Lookup cumulative lexical entry: διά

 1. ﻝ‎ﺝ‎آ‎ [ʾǧl]
 2. ﻥ‎آ‎ [ʾn]
 3. ﻥ‎ﻥ‎آ‎ [ʾnn]
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Galen An. virt. ḏālika li-anna
   ἀπόδειξιν δ’ οὐδεμίαν ἔχω λέγειν αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ γιγνώσκειν με τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ὁποία τίς ἐστιν Galen An. virt. 38.20 = min ġayri an yakūna ʿindī ʿalā ḏālika šay’un mina l-burhāni wa-ḏālika li-annī laysa aʿrifu ǧawhara l-nafsi kayfa ṭabīʿatuhū 14.15
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Galen An. virt. διά c. acc. = li-anna
  • ‏أنّ‎ (conjunction) Galen Med. phil. li-anna
  • ‏أن‎ (particle) Eucl. El. li-anna
 4. ﺏ‎ [b]
 5. ﺕ‎ﺕ‎ﺡ‎ [ḥtt]
 6. ﺏ‎ﺱ‎ﺡ‎ [ḥsb]
 7. ﻝ‎و‎ﺡ‎ [ḥwl]
 8. ﺭ‎ﺏ‎ﺩ‎ [dbr]
 9. و‎ﻉ‎ﺩ‎ [dʿw]
 10. ك‎ﻝ‎ﺫ‎ [ḏlk]
 11. ﺏ‎ﺏ‎ﺱ‎ [sbb]
 12. ﻉ‎ﺭ‎ﺱ‎ [srʿ]
 13. ي‎و‎ﺱ‎ [swy]
 14. ﻕ‎ﺭ‎ﻁ‎ [ṭrq]
 15. ﻉ‎و‎ﻁ‎ [ṭwʿ]
 16. ﻝ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿll]
 17. و‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlw]
 18. ﻝ‎ﻡ‎ﻉ‎ [ʿml]
 19. ﻥ‎ﻉ‎ [ʿn]
 20. ﻥ‎و‎ﻉ‎ [ʿwn]
  • ‏استعان‎ (verb X) Arist. Eth. Nic. πράττεται διά c. gen. = yustaʿādu ʿalā fiʿlin bi-...
   πολλὰ μὲν γὰρ πράττεται, καθάπερ δι' ὀργάνων, διὰ φίλων καὶ πλούτου Arist. Eth. Nic. I 8, 1099a33 = fa-inna kaṯīran mina l-umūri l-ǧamīlati qad yustaʿādu ʿalā fiʿlihā bi-ašyāʾa hiya ka-ālātin aʿnī l-māli wa-l-aṣdiqāʾi 143.9
 21. ي‎ﻑ [fy]
 22. ﻝ‎ﺏ‎ﻕ‎ [qbl]
 23. ﻑﺙك‎ [kṯf]
 24. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
 25. ﻝ‎ [l]
 26. آ‎ﻝ‎ [lʾ]
 27. آ‎ﻡ‎ﻡ‎ﻝ‎ [lmmʾ]
 28. آ‎ﻡ‎ [mʾ]
 29. ﻥ‎ك‎ﻡ‎ [mkn]
  • ‏مكان‎ (noun) Arist. Eth. Nic. διά c. acc. = li-makāni c. gen.
   τὰ συμβαίνοντα ἐφ' ἑκάστῳ δι' ἐμπειρίαν Arist. Eth. Nic. X 9, 1180b18 = mā yaʿriḍu fī kulli wāḥidi li-makāni l-taǧribati 577.7
 30. ﻥ‎ﻡ‎ [mn]
 31. ﺏ‎ﺱ‎ﻥ‎ [nsb]
 32. ﺫ‎ﻑﻥ‎ [nfḏ]
  • ‏نفوذ‎ (noun) Arist. An. post. οἷον διὰ τοῦ λαμπτῆρος τὸ φῶς = miṯālu ḏālika nufūḏu l-ḍawʾi fī l-miṣbāḥi
 33. آ‎ي‎ﻩ‎ [hyʾ]
 34. و‎ [w]
 35. ﺙﺱ‎و‎ [wsṯ]
 36. ﻁ‎ﺱ‎و‎ [wsṭ]
 37. ﻉ‎ﺽ‎و‎ [wḍʿ]

Translation process scheme for διά

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest