Lookup cumulative lexical entry: αὐτος

 1. ﺱ‎ﻥ‎آ‎ [ʾns]
  • ‏انسان‎ (noun) Galen An. virt. τὸ ... ἀγνοῆσαι ... σφᾶς ... αὐτοὺς = ǧahlu l-insāni bi-nafsihī
   τὸ ... ἀγνοῆσαι διὰ νόσημα σφᾶς τ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους Galen An. virt. 49.4 = ǧahlu l-insāni bi-nafsihī wa-aqribāʾihī ʿinda baʿḍi l-amrāḍi 22.9
 2. ﺏ‎ [b]
 3. ﻉ‎ﻡ‎ﺝ‎ [ǧmʿ]
 4. ﻑو‎ﺝ‎ [ǧwf]
 5. ﺏ‎ﺱ‎ﺡ‎ [ḥsb]
 6. ﻝ‎و‎ﺡ‎ [ḥwl]
 7. ﺹ‎ﺹ‎ﺥ‎ [ḫṣṣ]
 8. ﻑﻝ‎ﺥ‎ [ḫlf]
 9. ﻥ‎و‎ﺩ‎ [dwn]
 10. آ‎ﺫ‎ [ḏʾ]
 11. ﺭ‎ك‎ﺫ‎ [ḏkr]
 12. ك‎ﻝ‎ﺫ‎ [ḏlk]
 13. و‎ﺫ‎ [ḏw]
 14. ي‎آ‎ﺭ‎ [rʾy]
 15. ي‎و‎ﺱ‎ [swy]
 16. ﻩ‎ﺏ‎ﺵ‎ [šbh]
 17. ك‎ﺭ‎ﺵ‎ [šrk]
 18. ﻝ‎ك‎ﺵ‎ [škl]
 19. آ‎ي‎ﺵ‎ [šyʾ]
 20. ﻉ‎ﻥ‎ﺹ‎ [ṣnʿ]
 21. ﺭ‎ي‎ﺹ‎ [ṣyr]
 22. و‎ﺏ‎ﻉ‎ [ʿbw]
 23. ﺩ‎ﺩ‎ﻉ‎ [ʿdd]
 24. ﺭ‎ﺵ‎ﻉ‎ [ʿšr]
 25. ﻡ‎ﻝ‎ﻉ‎ [ʿlm]
 26. ﺩ‎ﻥ‎ﻉ‎ [ʿnd]
 27. ي‎ﻥ‎ﻉ‎ [ʿny]
  • ‏معنى‎ (noun) Arist. Phys. τὸ αὐτὸ = maʿnan wāḥidun bi-ʿaynihī
   ὡς τὸ αὐτὸ μὲν ὂν κενὸν καὶ πλῆρες καὶ τόπον Arist. Phys. IV 6, 213a18 = ḥattā yakūna l-ḫalāʾu wa-l-malāʾu wa-l-makānu maʿnan wāḥidan bi-ʿaynihī 338.14
 28. ﻥ‎ي‎ﻉ‎ [ʿyn]
 29. ﺩ‎ﺭ‎ﻑ [frd]
 30. ﻝ‎ﻉ‎ﻑ [fʿl]
 31. ي‎ﻑ [fy]
 32. ﺭ‎ﺩ‎ﻕ‎ [qdr]
  • ‏قدر‎ (noun) Eucl. El. ὃ μὴ εστὶν επ᾿αὐτής = allaḏī laysa bi-maʿlūmi l-qadri
 33. ﻝ‎و‎ﻕ‎ [qwl]
 34. ﻡ‎و‎ﻕ‎ [qwm]
 35. ﺱ‎ي‎ﻕ‎ [qys]
 36. ك‎ [k]
 37. ﻥ‎و‎ك‎ [kwn]
  • ‏كان‎ (verb I) Arist. Poet. ὡς τὸν αὐτὸν = kāna miṯlahū
   ἢ ἕτερόν τι γιγνόμενον ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ ἢ ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα Arist. Poet. 3, 1448a22 = immā bi-šayʾin aḫara yakūnu ka-mā kāna yafʿalu Ūmīrūs aw in kāna miṯlahū llaḏī lā ḫilāfun fīhi 224.2
 38. ﻝ‎ [l]
  • ‏ل‎ (prep.) Galen An. virt. αἰσθάνεσθαι δύνασθαί ... αὐτὴν = innahū … lahā an taḥussa
   ἐπεὶ δ' οὐ μόνον αἰσθάνεσθαι δύνασθαί φαμεν αὐτὴν Galen An. virt. 34.25 = li-annā laysa naqūlu innahū inna-mā lahā an taḥussa faqaṭ bi-qawlin muṭlaqin 11.12
  • ‏ل‎ (prep.) Nicom. Arithm. τῆς αὐτῶν εὑρέσεως = fī idrākinā lahā
 39. ﻝ‎ﺙﻝ‎ [lṯl]
  • ‏مثل‎ (prep.) Diosc. Mat. med.
   δύναμιν ἔχουσαν τὴν αὐτὴν ἐκείνῃ Diosc. Mat. med. I, 77.23 = wa-quwwatu duḫāni l-quṭrāni miṯla quwwati duḫāni l-zifti Dubler/Terés II, 81.15-16
 40. ي‎ﻕ‎ﻝ‎ [lqy]
 41. آ‎ﻡ‎ [mʾ]
 42. ﻝ‎ﺙﻡ‎ [mṯl]
 43. ﻉ‎ﻡ‎ [mʿ]
  • ‏معاً‎ (adv.) Proclus El. theol. κατὰ ταὐτόν
   διὸ κατὰ ταὐτὸν ἀμερὲς ἐκεῖνο καὶ ἄπειρον Proclus El. theol. 86: 78.28 = wa-ṣāra lā tataǧazzaʾu wa-lā ġāyata lahū maʿan 86.9
 44. ﻥ‎ﻡ‎ [mn]
 45. ﻥ‎ﺡ‎ﻥ‎ [nḥn]
 46. ﺱ‎ﻑﻥ‎ [nfs]
 47. ﻉ‎و‎ﻥ‎ [nwʿ]
 48. ﻩ‎ [h]
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. minhū
   τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν ξηρανθεισῶν καὶ αὐταὶ <δὲ> λαμβανόμεναι ὠμαὶ κοιλίαν ἱστᾶσι Diosc. Mat. med. I, 109.15 = wa-matā šuriba ṭabīḫuhū wa-ukila minhu baʿda an yuǧaffafa ʿaqala l-baṭna al-Ḥāwī 21, 323.4
  • ‏ه‎ (pronoun) Diosc. Mat. med. ὁ καρπὸς... αὐτῶν = ṯamaruhū
 49. ﺫ‎ﻩ‎ [hḏ]
 50. آ‎ﺫ‎ﻩ‎ [hḏʾ]
 51. ﻡ‎ﻩ‎ [hm]
 52. و‎ﻩ‎ [hw]
 53. ﺩ‎و‎ﻩ‎ [hwd]
  • ‏هو‎ (pronoun) Arist. Gener. anim. τῷ εἴδει ταὐτόν = taštariku bi-l-ṣūrati (fa-ammā bi-l-ṣūrati fa-šayʾun wāḥidun huwa fa-huwa)
 54. ي‎ﻩ‎ [hy]
  • ‏هى‎ (pronoun) Ps.-Plut. Placita
  • ‏هى‎ (pronoun) Ps.-Plut. Placita
  • ‏هى‎ (pronoun) Ps.-Plut. Placita hiya hiya bi-aʿyānihā
  • ‏هي‎ (pronoun) Arist. Poet. τῆς αὐτῆς = allatī hiya lahā bi-ʿaynihā
   ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐστι μεθόδου λέγωμεν Arist. Poet. 1, 1447a12 = wa-ka-ḏālika natakallamu min aǧli kam allatī hiya mawǧūdatun allatī hiya lahā bi-ʿaynihā wa-naḥnu mutakallimūna 220.6
  • ‏هي‎ (pronoun) Arist. Poet. τὰ αὐτὰ = hiya hiya bi-ʿaynihā
   καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσθαι ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα Arist. Poet. 3, 1448a20 = wa-ḏālika anna fī hāḏihī ayḍani l-tašbīhāti wa-l-ḥikāyāti hiya hiya bi-ʿaynihā ammā aḥyānan fa-min ḥayṯu yaʿidūna 224.1
  • ‏هي‎ (pronoun) Porph. Isag. αὐτά
 55. و‎ [w]
 56. ﻩ‎ﺝ‎و‎ [wǧh]
  • ‏جهة‎ (noun) Ptol. Hypoth. ἐπὶ τὰ ἀυτὰ συντελῶνται = kānati l-ḥarakātu ʿalā tilka l-ǧihāti bi-ʿaynihā
 57. ﺩ‎ﺡ‎و‎ [wḥd]
 58. ﺽ‎ﺡ‎و‎ [wḥḍ]
  • ‏واحد‎ (adj.) Arist. Poet. τὸν αὐτὸν τρόπον = ʿalā ǧihatin wāḥidatin bi-ʿaynihā
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν ... μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον (sc. μιμεῖσθαι) Arist. Poet. 1, 1447a18 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun wa-ḏālika ammā an takūna tašabbuhun ... wa-ḥikāyatun ... lā ʿalā ǧihatin wāḥidatin bi-ʿaynihā 220.11
 59. ﻉ‎ﺽ‎و‎ [wḍʿ]
 60. ﻕ‎ﻑو‎ [wfq]

Translation process scheme for αὐτος

Explanation: This diagram displays the translation process for one word, starting from the authors and their texts, which are then translated by different persons into different forms. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest