Lookup cumulative lexical entry: καί

 1. []
  • ‏-‎ Diosc. Mat. med.
   εὐστόμαχος ὤν καὶ οὐρητικός Diosc. Mat. med. I, 105.11 = wa-hiya ǧayyidatu li-l-maʿidati mudirratu li-l-bawli Dubler/Terés II, 109.7
  • ‏-‎ Diosc. Mat. med. καί... καί
   καὶ τὰ συκώδη καὶ τραχέα τῶν βλεφάρων Diosc. Mat. med. I, 119.16 = al-ǧufūnu l-ḫašinatu l-mušaqqaqatu Dubler/Terés II, 123.12
 2. ﻥ‎ﻥ‎آ‎ [ʾnn]
 3. ﺫ‎ي‎آ‎ [ʾyḏ]
  • ‏أيضا‎ (adv.) Arist. Gener. anim. ὁ αὐτός λόγος καὶ περὶ τῶν μορίων = wa miṯla hāḏā-l-ṭalabi ayḍan yaṭlubu fī ḥāli l-aʿḍāʾi
 4. ﺽ‎ي‎آ‎ [ʾyḍ]
 5. ﻡ‎ﻡ‎ﺙ [ṯmm]
 6. ﻉ‎ﻡ‎ﺝ‎ [ǧmʿ]
 7. ﺕ‎ﺕ‎ﺡ‎ [ḥtt]
 8. ك‎ﻝ‎ﺫ‎ [ḏlk]
 9. ﺏ‎ﺏ‎ﺭ‎ [rbb]
  • ‏رُبّما‎ (adv.) Proclus El. theol.
   πάσχει δὲ καὶ τὸ ἀσώματον ... Proclus El. theol. 80: 74.28 = ġayra anna lā ǧirmun rubbamā yanfaʿilu ... 80.3
 10. آ‎ﻡ‎ﺏ‎ﺏ‎ﺭ‎ [rbbmʾ]
  • ‏ربما‎ (particle) Arist. Gener. anim. ἐνίαις καὶ συγκαταγηράσκει τοῦτο τὸ πάθος καὶ συναποθνήσκει = wa rubbamā azmana hāḏā al-dāʾ ḥattā takburu al-imraʾa wa tašību rubbamā bakā ilā al-mawt
 11. [f]
 12. ﺩ‎ﻕ‎ [qd]
 13. ك‎ [k]
 14. ﻥ‎ك‎ﻝ‎ [lkn]
 15. آ‎ﻡ‎ [mʾ]
 16. ﻝ‎ﺙﻡ‎ [mṯl]
 17. ﻉ‎ﻡ‎ [mʿ]
 18. ﻥ‎ﻡ‎ [mn]
  • ‏مِن‎ (prep.) Arist. Poet. τε γὰρ ... καὶ ... = mimmā ... mimmā ...
   τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστὶ καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι ... Arist. Poet. 4, 1448b6 = wa-l-tašbīhu wa-l-muḥākātu mimmā yanšuʾu maʿa l-nāsi munḏu awwali l-amri wa-hum aṭfālun wa-hāḏā mimmā yuḫālifu bihī l-nāsu l-ḥayawānāta l-uḫara min qibali anna ... 224.15
  • ‏من‎ (prep.) Diosc. Mat. med. ἔστι δὲ καί = minhum mā yakūnu
 19. و‎ [w]
  • ‏و‎ (conjunction) Aelian. Tact.
  • ‏و‎ (conjunction) Aelian. Tact. τε ... καὶ
  • ‏و‎ (conjunction) Aelian. Tact. τε ... καὶ ... = wa ... wa ...
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet.
   ἔτι δὲ ἐκ πόσων καὶ ποίων ἐστὶ μορίων ... λέγωμεν Arist. Poet. 1, 1447a10 = innā mutakallimūna ... wa-ayḍan min kam ǧuzʾin hiya wa-ayyumā hiya aǧzāʾuhā 220.6
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. καὶ ... καὶ ... = ... wa-...
   ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες Arist. Poet. 1, 1447a18-19 = ka-mā anna l-nāsa qad yušabbihūna bi-alwānin wa-aškālin kaṯīran wa-yuḥākūna ḏālika 220.11
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. καὶ ... καὶ ... καὶ ... = wa-... ayḍan wa-... ayḍan wa-...
   καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ἀριθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις Arist. Poet. 1, 1447a28 = wa-ḏālika anna hātayni bi-l-luḥūni l-mutašakkilati tušabbihu bi-l-ʿādāti wa-bi-l-infiʿālāti ayḍan wa-bi-l-aʿmāli ayḍan wa-tuḥākiyuhā 220.17
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. τε καὶ
   περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει, ... λέγωμεν Arist. Poet. 1, 1447a8 = innā mutakallimūna l-āna fī ṣināʿati l-šiʿri wa-anwāʿihā wa-muḫbirūna ayyu quwwatin li-kulli wāḥidin wāḥidin minhā 220.4
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. καὶ ... τε ... καὶ ... = wa-... ayḍan wa-...
   ὥσπερ ἥ τε τῶν διθυραμβικῶν ποίησις καὶ ἡ τῶν νόμων καὶ ἥ τε τραγῳδία καὶ ἡ κωμῳδία Arist. Poet. 1, 1447b26-27 = ka-ṣināʿati l-širi llatī diṯūrambī wa-llatī li-l-nāmūsi wa-l-madīḥi ayḍan wa-l-hiǧāʾi 222.8
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. κἂν εἴ ... = wa-in ...
   κἂν εἴ τινες ἕτεραι τυγχάνωσιν οὖσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν Arist. Poet. 1, 1447a24 = wa-in kāna tūǧadu ṣināʿātun uḫaru hiya fī quwwatihā miṯla hātayni 220.14
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. καὶ γὰρ = wa-ḏālika anna
   καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις Arist. Poet. 1, 1447a27 = wa-ḏālika anna hātayni bi-l-luḥūni l-mutašakkilati tušabbihu bi-l-ʿādāti wa-bi-l-infiʿālāti ayḍan wa-bi-l-aʿmāli ayḍan wa-tuḥākiyuhā 220.16
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet.
   ἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία καὶ ἡ διθυραμβοποιητικὴ καὶ τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείστη καὶ κιθαριστικῆς πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον Arist. Poet. 1, 1447a13-15 = fa-kullu šiʿrin wa-kullu našīdin šiʿriyyin naḥā bihī immā madīḥan wa-immā hiǧāʾan immā diṯurambū l-šiʿriyyi wa-naḥwa akṯara awlīṭīqas wa-kulla mā kāna dāḫilan fī l-tašabbuhi wa-muḥākāti ṣināʿati l-malāhī mina l-zamri wa-l-ʿūdi wa-ġayrihī 220.7-9
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet.
   οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους Arist. Poet. 1, 1447b10 = wa-ḏālika annahū laysa lanā an nusammiya bi-māḏā yušāriku ḥikāyātu wa-tašbīhātu l-šāʿiri Sūfruna wa-Kasānarḫusa wa-l-aqāwīlu l-mansūbatu ilā Suqrāṭa 220.20
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet.
   οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν Ὁμήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον Arist. Poet. 1, 1447b18 = wa-ḏālika annahū lā šayʾan yaštarikāni fī-hi Ūmīrūs wa-Ānfāduqlis mā ḫalā l-wazna 222.3
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. τε ... καὶ ...
   οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον ἥ τε αὐλητικὴ καὶ ἡ κιθαριστικὴ Arist. Poet. 1, 1447a24 = miṯālu ḏālika awlīṭīqī wa-ṣināʿatu l-ʿīdāni fa-innahumā tastaʿmilāni l-laḥna wa-l-taʾlīfa faqaṭ 220.14
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. τε ... καὶ ...
   ὥσπερ ἥ τε τῶν διθυραμβικῶν ποίησις καὶ ἡ τῶν νόμων καὶ ἥ τε τραγῳδία καὶ ἡ κωμῳδία Arist. Poet. 1, 1447b26 = ka-ṣināʿati l-širi llatī diṯūrambī wa-llatī li-l-nāmūsi wa-l-madīḥi ayḍan wa-l-hiǧāʾi 222.8
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. τε ... καὶ ...
   διὸ καὶ ἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγῳδίας καὶ τῆς κωμῳδίας οἱ Δωριεῖς Arist. Poet. 3, 1448a30 = wa-li-ḏālika ṣāra ahlu Dāriyās hum mutamassikūna bi-l-madīḥi wa-l-hiǧāʾi 224.8
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. καὶ γὰρ = wa-ḏālika annahū
   καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει καὶ αὐλήσει καὶ κιθαρίσει ἔστι γενέσθαι ταύτας τὰς ἀνομοιότητας Arist. Poet. 2, 1448a9 = wa-ḏālika annahū fī l-raqṣi wa-l-zamri wa-ṣināʿati l-ʿīdāni qad yūǧadu li-hāḏihi an takūna ġayra mutašābihatin 222.17
  • ‏و‎ (conjunction) Arist. Poet. καὶ γὰρ = wa-ḏālika anna
   καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσθαι ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα Arist. Poet. 3, 1448a20 = wa-ḏālika anna fī hāḏihī ayḍani l-tašbīhāti wa-l-ḥikāyāti hiya hiya bi-ʿaynihā ammā aḥyānan fa-min ḥayṯu yaʿidūna 224.1
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr.
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr.
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr.
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr.
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr.
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr.
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. καί...καί = wa...wa
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. καί...καί
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. καί...καί
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. καί...καί
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. Νηρεὺς καὶ Νηρηίδες = nayraws wa-nayrīdis
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. Νηρεὺς καὶ Νηρηίδες = nayraws wa-nayrīdis
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. καί...καί = wa...wa
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. wa...wa
  • ‏و‎ (conjunction) Artem. Onirocr. τε...καί = wa...wa
  • ‏و‎ (conjunction) Diosc. Mat. med. μετ'... καὶ = maʿa... wa-
  • ‏و‎ (conjunction) Diosc. Mat. med.
  • ‏و‎ (conjunction) Eucl. El.
  • ‏و‎ (conjunction) Eucl. El. δὲ καί = wa-qad
  • ‏و‎ (conjunction) Eucl. El. καὶ ἐπεί
  • ‏و‎ (conjunction) Eucl. El. καὶ ἔτι
  • ‏و‎ (conjunction) Eucl. El. καὶ μέν..δε = wa...wa
  • ‏و‎ (conjunction) Eucl. El. καί + perfect = wa-qad
  • ‏و‎ (conjunction) Galen Med. phil. κἀν = wa-naḥnu ʾin
  • ‏و‎ (conjunction) Galen Med. phil.
  • ‏و‎ (conjunction) Galen Med. phil. καὶ μὴν
  • ‏و‎ (conjunction) Galen Med. phil.
  • ‏و‎ (conjunction) Nicom. Arithm.
  • ‏و‎ (conjunction) Nicom. Arithm. καὶ προσέτι
  • ‏و‎ (conjunction) Nicom. Arithm. καὶ προσέτι
  • ‏و‎ (conjunction) Nicom. Arithm. καί...καί = fa...wa
  • ‏و‎ (conjunction) Nicom. Arithm. τε...καὶ
  • ‏و‎ (conjunction) Ps.-Plut. Placita
  • ‏و‎ (conjunction) Ps.-Plut. Placita ἤ καί
  • ‏و‎ (conjunction) Ptol. Hypoth.
  • ‏و‎ (conjunction) Ptol. Hypoth. wa... ayḍan
  • ‏و‎ (conjunction) Ptol. Hypoth. τε... καὶ
  • ‏و‎ (particle) Porph. Isag. wa-ka-ḏālika

Translation process scheme for καί

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest