
 17. ﻕ‎ﻝ‎ﺥ‎ [ḫlq]
 18. ﺭ‎ي‎ﺥ‎ [ḫyr]
 19. ﻝ‎ﻝ‎ﺩ‎ [dll]
 20. و‎ﺏ‎ﺭ‎ [rbw]
 21. ﺏ‎ك‎ﺭ‎ [rkb]
 22. ك‎ﻝ‎ﺱ‎ [slk]
 23. ﺭ‎ﻉ‎ﺵ‎ [šʿr]
  • ‏شِعْر‎ (maṣdar I) Arist. Poet. τὸ ποιεῖν = ṣināʿatu l-šiʿri
   πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν Arist. Poet. 1, 1447b14 = ġayra anna l-nāsa ʿinda mā yuwaṣṣilūna [bi-]waznin ṣināʿata l-šiʿri yusammūna baʿḍahā ‘fūyu-alaġāyā’ wa-baʿḍahā ‘fūyu-l-afī’ 220.22
 24. ﻝ‎ﻡ‎ﺵ‎ [šml]
  • ‏اشتمل‎ (verb VIII) Arist. Phys. καὶ περὶ ὧν ποιούμεθα τὴν μέθοδον = wa-fī-mā yaštamilu ʿalayhi hāḏā l-ʿilmu llaḏī naḥnu bi-sabīlihī
   ἡμεῖς δʼ ἐπισκοποῦμεν περὶ τῶν αἰσθητῶν καὶ περὶ ὧν ποιούμεθα τὴν μέθοδον Arist. Phys. III 5, 204b2 = fa-ammā baḥṯunā llaḏī huwa fī l-maḥsūsāti wa-fī-mā yaštamilu ʿalayhi hāḏā l-ʿilmu llaḏī naḥnu bi-sabīlihī fa-...
 25. ﻉ‎ﻥ‎ﺵ‎ [šnʿ]
 26. ﺡ‎ﺡ‎ﺹ‎ [ṣḥḥ]
 27. ﻑﺭ‎ﺹ‎ [ṣrf]
 28. ﺡ‎ﻝ‎ﺹ‎ [ṣlḥ]
 29. ﻉ‎ﻥ‎ﺹ‎ [ṣnʿ]
 30. ﺭ‎ي‎ﺹ‎ [ṣyr]
 31. ﺏ‎ﺭ‎ﺽ‎ [ḍrb]
 32. ﻑﻉ‎ﺽ‎ [ḍʿf]
 33. ﺏ‎ﻝ‎ﻁ‎ [ṭlb]
 34. و‎ﺏ‎ﻉ‎ [ʿbw]
 35. ﻕ‎ﺕ‎ﻉ‎ [ʿtq]
 36. ﺽ‎ﺭ‎ﻉ‎ [ʿrḍ]
 37. ﻑﺭ‎ﻉ‎ [ʿrf]
  • ‏اعترف‎ (verb VIII) Arist. Phys.
   ὅσοι μὴ ποιοῦσι παρὰ τὸ ἄπειρον ἄλλας αἰτίας Arist. Phys. III 4, 203b12 = man lā yaʿtarifu bi-asbābin uḫara siwā lā nihāyata 212.13
 38. ﻡ‎ﺯ‎ﻉ‎ [ʿzm]
 39. و‎ﻁ‎ﻉ‎ [ʿṭw]
  • ‏اعطى‎ (verb IV) Arist. Poet. kānā aʿṭiyā ... kānā yastaʿmilāni ...
   ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον Arist. Poet. 3, 1448a35 = [min ḥayṯu kānā aʿṭiyā l-rusūma] ʿinda mā kānā yastaʿmilāni l-iqrāra min asmā l-madīḥi 224.10
 40. ﺝ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlǧ]
 41. ﻝ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿll]
  • ‏علّة‎ (noun) Proclus El. theol. τὸ ποιοῦν
   εἰ ... ἀκίνητόν ἐστι ... τὸ ποιοῦν ... Proclus El. theol. 76: 72.7 = in kānati l-ʿillatu l-sākinata ġayra mutaḥarrikata 76.7
 42. ﻝ‎ﻡ‎ﻉ‎ [ʿml]
  • ‏استعل‎ (verb X) Arist. Poet. kānā aʿṭiyā ... kānā yastaʿmilāni ...
   ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον Arist. Poet. 3, 1448a35 = [min ḥayṯu kānā aʿṭiyā l-rusūma] ʿinda mā kānā yastaʿmilāni l-iqrāra min asmā l-madīḥi 224.11
  • ‏استعمال‎ (maṣdar X) Alex. An. mant. [Lib. arb.] τοῦ ποιεῖν
  • ‏استعمل‎ (verb X) Arist. Metaph.
  • ‏عمل‎ (noun) Arist. Phys. ποιοῦμεν = natawallā ʿamala
  • ‏عمل‎ (verb I) Arist. Gener. anim.
  • ‏عمل‎ (verb I) Arist. Phys. τὰ ποιούμενα = allatī tuʿmalu
  • ‏عمل‎ (verb I) Arist. Poet.
   μόνος γὰρ (sc. ὁ Ὅμηρος) οὐχ ὅτι εὖ ἀλλὰ καὶ μιμήσεις δραματικὰς ἐποίησεν Arist. Poet. 4, 1448b35 = wa-ḏālika annahū huwa (sc. Ūmīrūsu) waḥdahū faqaṭ laysa innamā ʿamila ašyāʾa aḥsana ... lākin qad ʿamila l-tašbīhāti wa-l-ḥikāyāti l-maʿrūfata bi-daramāṭīqiyātā 226.14
  • ‏عمل‎ (verb I) Arist. Poet. ποιοῦμαι
  • ‏عمل‎ (verb I) Arist. Poet. ποιήσας
   Ἡγήμων δὲ ὁ Θάσιος [ὁ] τὰς τραγῳδίας ποιήσας πρῶτος Arist. Poet. 2, 1448a13 = wa-ammā Īǧīmunu l-mansūbu ilā Ṯāsiyā wa-huwa llaḏī kāna awwalan yaʿmalu l-madīḥa 222.20
  • ‏عمل‎ (verb I) Arist. Poet. ποιοῖτο = kāna yaʿmalu
   ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Arist. Poet. 1, 1447b21 = wa-ka-ḏālika in kāna l-insānu yaʿmalu l-ḥikāyata wa-l-tašbīha ʿinda mā yaḫliṭu ǧamīʿa l-awzāni ka-mā kāna yaʿmalu Ḫāramīn 222.5
  • ‏عمل‎ (verb I) Arist. Poet. ἐποίησε = kāna yaʿmilu
   ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Arist. Poet. 1, 1447b21 = wa-ka-ḏālika in kāna l-insānu yaʿmalu l-ḥikāyata wa-l-tašbīha ʿinda mā yaḫliṭu ǧamīʿa l-awzāni ka-mā kāna yaʿmalu Ḫāramīn 222.5
  • ‏عمل‎ (verb I) Arist. Poet.
   οὐχ ᾗ μίμημα ποιήσει τὴν ἡδονὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπεργασίαν Arist. Poet. 4, 1448b18 = laysa yaʿmalu l-laḏḏata min tašabbuhin lākinna min aǧli l-fiʿli wa-l-tafaʿʿuli 226.1
  • ‏عمل‎ (verb I) Artem. Onirocr.
  • ‏عمل‎ (verb I) Artem. Onirocr.
  • ‏عمل‎ (verb I) Erat. Cub. dupl.
   ἐπανοίσομεν ἐπ' ἐκείνας καὶ ἐσόμεθα πεποιηκότες τὸ ἐπιταχθέν Erat. Cub. dupl. 96.5 = ṯumma nanquluhumā ilayhā fa-nakūnu qad ʿamilnā l-šayʾa l-maṭlūba 159.3
  • ‏عمل‎ (verb I) Nicom. Arithm.
  • ‏عمل‎ (verb I) Nicom. Arithm. μὴ ποιεῖν = an lā yafʿala...an naʿmala
 43. ﻑﻥ‎ﻉ‎ [ʿnf]
 44. ﻝ‎آ‎ﻑ [fʾl]
 45. ﻝ‎ﺹ‎ﻑ [fṣl]
 46. ﻝ‎ﻉ‎ﻑ [fʿl]
 47. ﻝ‎و‎ﻕ‎ [qwl]
 48. ﻡ‎و‎ﻕ‎ [qwm]
 49. ﺏ‎ﺱ‎ك‎ [ksb]
 50. ﻡ‎ﻝ‎ك‎ [klm]
 51. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
 52. ﻝ‎ [l]
 53. ﻕ‎ﺡ‎ﻝ‎ [lḥq]
 54. ﺭ‎ﺫ‎ﻥ‎ [nḏr]
 55. ﻉ‎ﻑﻥ‎ [nfʿ]
 56. ي‎ﻕ‎ﻥ‎ [nqy]
 57. ﺽ‎ﻩ‎ﻥ‎ [nhḍ]
 58. و‎ﺝ‎ﻩ‎ [hǧw]
  • ‏هجا‎ (verb I) Arist. Poet. ψόγους ποιοῦντες = kānū yahǧūna ... l-ašrāra
   οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαύλων, πρῶτον ψόγους ποιοῦντες, ὥσπερ ἕτεροι ὕμνους καὶ ἐγκώμια Arist. Poet. 4, 1448b27 = wa-baʿḍuhum mimman qad kāna minhum arḏala, ʿinda mā kānū yahǧūna awwalani l-ašrāra, kānū yaʿmalūna baʿda ḏālika l-madīḥa wa-l-ṯanāʾa ka-qawmin āḫarīna ašrārin 226.7
 59. آ‎ي‎ﻩ‎ [hyʾ]
 60. ﺙﺭ‎و‎ [wrṯ]
 61. ﻉ‎ﺽ‎و‎ [wḍʿ]
 62. ﺩ‎ﻝ‎و‎ [wld]
 63. ي‎ﻝ‎و‎ [wly]

Translation process scheme for ποιέω

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest