Lookup cumulative lexical entry: θεωρέω

 1. ﻝ‎ﻉ‎ﺝ‎ [ǧʿl]
  • ‏جعل‎ (verb I) Arist. Phys. θεωρῆσαι = ǧaʿala naẓrahū
   τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὑποληπτέον εἶναι τοῦ φυσικοῦ θεωρῆσαι Arist. Phys. IV 6, 213a12 = yanbaġī an taʿlama anna min ḥaqqi ṣāḥibi l-ṭabīʿati an yaǧʿala naẓrahū
  • ‏جعل‎ (verb I) Arist. Phys. θεωρητέον = qad yanbaġī an naǧʿala naẓaranā fīhā
   ὡς ἂν εἰ περὶ σιμότητος σκοποῖμεν τί ἐστιν, οὕτω θεωρητέον Arist. Phys. II 2, 194a14 = fa-qad yanbaġī an naǧʿala naẓaranā fīhā ka-naẓarinā fī l-afṭasi mā huwa law kāna baḥṯunā ʿanhu 93.14
 2. ي‎آ‎ﺭ‎ [rʾy]
  • ‏رأى‎ (verb I) Arist. Eth. Nic. τὸ θεωροῦν = allaḏī yarā
   ἕως ἂν ... τό ... αἰσθητὸν ᾖ οἷον δεῖ καὶ τὸ κρῖνον ἢ θεωροῦν Arist. Eth. Nic. X 4, 1175a1 = mā dāma l-maḥsūsu ʿalā mā yanbaġī wa-llaḏī yaqḍī aw yarā ... 545.4
  • ‏رأى‎ (verb I) Arist. Eth. Nic.
  • ‏رأى‎ (verb I) Arist. Gener. anim.
  • ‏رأى‎ (verb I) Arist. Gener. anim.
  • ‏رأى‎ (verb I) Arist. Poet.
   διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες, ὅτι συμβαίνει θεωροῦντας μανθάνειν Arist. Poet. 4, 1448b16 = fa-li-hāḏā l-sababi yasurrūna iḏā mā hum raʾaw al-ṣuwara wa-l-tamāṯīla min qibali annahū yaʿriḍu annahum yarawna fa-yataʿallamūna 224.23
  • ‏رأى‎ (verb I) Arist. Poet. θεωροῦντες = iḏā naḥnu raʾaynāhā
   ἃ γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς ὁρῶμεν, τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες Arist. Poet. 4, 1448b11 = wa-ḏālika anna llatī narāhā wa-yakūnu ruʾyāhā ʿalā ǧihati l-iġtimāmi fa-innā nasurru bi-ṣūratihā wa-tamāṯīlihā ammā iḏā naḥnu raʾaynāhā ka-llatī hiya ašaddu stiqṣāʾan 224.20
  • ‏رأى‎ (verb I) Arist. Rhet.
  • ‏رأى‎ (verb I) Nicom. Arithm. mā yurā wa-yaẓharu
  • ‏رأى‎ (verb I) Nicom. Arithm. allaḏī yurā
  • ‏رأى‎ (verb I) Ps.-Plut. Placita θεωρέομαι = ruʾiya
  • ‏رأى‎ (verb I) Ps.-Plut. Placita θεωρέομαι = ruʾiya
  • ‏رأي‎ (noun) Arist. Eth. Nic. θεωρεῖν = istiʿmālu l-raʾyi
   θεωρεῖν γὰρ δυνάμεθα συνεχῶς μᾶλλον ἢ πράττειν ὁτιοῦν Arist. Eth. Nic. X 7, 1177a22 = aḥrā an naqwā ʿalā stiʿmāli l-raʾyi bi-l-ittiṣāli min an nafʿala fī waqti mā 557.14
  • ‏رأي‎ (noun) Arist. Eth. Nic. τὸ θεωρῆσαι = yustaʿmalu l-raʿyu
   οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς πρακτοῖς τέλος τὸ θεωρῆσαι ἕκαστα Arist. Eth. Nic. X 9, 1179b1 = laysa fī-mā yufʿalu tamāmun an yustaʿmala l-raʿyu fī kullihā 571.2
 3. ﻑﺭ‎ﺵ‎ [šrf]
 4. ﺩ‎ﻩ‎ﺵ‎ [šhd]
 5. ﺏ‎ﻝ‎ﻁ‎ [ṭlb]
 6. ﻥ‎ﻥ‎ﻅ‎ [ẓnn]
 7. ﺭ‎ﻩ‎ﻅ‎ [ẓhr]
 8. ﻑﺭ‎ﻉ‎ [ʿrf]
 9. ﻝ‎ﻕ‎ﻉ‎ [ʿql]
 10. ﻡ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlm]
 11. ﻝ‎ﻡ‎ﻉ‎ [ʿml]
  • ‏استعمال‎ (maṣdar X) Arist. Eth. Nic. θεωρεῖν = istiʿmālu l-raʾyi
   θεωρεῖν γὰρ δυνάμεθα συνεχῶς μᾶλλον ἢ πράττειν ὁτιοῦν Arist. Eth. Nic. X 7, 1177a22 = aḥrā an naqwā ʿalā stiʿmāli l-raʾyi bi-l-ittiṣāli min an nafʿala fī waqti mā 557.14
  • ‏استعمال‎ (maṣdar) Arist. Eth. Nic. θεωρεῖν = istiʿmālu l-raʾyi
   δύναται θεωρεῖν Arist. Eth. Nic. X 7, 1177a33 = yaqwā ʿalā istiʿmāli l-raʾyi 559.7
  • ‏استعمل‎ (verb X) Arist. Eth. Nic. yastaʿmilu l-raʾya
  • ‏استعمل‎ (verb X) Arist. Eth. Nic. τὸ θεωρῆσαι = yustaʿmalu l-raʿyu
   οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς πρακτοῖς τέλος τὸ θεωρῆσαι ἕκαστα καὶ γνῶναι Arist. Eth. Nic. X 9, 1179b1 = laysa fī-mā yufʿalu tamāmun an yustaʿmala l-raʿyu fī kullihā wa-an yaʿlama 571.1
 12. ﺹ‎ﺡ‎ﻑ [fḥṣ]
 13. ﻡ‎ﻩ‎ﻑ [fhm]
 14. ﻝ‎و‎ﻕ‎ [qwl]
  • ‏قال‎ (verb I) Arist. Phys. θεωρήσωμεν = naqifu ... bi-mā ... wāṣifūhu fa-naqūlu ...
   ἐκ τῶνδε θεωρήσωμεν Arist. Phys. VII 3, 245b20 (textus alter) = fa-innā naqifu ʿalā ḏālika bi-mā naḥnu wāṣifūhu fa-naqūlu
  • ‏قال‎ (verb I) Nicom. Arithm. ἐθεώρουν ἐν = yaqūlūna anna...yaẓharu fīhi
 15. ﺱ‎ي‎ﻕ‎ [qys]
 16. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
 17. ﺹ‎ﺥ‎ﻝ‎ [lḫṣ]
 18. ﺭ‎ﺫ‎ﻥ‎ [nḏr]
 19. ﺭ‎ﻅ‎ﻥ‎ [nẓr]
  • ‏نظر‎ (I) Them. In De an.
  • ‏نظر‎ (maṣdar I) Ps.-Plut. Placita θεωρῆσαι = al-naẓaru fī
  • ‏نظر‎ (noun) Arist. An. post. τὰ τεθεωρημένα = al-ašyāʾu llatī l-naẓaru fīhā
  • ‏نظر‎ (noun) Arist. Phys. θεωρῆσαι = ǧaʿala naẓrahū
   τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὑποληπτέον εἶναι τοῦ φυσικοῦ θεωρῆσαι Arist. Phys. IV 6, 213a12 = yanbaġī an taʿlama anna min ḥaqqi ṣāḥibi l-ṭabīʿati an yaǧʿala naẓrahū
  • ‏نظر‎ (noun) Arist. Phys. θεωρητέον = qad yanbaġī an naǧʿala naẓaranā fīhā
   ὡς ἂν εἰ περὶ σιμότητος σκοποῖμεν τί ἐστιν, οὕτω θεωρητέον Arist. Phys. II 2, 194a14 = fa-qad yanbaġī an naǧʿala naẓaranā fīhā ka-naẓarinā fī l-afṭasi mā huwa law kāna baḥṯunā ʿanhu 93.14
  • ‏نظر‎ (noun) Ps.-Plut. Placita θεωρεῖται = ṭalaba ... l-naẓara
  • ‏نظر‎ (verb I) Arist. An. post. θεωρεῖ
  • ‏نظر‎ (verb I) Arist. Eth. Nic. θεωροῦντι = li-man naẓara
  • ‏نظر‎ (verb I) Arist. Eth. Nic.
   θεωρηθέντων ... τούτων ... Arist. Eth. Nic. X 9, 1181b20 = iḏā nuẓira fī hāḏihī … 583.2
  • ‏نظر‎ (verb I) Arist. Gener. anim. τοῦτο μάλιστ᾿ ἄν τις πιστεύσειε θεωρῶν = wa ḫalīqun an yuṣaddiqa wa yuḥaqqiqa aḥada qawlinā iḏā naẓara
  • ‏نظر‎ (verb I) Arist. Meteor.
  • ‏نظر‎ (verb I) Arist. Phys. θεωρητέον = yanbaġī an nanẓura
   μετὰ τοῦτο θεωρητέον τίνι διαφέρει ὁ μαθηματικὸς τοῦ φυσικοῦ Arist. Phys. II 2, 193b23 = fa-qad yanbaġī an nanẓura baʿda ḏālika fī l-farqi bayna l-taʿālīmiyyi wa-bayna l-ṭabīʿiyyi mā huwa
 20. ﺩ‎ﺝ‎و‎ [wǧd]
 21. ﻑﺹ‎و‎ [wṣf]
  • ‏واصف‎ (act. part. I) Arist. Phys. θεωρήσωμεν = naqifu ... bi-mā ... wāṣifūhu fa-naqūlu ...
   ἐκ τῶνδε θεωρήσωμεν Arist. Phys. VII 3, 245b20 (textus alter) = fa-innā naqifu ʿalā ḏālika bi-mā naḥnu wāṣifūhu fa-naqūlu
 22. ﻑﻕ‎و‎ [wqf]
  • ‏وقف‎ (verb I) Arist. Phys. θεωρήσωμεν = naqifu ... bi-mā ... wāṣifūhu fa-naqūlu ...
   ἐκ τῶνδε θεωρήσωμεν Arist. Phys. VII 3, 245b20 (textus alter) = fa-innā naqifu ʿalā ḏālika bi-mā naḥnu wāṣifūhu fa-naqūlu

Translation process scheme for θεωρέω

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest