Lookup cumulative lexical entry: γίγνομαι

 1. ﻡ‎ﻅ‎آ‎ [ʾẓm]
 2. ﻥ‎ﻥ‎آ‎ [ʾnn]
 3. ﻝ‎ﺩ‎ﺏ‎ [bdl]
  • ‏تبدّل‎ (verb V) Arist. Gener. anim. γίγνεται ὑπὸ ἡλίων μελάντερον = wa-yatabaddalu lawnuhu..min al-šamsi ... ilā l-sawādi akṯari mā huwa
 4. ي‎ﻕ‎ﺏ‎ [bqy]
 5. ﻉ‎ﺏ‎ﺕ‎ [tbʿ]
  • ‏تَبِعَ‎ (verb I) Artem. Onirocr.
   μετὰ γὰρ τοὺς μεγάλους χειμῶνας ταχέως (ταχέως V Arab. : om. L Pack) εὐδία γίνεται Artem. Onirocr. 109.6 = wa-ḏālika annahū iḏā kāna miṯla hāḏā l-hawāʾi fa-innahū yatbaʿuhu l-ṣaḥwu sarīʿan 201.10
  • ‏تَبِعَ‎ (verb I) Hippocr. Aer. γίγνομαι c. ἀπό (to emerge from, to follow s.th.) = tabiʿa c. acc. r.
   περὶ δὲ τῶν λοιπῶν ὑδάτων βούλομαι διηγήσασθαι ... καὶ ὁκόσα ἀφ' ὕδατος κακὰ εἰκὸς γίγνεσθαι καὶ ὅσα ἀγαθά Hippocr. Aer. 34.18 = إنّي قائل في المياه أيضاً ... وكلّ ما يتبع المياهَ من المنفعة والمضرّة versio A 47.4, sim. versio B 47.11
 6. ﻡ‎ﻡ‎ﺕ‎ [tmm]
 7. ﻝ‎ﻉ‎ﺝ‎ [ǧʿl]
 8. ﺩ‎ﻡ‎ﺝ‎ [ǧmd]
 9. ﻉ‎ﻡ‎ﺝ‎ [ǧmʿ]
 10. ﻥ‎ﻥ‎ﺝ‎ [ǧnn]
 11. ﺯ‎و‎ﺝ‎ [ǧwz]
 12. ﺭ‎ي‎ﺝ‎ [ǧyr]
 13. ﺙﺩ‎ﺡ‎ [ḥdṯ]
 14. ﻝ‎ﺹ‎ﺡ‎ [ḥṣl]
 15. ﻝ‎ﻡ‎ﺡ‎ [ḥml]
 16. ﻁ‎و‎ﺡ‎ [ḥwṭ]
 17. ﻝ‎و‎ﺡ‎ [ḥwl]
 18. و‎ي‎ﺡ‎ [ḥyw]
 19. ﺭ‎ﺙﺥ‎ [ḫṯr]
 20. ﺝ‎ﺭ‎ﺥ‎ [ḫrǧ]
 21. ﻑﻝ‎ﺥ‎ [ḫlf]
 22. ﻕ‎ﻝ‎ﺥ‎ [ḫlq]
 23. ك‎ﺭ‎ﺩ‎ [drk]
 24. ﻝ‎ﻝ‎ﺩ‎ [dll]
 25. ي‎ﻡ‎ﺩ‎ [dmy]
 26. و‎ﺏ‎ﺭ‎ [rbw]
 27. ﺩ‎ﺹ‎ﺭ‎ [rṣd]
 28. ﺩ‎ي‎ﺯ‎ [zyd]
  • ‏ازداد‎ (verb VIII) Galen An. virt. γίγνομαι c. comparat.
   συνετώτεροι καὶ μνημονικώτεροι γενόμενοι Galen An. virt. 67.12 = fa-yazdādūna fahman wa-ḏikran 35.4
 29. ﻁ‎ﻕ‎ﺱ‎ [sqṭ]
 30. ﻥ‎ﻡ‎ﺱ‎ [smn]
 31. ﺭ‎و‎ﺵ‎ [šwr]
 32. آ‎ي‎ﺵ‎ [šyʾ]
 33. ﺡ‎ﺡ‎ﺹ‎ [ṣḥḥ]
 34. ﺭ‎ﺩ‎ﺹ‎ [ṣdr]
 35. ﻉ‎ﻥ‎ﺹ‎ [ṣnʿ]
 36. ﺏ‎و‎ﺹ‎ [ṣwb]
 37. ﺭ‎و‎ﺹ‎ [ṣwr]
 38. ﺭ‎ي‎ﺹ‎ [ṣyr]
 39. ﻕ‎ﺕ‎ﻉ‎ [ʿtq]
 40. ﺩ‎ﺩ‎ﻉ‎ [ʿdd]
 41. ﺽ‎ﺭ‎ﻉ‎ [ʿrḍ]
 42. ﻡ‎ﻅ‎ﻉ‎ [ʿẓm]
 43. ﺩ‎ﻕ‎ﻉ‎ [ʿqd]
 44. ﺝ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlǧ]
 45. ﻡ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlm]
 46. ﻝ‎ﻡ‎ﻉ‎ [ʿml]
 47. ﺵ‎ي‎ﻉ‎ [ʿyš]
 48. ﺭ‎ي‎ﻍ‎ [ġyr]
 49. ﻍ‎ﺭ‎ﻑ [frġ]
 50. ﺩ‎ﺱ‎ﻑ [fsd]
 51. ﻡ‎ﻩ‎ﻑ [fhm]
 52. ﻝ‎ﺏ‎ﻕ‎ [qbl]
  • ‏قبل‎ (conjunction) Arist. Hist. anim. qabla an ...
  • ‏قِبَل‎ (noun) Proclus El. theol. min qibali
   τὰ ἀσώματα παθῶν μετέχει ἐν σώματι γενόμενα, συνδιαιρούμενα σώμασι καὶ ἀπολαύοντα τῆς μεριστῆς ἐκείνων φύσεως Proclus El. theol. 80: 76.8 = al-ašyāʾu llatī lā ǧirma lahā … tastafīdu l-infiʿāla min qibali tabīʿati l-aǧrāmi llatī hiya fīhā wa-taqbalu l-taǧziʾata 80.16
 53. ﻡ‎ﺱ‎ﻕ‎ [qsm]
 54. ﻝ‎ﻝ‎ﻕ‎ [qll]
 55. ﻡ‎و‎ﻕ‎ [qwm]
 56. ﺭ‎ﺏ‎ك‎ [kbr]
 57. ﺭ‎ﺙك‎ [kṯr]
 58. ﺏ‎ﺱ‎ك‎ [ksb]
  • ‏اكتسب‎ (verb VIII) Galen An. virt. αὐτοῖς ἐγένετο
   ἡ διαστροφὴ πόθεν ἢ ὑπὸ τίνων αὐτοῖς (sc. τοῖς πρώτοις ἀνθρώποις) ἐγένετο; Galen An. virt. 75.5 = min ayna wa-mimmani ktasabū (sc. al-nāsu l-awwalūna) l-mayla ilā l-šarri ? 40.8
  • ‏اكتسب‎ (verb VIII) Galen An. virt.
 59. ﺩ‎و‎ك‎ [kwd]
 60. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
 61. ﻝ‎ [l]
 62. ﻕ‎ﺡ‎ﻝ‎ [lḥq]
 63. ي‎ﺽ‎ﻡ‎ [mḍy]
 64. ﻥ‎ك‎ﻡ‎ [mkn]
 65. ﻝ‎ي‎ﻡ‎ [myl]
  • ‏مال‎ (verb I) Arist. Gener. anim. ἂν ἐπὶ θάτερα γένηται ἡ ἀπόκρισις = iḏā mālat hāḏihi al-faḍlatu ilā nāḥiyatin wāḥidatin
 66. ﺕ‎ﺏ‎ﻥ‎ [nbt]
 67. ﻝ‎ﺯ‎ﻥ‎ [nzl]
 68. ﺏ‎ﺱ‎ﻥ‎ [nsb]
 69. ﻉ‎ﻑﻥ‎ [nfʿ]
  • ‏انتفع‎ (verb VII) Arist. An. post. καὶ ἡ χρῆσις γίνεται...τοῖς οὕτω μετιοῦσι = wa-qad yantafaʿu bihi...allaḏīna yastaʿmilūna
 70. ﻝ‎ﻕ‎ﻥ‎ [nql]
 71. و‎ﻩ‎ [hw]
 72. آ‎ي‎ﻩ‎ [hyʾ]
 73. ﺩ‎ﺝ‎و‎ [wǧd]
 74. ﻝ‎ﺹ‎و‎ [wṣl]
 75. ﻕ‎ﻑو‎ [wfq]
 76. ﻉ‎ﻕ‎و‎ [wqʿ]
 77. ﺩ‎ﻝ‎و‎ [wld]

Translation process scheme for γίγνομαι

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest