Lookup cumulative lexical entry: نظر

 1. ἀναγιγνώσκω
 2. ἁπλῶς
  • ἁπλῶς (adv.) Arist. Gener. anim. λίαν ἁπλῶς καὶ ἀσκέπτως = bi-nawʿi inbisāṭin wa ḫiffati ʿaqlin wa qillati naẓarin fi-l-ašyāʾi
 3. ἀποβλέπω
 4. ἀπορία
 5. ἄσκεπτος
 6. ἀτενής
  • ἀτενής (adj.) Galen An. virt. muḥaddiqu l-naẓari
   <ἢ> σκαρδαμυκτικοὶ ἢ ἀτενεῖς ἢ μέσοι (sc. οἱ ὀφθαλμοί)· <βελτίστου δ’ ἤθους οἱ μέσοι> Galen An. virt. 56.15 = wa- (sc. mina l-ʿuyūni) l-muḥaddiqatu l-naẓari wa-minhā l-qalīlatu l-taḥdīqi wa-minhā l-mutawassiṭatu wa-hiya tadullu ʿalā ḫalqin fāḍilin ǧiddan 27.23
 7. ἀφοράω
 8. βλέπω
 9. γενεθλιάλογος
 10. διασκέπτομαι
 11. διατρίβω
  • διατρίβω (act. part.) Arist. Meteor.
   οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι καὶ διατρίβοντες περὶ τὰς θεολογίας Arist. Meteor. II 1, 353a35 = wa-qad qāla baʿḍu l-qawmi llaḏīna naẓarū fī l-ʿilmi l-ilāhiyyi wa-l-umūri l-samāwiyyati 467
 12. δικαζω
 13. διορατικός
 14. ἐγκατοπτρίζομαι
 15. ἐκμανθάνω
 16. ἐμβλέπω
 17. ἐνθυμέομαι
 18. ἐνυπνιάζω
 19. ἐξαμελέω
  • ἐξαμελέω (verb) Arist. Eth. Nic. ḍuyyiʿa l-naẓaru
   ἐξημέληται περὶ τῶν τοιούτων Arist. Eth. Nic. X 9, 1180a27 = ḍuyyiʿa l-naẓaru fī miṯli hāḏihī 575.26
 20. ἐξετάζω
 21. ἐπιβλέπω
 22. ἐπινοέω
 23. ἐπισκεπτέον
 24. ἐπισκεπτέος
 25. ἐπισκέπτομαι
 26. ἐπισκοπέω
 27. ζητέω
  • ζητέω (act. part.) Arist. Phys. οὔτε ζητήσαντα οὔτε βουλευσάμενα = wa-lā bi-naẓrin wa-baḥṯin wa-rawiyyatin
 28. θεάομαι
 29. θέατρον
 30. θεωρέω
  • θεωρέω (verb) Arist. An. post. θεωρεῖ
  • θεωρέω (pass. part.) Arist. An. post. τὰ τεθεωρημένα = al-ašyāʾu llatī l-naẓaru fīhā
  • θεωρέω (act. part.) Arist. Eth. Nic. θεωροῦντι = li-man naẓara
  • θεωρέω (pass. part.) Arist. Eth. Nic.
   θεωρηθέντων ... τούτων ... Arist. Eth. Nic. X 9, 1181b20 = iḏā nuẓira fī hāḏihī … 583.2
  • θεωρέω (act. part.) Arist. Gener. anim. τοῦτο μάλιστ᾿ ἄν τις πιστεύσειε θεωρῶν = wa ḫalīqun an yuṣaddiqa wa yuḥaqqiqa aḥada qawlinā iḏā naẓara
  • θεωρέω (verb) Arist. Meteor.
  • θεωρέω (gerund) Arist. Phys. θεωρῆσαι = ǧaʿala naẓrahū
   τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ὑποληπτέον εἶναι τοῦ φυσικοῦ θεωρῆσαι Arist. Phys. IV 6, 213a12 = yanbaġī an taʿlama anna min ḥaqqi ṣāḥibi l-ṭabīʿati an yaǧʿala naẓrahū
  • θεωρέω (gerundive) Arist. Phys. θεωρητέον = qad yanbaġī an naǧʿala naẓaranā fīhā
   ὡς ἂν εἰ περὶ σιμότητος σκοποῖμεν τί ἐστιν, οὕτω θεωρητέον Arist. Phys. II 2, 194a14 = fa-qad yanbaġī an naǧʿala naẓaranā fīhā ka-naẓarinā fī l-afṭasi mā huwa law kāna baḥṯunā ʿanhu 93.14
  • θεωρέω (gerundive) Arist. Phys. θεωρητέον = yanbaġī an nanẓura
   μετὰ τοῦτο θεωρητέον τίνι διαφέρει ὁ μαθηματικὸς τοῦ φυσικοῦ Arist. Phys. II 2, 193b23 = fa-qad yanbaġī an nanẓura baʿda ḏālika fī l-farqi bayna l-taʿālīmiyyi wa-bayna l-ṭabīʿiyyi mā huwa
  • θεωρέω (gerund) Ps.-Plut. Placita θεωρῆσαι = al-naẓaru fī
  • θεωρέω (verb) Ps.-Plut. Placita θεωρεῖται = ṭalaba ... l-naẓara
  • θεωρεω Them. In De an.
 31. θεωρητέον
 32. θεωρία
 33. ἱεροσκοπία
 34. καθόλου
 35. καθοράω
 36. κατοπτρίζω
 37. λαμβάνω
 38. λόγος
  • λόγος (noun) Arist. Gener. anim. ἀλλὰ περὶ τούτων ἄλλος ἂν εἴη λόγος = wa lākin sananẓuru fī ḥāli hāḏihi-l-ašyāʾi wa nafḥaṣu ʿanhā fī ġayri hāḏihi-l-aqāwīli
 39. νεκυόμαντις
 40. οἶδα
 41. ὅρασις
 42. ὁρατός
 43. ὁράω
 44. παραλογίζομαι
 45. περί
 46. πολυειδῶς
  • πολυειδῶς (adv.) Galen An. virt. fī l-naẓari fī ḏālika
   οὐδ' ἐπ' ἐμαυτοῦ μόνου βασανίσας τε καὶ πολυειδῶς ἐρευνήσας Galen An. virt. 32.3 = innī lammā faḥaṣtu wa-fattaštu... wa-lam anfarid bi-raʾyī fī l-naẓari fī ḏālika 9.5
 47. πραγματεύομαι
 48. προθεάομαι
 49. πρόνοια
 50. προσλαμβάνω
 51. σκεπτέον
 52. σκεπτέος
 53. σκέπτομαι
 54. σκέψις
 55. σκοπέω
 56. στοχάζομαι
 57. τερατοσκόπος
 58. τηρέω
 59. φυσικός
 60. φυσιογνωμικός
 61. χρῶμα
 62. ψεύδομαι

Translation process scheme for نظر

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest