Lookup cumulative lexical entry: εἷς

 1. ﺯ‎ﻝ‎آ‎ [ʾlz]
 2. ي‎ﻝ‎آ‎ [ʾly]
 3. ﺭ‎ﻡ‎آ‎ [ʾmr]
 4. ﺏ‎ [b]
 5. ﻉ‎ﻡ‎ﺝ‎ [ǧmʿ]
 6. ﺏ‎ﺱ‎ﺡ‎ [ḥsb]
 7. ﻕ‎ﻕ‎ﺡ‎ [ḥqq]
 8. ي‎ي‎ﺡ‎ [ḥyy]
 9. ﻑﻝ‎ﺥ‎ [ḫlf]
  • ‏مختلف‎ (act. part. VIII) Proclus El. theol. ἓν = wāḥidun ġayru muḫtalifin
   ὅταν ἓν γένηται ἄμφω, τό τε ἐπιστραφὲν καὶ πρὸς ὃ ἐπεστράφη Proclus El. theol. 15: 16.35 = an yakūna l-rāǧiʿu wa-l-marǧūʿu ilayhī wāḥidan ġayra muḫtalifin 15.6
 10. ﻝ‎ﺥ‎ﺩ‎ [dḫl]
 11. ﺭ‎ﻁ‎ﺱ‎ [sṭr]
 12. ي‎و‎ﺱ‎ [swy]
 13. ﺹ‎ﺥ‎ﺵ‎ [šḫṣ]
  • ‏شخص‎ (noun) Arist. Phys. ἐφ’ ἑνός = fī l-šaḫṣi l-wāḥidi
   ἐφ’ ἑνὸς ... ὁτουοῦν τῶν γιγνομένων οὕτως ἔχει Arist. Phys. VIII 7, 261a5 = yaǧrī (sc. al-amru) ʿalā hāḏā fī l-šaḫṣi l-wāḥidi ayya šaḫṣin kāna mina l-mutakawwināti
 14. آ‎ي‎ﺵ‎ [šyʾ]
 15. ﺭ‎ي‎ﺹ‎ [ṣyr]
 16. ﻝ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿll]
 17. و‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlw]
 18. ﺩ‎ﻥ‎ﻉ‎ [ʿnd]
 19. [f]
 20. ي‎ﻑ [fy]
 21. ﺭ‎ﺩ‎ﻕ‎ [qdr]
  • ‏قدر‎ (noun) Arist. Eth. Nic. εἰς δύναμιν = ʿalā qadri l-ṭāqati
   ὅπως εἰς δύναμιν ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπεια φιλοσοφία τελειωθῇ Arist. Eth. Nic. X 9, 1181b14 = wa-li-kay nutammima ʿalā qadri l-ṭāqati l-falsafata fī l-ašyāʾi l-insiyyati 581.12
 22. ﻡ‎ﺩ‎ﻕ‎ [qdm]
 23. و‎ﺹ‎ﻕ‎ [qṣw]
 24. ﺭ‎ﺙك‎ [kṯr]
  • ‏كثير‎ (adj.) Proclus El. theol. οὐχ ἕν = kaṯīrun
   κατὰ μὲν τὴν ὕπαρξιν ὡς ἓν ὑφεστός (sc. τὸ ἕν), κατὰ δὲ τὴν μέθεξιν οὐχ ἕν Proclus El. theol. 5: 6.8 = ammā fī l-ḏāti fa-l-wāḥidu wāḥidun faqaṭ, laysa fīhi šayʾun mina l-kaṯrati l-battata; wa-ammā fī l-inbiṯāṯi fa-l-wāḥidu huwa kaṯīrun ayḍan aqūlu inna l-kaṯrata tanbaṯṯu mina l-wāḥidi 5.22
 25. ﻝ‎ [l]
 26. ﻝ‎ﺙﻡ‎ [mṯl]
 27. ﺭ‎ﺭ‎ﻡ‎ [mrr]
  • ‏مرّ‎ (verb I) Arist. Phys. εἰς ἄπειρον = yamurru bi-lā nihāyata
   ᾗ γὰρ διαιρούμενον ὁρᾶται εἰς ἄπειρον Arist. Phys. III 6, 206b5 = inna l-waǧha llaḏī minhu iḏā qusima l-maḥdūdu ruʾiya yamurru bi-lā nihāyata
  • ‏مرّة‎ (noun) Nicom. Arithm. ἑνὸς καὶ δύο = marratun...marratayni
 28. ﻥ‎ﻡ‎ [mn]
  • ‏من‎ (prep.) Diosc. Mat. med. ἀναλύεται εἰς = tawallada minhā
   ξηραινόμενον δὲ τὸ ὐγρὸν τοῦτο ἀναλύεται εἰς θηρία κωνωποειδῆ Diosc. Mat. med. I, 80.19-20 = wa-iḏā ǧaffat hāḏihī l-ruṭūbatu tawallada minhā ḥayawānun šabīhun bi-l-baqqi Dubler/Terés II, 85.2
 29. و‎ﺡ‎ﻥ‎ [nḥw]
 30. ﻝ‎ي‎ﻥ‎ [nyl]
 31. ﺡ‎ﺝ‎و‎ [wǧḥ]
 32. ﺩ‎ﺡ‎و‎ [wḥd]
 33. ﺩ‎ﻩ‎و‎ [whd]
  • ‏واحد‎ (adj.) Proclus El. theol. ... ἕν ... καὶ οὐχ ἕν = wāḥidun wa-lā-wāḥidun
   πᾶν τὸ μετέχον τοῦ ἑνὸς καὶ ἕν ἐστι καὶ οὐχ ἕν Proclus El. theol. 2: 2.15 = inna kulla šayʾin al-wāḥidu fīhi mawǧūdun fa-huwa wāḥidun wa-lā-wāḥidun 2.1

Translation process scheme for εἷς

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest