Lookup cumulative lexical entry: وصف

 1. ἀποδίδωμι
 2. ἀποφαίνω
 3. γράφω
 4. διαλαμβάνω
 5. διδαχή
 6. διέρχομαι
 7. διηγέομαι
 8. διορίζω
 9. εἴρω
 10. ἐπέξειμι
 11. ἐπέρχομαι
  • ἐπέρχομαι (verb) Arist. Phys.
   ἐχόμενον δὲ τῶν εἰρημένων ἐστὶν ἐπελθεῖν περὶ χρόνου Arist. Phys. IV 10, 217b29 = wa-qad yattaṣilu bi-mā qulnā min ḏālika an naṣifa amra l-zamāni
  • ἐπέρχομαι (gerund) Porph. Isag. ἐπελθεῖν
 12. ἐπισκεπτέος
 13. ἐρῶ
  • ἐρῶ (verb) Arist. Phys. εἴρηται = qad waṣafnā ... fī ... qawlinā
   τί μὲν οὖν ἐστιν ἡ κίνησις, εἴρηται πρότερον. Arist. Phys. V 1, 224b11 = wa-qad waṣafnā l-ḥarakata mā hiya fī-mā taqaddama min qawlinā
  • ἐρῶ (pass. part.) Arist. Poet. εἰρημένος = allatī waṣafnā
   οὕτω κἀν ταῖς εἰρημέναις τέχναις ἅπασαι μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ Arist. Poet. 1, 1447a21 = ka-ḏālika l-ṣināʿātu llatī waṣafnā wa-ǧamīʿuhā yaʾtī bi-l-tašabbuhi wa-l-ḥikāyati bi-l-laḥni wa-l-qawli wa-l-naẓmi 220.13
  • ἐρῶ (pass. part.) Arist. Poet. εἰρημένος = allatī wuṣifat
   εἰσὶ δέ τινες αἳ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις Arist. Poet. 1, 1447b24 = wa-qad yūǧadu qawmun yastaʿmilūna ǧamīʿa llatī wuṣifat 222.7
 14. ἐφοδεύω
 15. ἔχω
  • ἔχω (verb) Porph. Isag. τὸ γελαστικὸν ... ἔχει τὸ ἀεί = innamā yūṣafu bi-annahū ḍaḥḥākun abadan
 16. ἱστορέω
 17. καταριθμέω
 18. λέγω
 19. μετάγω
 20. οὗτος
 21. οὕτως
 22. παραλείπω
 23. παραλλάσσω
 24. προαγορεύω
 25. προγράφω
 26. προερέω
 27. προλέγω
 28. προσάπτω
 29. προφράζω
 30. συγγράφω
 31. τάξις
 32. τοιοῦτος
 33. τοσοῦτος
 34. ὑπεναντίος
 35. ὑποτίθημι
 36. φανερός
 37. φημί
 38. ὧδε
 39. ὥστε

Translation process scheme for وصف

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest