Lookup cumulative lexical entry: μιμέομαι

 1. ي‎ك‎ﺡ‎ [ḥky]
  • ‏حاكى‎ (verb III) Arist. Poet. οἱ μιμούμενοι = allaḏīna yušabbihūna wa-yuḥākūna
  • ‏حاكى‎ (verb III) Arist. Poet. šabbaha wa-ḥākā
   καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ἀριθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις Arist. Poet. 1, 1447a28 = wa-ḏālika anna hātayni bi-l-luḥūni l-mutašakkilati tušabbihu bi-l-ʿādāti wa-bi-l-infiʿālāti ayḍan wa-bi-l-aʿmāli ayḍan wa-tuḥākiyuhā 220.17
  • ‏حاكى‎ (verb III) Arist. Poet. ḥākā wa-šabbaha
   ἐπεὶ δὲ μιμοῦνται οἱ μιμούμενοι πράττοντας Arist. Poet. 2, 1448a1 = wa-lammā kāna llāḏīna yuḥākūna wa-yušabbihūna qad yaʾtūna bi-ḏālika bi-an yaʿmalū l-ʿamala l-irādī 222.9
  • ‏حكاية‎ (noun) Arist. Poet. μιμεῖσθαι = tašabbuhun wa-ḥikāyatun
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν, ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμεῖσθαι ... Arist. Poet. 1, 1447a17 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun wa-ḏālika ammā an takūna tašabbuhun bi-ašyāʾa uḫara wa-ḥikāyatun bi-hā ... 220.9
  • ‏حكاية‎ (noun) Arist. Rhet. τὸ μεμιμημένον
  • ‏محاكاة‎ (noun) Arist. Poet. τό μιμεῖσθαι = al-tašbīhu wa-l-muḥākātu
   τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστί Arist. Poet. 4, 1448b5 = wa-l-tašbīhu wa-l-muḥākātu mimmā yanšuʾu maʿa l-nāsi munḏu awwali l-amri wa-hum aṭfālun 224.15
 2. ﻕ‎و‎ﺯ‎ [zwq]
 3. ﻩ‎ﺏ‎ﺵ‎ [šbh]
  • ‏تشبّه‎ (maṣdar) Arist. Poet. μιμεῖσθαι = tašabbuhun wa-ḥikāyatun
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν, ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμεῖσθαι ... Arist. Poet. 1, 1447a17 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun wa-ḏālika ammā an takūna tašabbuhun bi-ašyāʾa uḫara wa-ḥikāyatun bi-hā ... 220.9
  • ‏تشبه‎ (verb V) Arist. Metaph.
  • ‏تشبّه‎ (verb V) Arist. Poet. tašabbaha bi-
   ὅθεν καὶ δράματα καλεῖσθαί τινες αὐτά φασιν, ὅτι μιμοῦνται δρῶντας Arist. Poet. 3, 1448a29 = wa-min hāhunā qāla qawmun inna hāḏihī tulaqqabu ayḍan darāmāṭā min qibali annahum yatašabbahūna bi-llaḏīna yaʿmalūna 224.7
  • ‏تشبّه‎ (verb V) Artem. Onirocr.
  • ‏تشبّه‎ (verb V) Artem. Onirocr.
  • ‏تشبيه‎ (maṣdar II) Arist. Poet. τό μιμεῖσθαι = al-tašbīhu wa-l-muḥākātu
   τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστί Arist. Poet. 4, 1448b5 = wa-l-tašbīhu wa-l-muḥākātu mimmā yanšuʾu maʿa l-nāsi munḏu awwali l-amri wa-hum aṭfālun 224.15
  • ‏تشبيه‎ (maṣdar II) Arist. Rhet. μεμιμημένος
  • ‏تشبيه‎ (maṣdar II) Arist. Rhet. μεμιμημένος
  • ‏تشبيه‎ (maṣdar II) Arist. Rhet. μεμιμημένος
  • ‏شبّه‎ (verb IV) Arist. Poet. šabbaha wa-ḥākā
   τῇ δὲ Ἀριστοφάνει πράττοντες γὰρ μιμοῦνται καὶ δρῶντες ἄμφω Arist. Poet. 3, 1448a28 = wa-ammā hāḏā fa-yušabbihūnahū wa-yuḥākūnahū šīʿatu Arisṭūfānisa min qibali annahum [ka-annahum wa-]yaʿmalūna wa-yafʿalūna kilayhimā 224.6
  • ‏شبّه‎ (verb II) Arist. Poet. šabbaha bi-
   ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες Arist. Poet. 1, 1447a19 = ka-mā anna l-nāsa qad yušabbihūna bi-alwānin wa-aškālin kaṯīran wa-yuḥākūna ḏālika 220.11
  • ‏شبّه‎ (verb) Arist. Poet. šabbaha wa-ḥākā
   καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ἀριθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις Arist. Poet. 1, 1447a28 = wa-ḏālika anna hātayni bi-l-luḥūni l-mutašakkilati tušabbihu bi-l-ʿādāti wa-bi-l-infiʿālāti ayḍan wa-bi-l-aʿmāli ayḍan wa-tuḥākiyuhā 220.16
  • ‏شبّه‎ (verb) Arist. Poet. οἱ μιμούμενοι = allaḏīna yušabbihūna wa-yuḥākūna
  • ‏شبيه‎ (adj.) Proclus El. theol. μιμούμενος = šabīhun bi-
   τὴν ὑποστήσασαν αὐτὸ κίνησιν μιμούμενον Proclus El. theol. 76: 72.19 = šabīhun bi-l-ʿillati llatī kāna minhā 76.18
 4. ﻝ‎ﻡ‎ﻉ‎ [ʿml]
  • ‏استعمل‎ (verb X) Arist. Poet.
   οἷον ἡ τῶν συρίγγων αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦνται] χωρὶς ἁρμονίας καὶ ἡ τῶν ὀρχηστῶν Arist. Poet. 1, 1447a26 = miṯālu ḏālika ṣināʿatu l-ṣafari tastaʿmilu l-laḥna l-wāḥida bi-ʿaynihī min ġayri taʾlīfin wa-ṣināʿatu adāti l-raqṣi ayḍan 220.15
 5. ﻝ‎ﺏ‎ﻕ‎ [qbl]
 6. و‎ﺩ‎ﻕ‎ [qdw]
 7. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
  • ‏كان‎ (verb I) Arist. Poet. μιμεῖσθαι = an takūna tašabbuhun bi-... wa-ḥikāyatun bi-
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν, ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμεῖσθαι ... Arist. Poet. 1, 1447a17 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun wa-ḏālika ammā an takūna tašabbuhun bi-ašyāʾa uḫara wa-ḥikāyatun bi-hā ... 220.9

Translation process scheme for μιμέομαι

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest