Warning: mysqli_fetch_object() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /opt/data/projekte/glossga/dbi/classes/dbi_view_record_gga_arabiclexeme.php on line 79
GlossGA - Lookup cumulative lexical entry: واحد

Lookup cumulative lexical entry: واحد

 1. α'
  • ἀδιαφόρως
  • ἀεί
   • ἀεί (adv.) Ps.-Plut. Placita ʿalā ḥālin wāḥidatin
    ἀεί ... ὅμοια μὲν ἀνατέλλει τοῖς χρώμασιν Ps.-Plut. Placita 295a1 = fī ṣūratin ṯābitatin ʿalā ḥālin wāḥidatin wa-alwānin wāḥidatin 11.5f
  • ἀθρόως
  • αἴδιος
  • ἀλλήλων
   • ἀλλήλων (pronoun) Arist. Gener. anim. διὰ τὸ πλησίον ἀλλήλων εἶναι τὰ κυήματα = li-wuqūʿi l-nuṭfati l-wāḥidati qarībatan min al-uḫrā
  • ἀμφότερος
  • ἄμφω
  • ἅπαξ
  • ἅπας
  • ἁπλόος
  • αὐτοέν
   • αὐτοέν (noun) Proclus El. theol. al-wāḥidu
   • αὐτοέν (noun) Proclus El. theol. al-wāḥidu
   • αὐτοέν (noun) Proclus El. theol. wāḥidun faqaṭ li-annahū laysa fīhi šayʾun ġayru anniyyatihī
    εἰ μὲν οὖν μηδέν ἐστι παρὰ τὸ ἕν, μόνον ἐστὶν ἕν, καὶ οὐ μεθέξει τοῦ ἑνός, ἀλλ᾿ αὐτοὲν ἔσται Proclus El. theol. 2: 2.18 = fa-in ulfiya šayʾun laysa huwa šayʾan āḫara illā wāḥidan faqaṭ, fa-huwa wāḥidun lā maḥālata wāḥidun mursalun, wa-laysa huwa wāḥidan min aǧli naylihi l-wāḥida, lākinnahū wāḥidun faqaṭ li-annahū laysa fīhi šayʾun ġayru anniyyatihī 2.6
  • αὐτός
  • γένος
  • γονεύς
  • εἰκοστοτέταρτος
  • εἰμί
  • εἵς
  • εἰσάπαξ
  • ἕκαστος
  • ἑκάτερος
  • ἑκατέρωθεν
  • ἔνιοι
  • ἑνοειδής
  • ἕτερος
  • εὐθύς
  • ἡγεμών
  • ἴσος
  • κατοχή
  • κοινόν
  • κοινός
  • μέν
   • μέν (particle) Galen An. virt. τὸ μὲν ... τὸ δὲ ... τὸ δὲ ... = wāḥidatun ... wa-uḫrā ... wa-uḫrā
  • μεταλαμβάνω
  • μηδαμοῦ
  • μηδέτερος
  • μονάς
  • μοναχῶς
  • μονιμος
  • μονογενής
  • μονοειδής
  • μονοπρόσωπος
  • μόνος
  • μονοσιτέω
  • μονοσιτία
  • μονόφθαλμος
  • μονόχειρ
  • μονόχροος
  • ὅλος
  • ὁλόχροος
  • ὁμοειδής
  • ὅμοιος
  • ὁμόχρως
  • ὁπότερος
  • οὐδείς
  • οὐδέτερος
   • οὐδέτερος (adj.) Arist. Eth. Nic. οὐδέτερον = lā wāḥidun min hāḏayni
    τῇ δ' ἡδονῇ τούτων οὐδέτερον ὑπάρχει Arist. Eth. Nic. X 3, 1173a34 = wa-ammā l-laḏḏatu fa-laysa bihā wa-lā wāḥidun min hāḏayni 535.11
   • οὐδέτερος (adj.) Galen An. virt. οὐδέτερον ... τούτων = laysa ... wāḥidun min hātayni l-ḫaṣlatayni
  • οὗτος
  • πάντως
  • πᾶς
  • πολύς
  • σαφής
  • συγγενής
  • συναγελαστικός
  • συναυγασμός
  • συνεχής
  • συνωνύμως
  • ταύτῃ
  • ταὐτός
  • τις
   • τις (pronoun) Arist. Int. šayʾun wāḥidun
   • τις (pronoun) Arist. Poet. ἕν τι γένος = ǧinsun wāḥidun
    καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ' ἀλλήλων εἴθ' ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων Arist. Poet. 1, 1447b8 = hiya hāḏihī immā wa-hiya muḫliṭatun wa-immā bi-an tastaʿmila ǧinsan wāḥidan wa-bi-l-awzāni 220.18
   • τις (pronoun) Galen Med. phil.
   • τις (pronoun) Galen Med. phil.
  • ὡσαύτως

  Translation process scheme for واحد

  Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

  authenticated as Guest