Lookup cumulative lexical entry: οὗτος

 1. []
 2. ي‎ﺫ‎ﻝ‎آ‎ [ʾlḏy]
 3. ﺭ‎ﻡ‎آ‎ [ʾmr]
 4. ﺏ‎ [b]
 5. ي‎ﺭ‎ﺝ‎ [ǧry]
 6. آ‎ﺯ‎ﺝ‎ [ǧzʾ]
 7. ﻝ‎و‎ﺡ‎ [ḥwl]
 8. ﻝ‎ي‎ﺡ‎ [ḥyl]
  • ‏حيلة‎ (noun) Erat. Cub. dupl. τοῦτο = hāḏihī l-ḥīlatu
   τούτου δὲ εὑρισκομένου δυνησόμεθα καθόλου τὸ δοθὲν στερεὸν παραλληλογράμμοις περιεχόμενον Erat. Cub. dupl. 90.13 = wa-iḏā kānati hāḏihī l-ḥīlatu mawǧūdatan amkannā an [naǧida mukaʿʿaban] musāwiyan li-kulli ǧismin maʿlūmin mutawāzī l-aḍlāʿi 153.11
 9. ﻥ‎ي‎ﺡ‎ [ḥyn]
 10. ﺫ‎ﺥ‎ [ḫḏ]
  • ‏هذا‎ (pronoun) Arist. An. post. αὕτη δὲ δι' ἐκείνης οὐ δείκνυνται = wa-kānat hāḏihi lā tatabayyan bi-tilka
 11. ﻝ‎ﺹ‎ﺥ‎ [ḫṣl]
 12. ﻑﻝ‎ﺥ‎ [ḫlf]
 13. آ‎ﺫ‎ [ḏʾ]
 14. ﺭ‎ك‎ﺫ‎ [ḏkr]
  • ‏ذكر‎ (pronoun I) Artem. Onirocr. mā ḏakarnā
  • ‏ذكر‎ (verb I) Artem. Onirocr. mā ḏakarnā
  • ‏ذكر‎ (verb I) Artem. Onirocr. al-ašyāʾu llatī ḏakarnā
  • ‏ذكر‎ (verb I) Nicom. Arithm. αὗται = allaḏayni ḏakarnāhumā
  • ‏ذكر‎ (verb I) Proclus El. theol. ἐκ τούτων = bi-mā ḏakarnā
   ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι ... Proclus El. theol. 21: 24.22 = fa-qadi stabāna l-āna bi-mā ḏakarnā wa-ttaḍaḥa anna … 21.18
  • ‏ذكر‎ (verb I) Proclus El. theol. ἐκ τούτων = fī-mā ḏakarnā
   ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι ... Proclus El. theol. 62: 58.30 = fa-qadi stabāna l-āna wa-ṣaḥḥa fī-mā ḏakarnā anna … 62.10
  • ‏ذكر‎ (verb I) Proclus El. theol. ἐκ τούτων = mimmā ḏakarnā
   ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι τὸ πρώτως ὂν ἐπέκεινα τῆς ὁλότητός ἐστιν Proclus El. theol. 73: 70.10 = fa-qadi stabāna l-āna mimmā ḏakarnā wa-ṣaḥḥa anna l-huwiyyata l-ūlā arfaʿu wa-aʿammu mina l-kulliyyati 73.14
  • ‏ذكر‎ (verb I) Proclus El. theol. ἐκ τούτων = mimmā ḏakarnā
   ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι ... Proclus El. theol. 74: 70.22 = fa-qadi stabāna l-āna mimmā ḏakarnā wa-ṣaḥḥa anna … 74.5
 15. ك‎ﻝ‎ﺫ‎ [ḏlk]
 16. ﻝ‎ﺝ‎ﺭ‎ [rǧl]
 17. ﺏ‎ﺏ‎ﺱ‎ [sbb]
 18. ي‎ﻡ‎ﺱ‎ [smy]
 19. ﺹ‎ﺥ‎ﺵ‎ [šḫṣ]
 20. آ‎ي‎ﺵ‎ [šyʾ]
 21. ﻑﻥ‎ﺹ‎ [ṣnf]
 22. ﺩ‎ﺩ‎ﻉ‎ [ʿdd]
 23. و‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlw]
 24. ي‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿly]
 25. ﻝ‎ﻡ‎ﻉ‎ [ʿml]
 26. ي‎ﻥ‎ﻉ‎ [ʿny]
 27. ﻥ‎ي‎ﻉ‎ [ʿyn]
 28. ﻕ‎و‎ﻑ [fwq]
 29. ﺭ‎ﺩ‎ﻕ‎ [qdr]
 30. ﻡ‎ﺩ‎ﻕ‎ [qdm]
 31. ﻝ‎و‎ﻕ‎ [qwl]
 32. ك‎ [k]
 33. ي‎ﻑك‎ [kfy]
 34. ﻝ‎ﻝ‎ك‎ [kll]
 35. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
 36. ﻝ‎ [l]
 37. ﻡ‎ [m]
 38. آ‎ﻡ‎ [mʾ]
 39. ﻝ‎ﺙﻡ‎ [mṯl]
 40. ﻁ‎ﻕ‎ﻥ‎ [nqṭ]
 41. ﻉ‎و‎ﻥ‎ [nwʿ]
 42. آ‎ﻩ‎ [hʾ]
  • ‏هذا‎ (pronoun) Proclus El. theol. ταύτῃ = ʿalā hāḏihi l-ǧihati
   μετέχει ἄρα τοῦ ἑνὸς ταύτῃ ᾗ πάσχει τὸ ἓν γενέσθαι Proclus El. theol. 3: 4.6 = fa-in kāna ḏālika ka-ḏālika fa-l-wāḥidu iḏan fī l-ašyāʾi aṯarun wa-fiʿlun fa-ʿalā hāḏihi l-ǧihati yūǧadu l-wāḥidu fī l-ašyāʾi 3.5
  • ‏هناك‎ (pronoun) Proclus El. theol. πρὸς ὃ ... πρὸς τοῦτο ... = ḥayṯu … ilā hunāka ...
   πρὸς ὃ δὲ ἐνεργεῖ, πρὸς τοῦτο ἐπέστραπται Proclus El. theol. 17: 20.1 = wa-ḥayṯu yakūnu fiʿluhū yakūnu ruǧūʿuhū ilā hunāka 17.12
 43. ﺫ‎ﻩ‎ [hḏ]
 44. آ‎ﺫ‎ﻩ‎ [hḏʾ]
 45. و‎ﺫ‎ﻩ‎ [hḏw]
 46. ﻡ‎ﻩ‎ [hm]
 47. آ‎ﻥ‎ﻩ‎ [hnʾ]
 48. و‎ﻩ‎ [hw]
 49. ي‎ﻩ‎ [hy]
  • ‏هى‎ (pronoun) Ps.-Plut. Placita αὕτη
  • ‏هي‎ (pronoun) Arist. Poet. hiya hāḏihī
   καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ' ἀλλήλων εἴθ' ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων Arist. Poet. 1, 1447a29 = hiya hāḏihī immā wa-hiya muḫliṭatun wa-immā bi-an tastaʿmila ǧinsan wāḥidan wa-bi-l-awzāni 220.18
 50. ﻩ‎ﺝ‎و‎ [wǧh]
  • ‏جهة‎ (noun) Nicom. Arithm. παρὰ ταῦτα = ġayru hātayni l-ǧihatayni
  • ‏جهة‎ (noun) Nicom. Arithm. παρὰ τοῦτο = min hāḏihi l-ǧihati
  • ‏جهة‎ (noun) Proclus El. theol. ταύτῃ = ʿalā hāḏihi l-ǧihati
   μετέχει ἄρα τοῦ ἑνὸς ταύτῃ ᾗ πάσχει τὸ ἓν γενέσθαι Proclus El. theol. 3: 4.6 = fa-in kāna ḏālika ka-ḏālika fa-l-wāḥidu iḏan fī l-ašyāʾi aṯarun wa-fiʿlun fa-ʿalā hāḏihi l-ǧihati yūǧadu l-wāḥidu fī l-ašyāʾi 3.5
  • ‏وجه‎ (maṣdar I) Nicom. Arithm. κατὰ τοῦτο = min hāḏā l-waǧhi
  • ‏وجوه‎ (noun) Alex. qu. I 11a [Univ.] ταῦτα = hāḏihi l-wuǧūdu
 51. ﺩ‎ﺡ‎و‎ [wḥd]
  • ‏واحد‎ (adj.) Ps.-Plut. Placita τοῦτο = wāḥidun bi-ʿaynihī
  • ‏وحْدَ‎ (adv.) Galen An. virt. ἐν οἷς ..., ἐν τούτοις αὐτοῖς = bi-sababi l-ašyāʾi llatī bihā waḥdahā
   ταῦτ᾿ οὖν αὐτὰ τῶν Στωικῶν ἐμέμψατο ... ὁ ... Ποσειδώνιος, [ὃς] ἐν οἷς ἐπαίνων ἐστὶ μεγίστων ἄξιος, ἐν τούτοις αὐτοῖς ὑπὸ τῶν ἄλλων οὐκ ἐπαινεῖται Στωικῶν Galen An. virt. 77.19 = fa-bi-hāḏihi l-ašyāʾi wabbaḫa l-riwāqiyyīna ... Fūsīḏūniyūsu llaḏī yaḏummūnahū wa-yaʿḏulūnahū sāʾiru l-riwāqiyyīna bi-sababi l-ašyāʾi llatī bihā waḥdahā yastaʾhilu l-midḥata l-kaṯīrata 42.7
 52. ﻑﺹ‎و‎ [wṣf]
 53. ﻉ‎ﺽ‎و‎ [wḍʿ]

Translation process scheme for οὗτος

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest