Lookup cumulative lexical entry: κατά

 1. ﺫ‎ﺥ‎آ‎ [ʾḫḏ]
  • ‏أخذ‎ (verb I) Galen An. virt. κατά c. acc. = aḫaḏa fī ḏikri
   καὶ πάλιν οὐ μετὰ πολὺ <κατὰ> τὸν περὶ τῶν ὤτων λόγον ... ἔγραψε Galen An. virt. 57.1 = wa-min baʿdi hāḏā bi-qalīlin lammā aḫaḏa fī ḏikri l-uḏunayni takallama 28.3
 2. ي‎ﻝ‎آ‎ [ʾly]
 3. ﺏ‎ [b]
 4. ي‎ﺭ‎ﺝ‎ [ǧry]
  • ‏جاري‎ (act. part. I) Arist. Phys. κατά τινα περίοδον = ǧāriyatun ʿalā dawrin min al-adwāri
  • ‏جرى‎ (verb I) Ps.-Plut. Placita κατά c. acc. = taǧrī ʿalā maǧrā c. gen.
   τὰ τε κατὰ φύσιν = mā yaẓharu min al-ašyāʾi llatī taǧrī ʿalā maǧrā l-ṭabīʿati
  • ‏مجرى‎ (maṣdar I) Ps.-Plut. Placita κατά c. acc. = ʿalā maǧrā c. gen.
  • ‏مجرى‎ (maṣdar I) Ps.-Plut. Placita κατά c. acc. = taǧrī ʿalā maǧrā c. gen.
   τὰ τε κατὰ φύσιν = mā yaẓharu min al-ašyāʾi llatī taǧrī ʿalā maǧrā l-ṭabīʿati
 5. ﺏ‎ﺱ‎ﺡ‎ [ḥsb]
 6. ﻝ‎و‎ﺡ‎ [ḥwl]
 7. ﺏ‎ﻩ‎ﺫ‎ [ḏhb]
 8. ي‎آ‎ﺭ‎ [rʾy]
 9. ﻥ‎ﻡ‎ﺯ‎ [zmn]
 10. ﺝ‎و‎ﺯ‎ [zwǧ]
 11. ﺏ‎ﺏ‎ﺱ‎ [sbb]
 12. ﻝ‎ﺏ‎ﺱ‎ [sbl]
 13. ك‎ﺭ‎ﺵ‎ [šrk]
 14. ﻝ‎ك‎ﺵ‎ [škl]
 15. ﺭ‎و‎ﺹ‎ [ṣwr]
 16. ﻉ‎ﺏ‎ﻁ‎ [ṭbʿ]
 17. ﻕ‎ﺭ‎ﻁ‎ [ṭrq]
  • ‏طريق‎ (noun) Alex. An. mant. [Vis.] κατά c. acc. = ʿalā ṭarīqi c. gen.
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. An. post. ἀλλ' ἢ κατὰ συμβεβηκός = lākin ʿalā ṭarīqi l-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Int. κατὰ συμβεβηκός = bi-ṭarīqi al-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Int. κατὰ συμβεβηκός = bi-ṭarīqi al-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Int. κατὰ συμβεβηκός = bi-ṭarīqi al-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Int. κατὰ συνθήκην = ʿalā ṭarīqi al-muwāṭaʾati
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Int. κατὰ συνθήκην = ʿalā ṭarīqi al-muwāṭaʾati
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Phys. κατὰ συμβεβηκὸς = bi-ṭarīqi l-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Phys. κατὰ συμβεβηκός = bi-ṭarīqi l-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Phys. κατὰ συμβεβηκός = bi-ṭarīqi l-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Phys. κατὰ συμβεβηκός = bi-ṭarīqi l-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Phys. κατὰ συμβεβηκός = bi-ṭarīqi l-ʿaraḍi
   οὐδὲ γίγνεται ὁτιοῦν ἐξ ὁτουοῦν ἂν μή τις λαμβάνῃ κατὰ συμβεβηκός Arist. Phys. I 5, 188a34 = wa-lā yatakawwanu ayyu šayʾini ttafaqa ʿan ayyi šayʾini ttafaqa illā bi-an naʾḫuḏa ḏālika bi-ṭarīqi l-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Arist. Phys. κατὰ συμβεβηκός = bi-ṭarīqi l-ʿaraḍi
   οὐσίαν δὲ ἄπειρον ἢ ποιότητα ἢ πάθος εἶναι οὐκ ἐνδέχεται εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός Arist. Phys. I 2, 185b1 = fa-ammā ǧawharun ġayru mutanāhin aw kayfiyyatun aw aṯarun fa-laysa yumkinu an yakūna llāhumma illā bi-ṭarīqi l-ʿaraḍi
  • ‏طريق‎ (noun) Nicom. Arithm. κατὰ τὸ πρόσταγμα = ʿalā ḥasabi l-ṭarīqi l-ʿammi llaḏī kāna waṣafnāhu
  • ‏طريق‎ (noun) Ps.-Plut. Placita κατά c. Acc. = ʿalā ṭarīqi c. Gen.
  • ‏طريق‎ (noun) Ps.-Plut. Placita κατά c. Acc. = min ṭarīqi c. Gen.
 18. و‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlw]
 19. ي‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿly]
 20. ﻥ‎ﻉ‎ [ʿn]
 21. ﺩ‎ﻥ‎ﻉ‎ [ʿnd]
 22. ﻕ‎و‎ﻑ [fwq]
 23. ي‎ﻑ [fy]
 24. ﻝ‎ﺏ‎ﻕ‎ [qbl]
 25. ﺭ‎ﺩ‎ﻕ‎ [qdr]
 26. ﻝ‎ﻝ‎ﻕ‎ [qll]
 27. ﻝ‎و‎ﻕ‎ [qwl]
 28. ﺱ‎ي‎ﻕ‎ [qys]
 29. ك‎ [k]
 30. ﻝ‎ﻝ‎ك‎ [kll]
 31. ﻝ‎ [l]
 32. آ‎ﻡ‎ [mʾ]
 33. ﻝ‎ﺙﻡ‎ [mṯl]
 34. ﻥ‎ﻡ‎ [mn]
 35. ﺫ‎ﻥ‎ﻡ‎ [mnḏ]
  • ‏منذ‎ (prep.) Arist. Poet. κατά c. acc.
   ὡς εἴπομεν κατʼ ἀρχάς Arist. Poet. 3, 1448a24 = ka-mā qulnā munḏu l-ibtidāʾi 224.4
 36. ﻝ‎ﺯ‎ﻥ‎ [nzl]
 37. ﺏ‎ﺱ‎ﻥ‎ [nsb]
 38. ﺭ‎ﻅ‎ﻥ‎ [nẓr]
 39. ﻉ‎و‎ﻥ‎ [nwʿ]
 40. ﻝ‎ي‎ﻥ‎ [nyl]
 41. و‎ [w]
 42. ﻩ‎ﺝ‎و‎ [wǧh]
 43. ي‎ﺭ‎و‎ [wry]
 44. ﻕ‎ﻑو‎ [wfq]
 45. ﺕ‎ﻕ‎و‎ [wqt]

Translation process scheme for κατά

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest