Lookup cumulative lexical entry: هذا

 1. ἄλλος
  • ἄλλος (adj.) Arist. Poet. τῶν ἄλλων τινῶν = šayʾun min hāḏihī l-āḫari
   οὐδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων ἢ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν μίμησιν Arist. Poet. 1, 1447b12 = wa-lā ayḍan in ǧaʿala l-insānu tašbīhahū wa-ḥikāyatahū bi-l-awzāni l-ṯulāṯiyyati aw hiya hāḏihi llatī yuqālu lahā alġāzun aw šayʾun min hāḏihī l-aḫari yaǧʿala tašbīhahū wa-ḥikāyatahū lahā ʿalā hāḏā l-naḥwi 220.21
  • ἄλλος (adj.) Arist. Poet. τοῖς ἄλλοις = li-hāʾulāʾi l-uḫari
   οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ἀλλ' ἐπὶ βραχὺ κοινωνοῦσιν αὐτοῦ Arist. Poet. 4, 1448b14 = laysa innamā huwa laḏīḏan li-faylasūfin faqaṭ lākin li-hāʾulāʾi l-uḫari ʿalā miṯālin wāḥidin illā annahū min annahum yušārikūnahū mušārakatan yasīratan 224.22
 2. ἀμφότερος
 3. ἀνάλογον
 4. ἀναλόγως
 5. ἅπας
  • ἅπας (adj.) Galen An. virt. ἅπαντα ... τὰ τοιαῦτα σώματα = hāḏihi l-aǧrāmu wa-mā ašbahahā
   καὶ μὴν εἴπερ ἐξ ὕλης τε καὶ εἴδους ἅπαντα συνέστηκε τὰ τοιαῦτα σώματα, ... τὴν ἐκ τούτων κρᾶσιν ἀναγκαῖον αὐτοῦ τίθεσθαι τὸ εἶδος Galen An. virt. 37.17 = fa-in kānat hāḏihi l-aǧrāmu wa-mā ašbahahā innamā qiwāmuhā min hayūlā wa-ṣūratin ... fa-qadi ḍṭarra an yaǧʿala l-ṣūrata mizāǧa hāḏihi l-kayfiyyāti 13.17
 6. ἀρρητοποιέω
 7. ἀσφόδελος
 8. αὐτός
 9. Αφροδίτη
 10. γενικός
 11. γραφή
 12. διό
 13. Διόνυσος
 14. διόπερ
 15. ἑαυτοῦ
 16. εἴρω
 17. ἑκάτερος
 18. ἐκεῖνος
 19. ἔνειμι
 20. ἔνθα
 21. ἔνθεν
 22. ἐνταῦθα
 23. ἔτι
 24. ἔφηβος
 25. μήν
 26. μικτός
 27. νῦν
  • (particle) Arist. Poet. τὸν μὲν ... τὸν δὲ ... = ammā ḏāka fa-... wa-ammā hāḏā fa-...
   διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγον μᾶλλον ἢ ποιητήν Arist. Poet. 1, 1447b18 = wa-li-ḏālika ammā ḏāka fa-yanbaġī an nulaqqibahū šāʿiran wa-ammā hāḏā fa-l-mutakallimu fī l-ṭabīʿiyyāti akṯaru mina l-šāʿiri 222.4
  • (pronoun) Arist. Poet. ἡ μὲν ... ἡ δὲ ... = ammā tilka fa-... [wa-]ammā hāḏihī fa-...
   ἡ μὲν γὰρ χείρους ἡ δὲ βελτίους μιμεῖσθαι βούλεται Arist. Poet. 2, 1448a17 = wa-huwa annahū ammā tilka fa-bi-l-arāḏili [wa-]ammā hāḏihī fa-kānati tušbihu bi-l-aḫyāri 222.23
  • (particle) Galen An. virt. ὁ σημεῖον = hāḏā ḫāṣṣatan yadullu
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τό
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita
 28. ὅδε
 29. ὅθεν
 30. ὅμοιος
 31. ὁμοίως
 32. ὁράω
 33. ὅς
  • ὅς (pronoun) Arist. Poet. ἐν οἷς = bi-hāḏihī
   ἐν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοραῖς ἡ μίμησίς ἐστιν, ὡς εἴπομεν κατ' ἀρχάς, ἐν οἷς τε καὶ ἃ καὶ ὥς Arist. Poet. 3, 1448a25 = bi-tašbīhihim wa-ḥikāyatihim ka-mā qulnā munḏu l-ibtidāʾi bi-hāḏihī l-fuṣūli wa-l-aṣnāfi l-ṯalāṯati wa-bi-hāḏihī fa-mina l-ḍarūrati 224.4
  • ὅς (pronoun) Nicom. Arithm.
  • ὅς (pronoun) Nicom. Arithm. li-hāḏā l-ʿadadi
 34. ὅσπερ
 35. ὅστις
 36. οὗτος
 37. οὕτως
 38. πάνδημος
 39. παρασπίζω
 40. πάρειμι
  • πάρειμι (act. part.) Galen An. virt. πρὸς ... τὸν παρόντα λόγον = fī kalāmī hāḏā
   πρὸς δὲ τὸν παρόντα λόγον ὑπόθεσιν λαβόντες <τὸ> ἀλλοιοῦσθαί τε τὴν οὐσίαν ἡμῶν Galen An. virt. 46.17 = wa-ammā fī kalāmī hāḏā fa-innī lammā ttaḫaḏtu aṣlan anna ǧawharanā yataġayyaru 20.14
  • πάρειμι (act. part.) Galen An. virt. εἰς τὸ παρόν = fī hāḏā l-fanni
 41. πραγματεία
 42. πρόκειμαι
 43. σκοπητέον
 44. τις
 45. τοιγάρτοι
 46. τοιοῦτος
 47. τοσόσδε
 48. τοσοῦτος
 49. χειμών
 50. ὧδε
 51. ὡδί
 52. ὥστε

Translation process scheme for هذا

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest