Lookup cumulative lexical entry: مِن

 1. -κός
 2. genitive
  • genitive Aelian. Tact. mimman
  • genitive Aelian. Tact. genitivus partitivus
  • genitive Arist. Poet. τούτων = min hāḏihī
   ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων μιμήσαιτο ἄν τις Arist. Poet. 3, 1448a19 = wa-ayḍan al-ṯāliṯu li-hāḏihī l-fuṣūli wa-minhā huwa an tušbiha kulla wāḥidin wāḥidin min hāḏihī 224.1
  • genitive Arist. Poet. τῶν ἄλλων τινῶν = šayʾun min hāḏihi l-aḫari ...
   οὐδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων ἢ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν μίμησιν Arist. Poet. 1, 1447b12 = wa-ḏālika annahū laysa lanā an nusammiya bi-māḏā yušāriku ... wa-lā ayḍan in ǧaʿala l-insānu tašbīhahū wa-ḥikāyatahū bi-l-awzāni l-ṯulāṯiyyati aw hiya hāḏihi llatī yuqālu lahā alġāzun aw šayʾun min hāḏihi l-aḫari yaǧʿala tašbīhahū 220.21
 3. participle
 4. α-privativum
 5. ἀλλά
  • ἀλλά (conjunction) Arist. Poet. illā annahū min annahum
   οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιστον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ἀλλ' ἐπὶ βραχὺ κοινωνοῦσιν αὐτοῦ Arist. Poet. 4, 1448b14 = laysa innamā huwa laḏīḏan li-faylasūfin faqaṭ lākin li-hāʾulāʾi l-uḫari ʿalā miṯālin wāḥidin illā annahū min annahum yušārikūnahū mušārakatan yasīratan 224.22
 6. ἄλλος
 7. ἄλλως
 8. αμετοχος
 9. ἄμετρος
 10. ἀμφότερος
 11. ἀναγκαῖος
 12. ἀνάγκη
 13. ἀναγκοφαγία
 14. ἄνευ
 15. ἀνήρ
 16. ἄνθρωπος
 17. ἀντίληψις
 18. ἀντίπαλος
 19. ἄνω
 20. ἄπαις
 21. ἀπειλέω
 22. ἄπειρος
 23. ἀπό
 24. ἀποδίδωμι
 25. ἀποφαίνω
 26. ἀποχυλίζω
  • ἀποχυλίζω (pass. part.) Diosc. Mat. med. ἀποχυλιζόμενος = uzdur[id]a ka-mā yataḥallilu minhū
   ἀρτηρίας τε τραχύτητα καὶ δασυσμοὺς φωνῆς ἀποκαθίστησιν ὑποτιθεμένη τῇ γλώττῃ καὶ ἀποχυλιζομένη Diosc. Mat. med. I, 58.20 = wa-iḏā wuḍiʿa taḥta l-lisāni wa-uzdur[id]a ka-mā yataḥallilu minhū layyana ḫušūnata qaṣabati l-riʾati wa-ṣaffā l-ṣawta wa-yaqtulu l-dūda Dubler/Terés II, 61.14
 27. ἀπροαίρετος
 28. ἄρα
 29. ἀργυροῦς
 30. ἀρικύμων
 31. ἄρχω
 32. ἄσαρκος
 33. αὔπνος
 34. αὐτίκα
 35. αὐτόματος
 36. αὐτός
 37. ἀφλέγμαντος
 38. βασιλεύς
 39. γενεθλιάλογος
 40. γενικός
 41. γυναικεῖος
 42. δανειστής
 43. δέ
 44. δημότης
 45. διά
 46. διάγνωσις
 47. διαγώνιος
 48. διαδιδράσκω
 49. διαλείπω
 50. διαλλάσσω
 51. δίκαιος
 52. δίκη
 53. διό
 54. Διόνυσος
 55. διόπερ
 56. διυπνίζω
 57. εἰ
 58. εἰκότως
 59. εἰς
  • εἰς (prep.) Diosc. Mat. med. ἀναλύεται εἰς = tawallada minhā
   ξηραινόμενον δὲ τὸ ὐγρὸν τοῦτο ἀναλύεται εἰς θηρία κωνωποειδῆ Diosc. Mat. med. I, 80.19-20 = wa-iḏā ǧaffat hāḏihī l-ruṭūbatu tawallada minhā ḥayawānun šabīhun bi-l-baqqi Dubler/Terés II, 85.2
 60. ἐκ
 61. ἐκεῖθεν
 62. ἑκών
 63. ἐλευθερόω
 64. ἐλεφάντινος
 65. ἐμφερής
 66. ἐν
 67. ἔνδοθεν
 68. ἕνεκα
 69. ἐνθάδε
 70. ἔνθεν
 71. ἔνιοι
 72. ἐξ
 73. ἐξελαύνω
 74. ἔξω
 75. ἔξωθεν
 76. ἐπεί
 77. ἐπί
 78. ἐπιβάλλω
 79. ἐπίδεσμος
 80. ἐπιτήδειος
 81. ἐργάζομαι
 82. ἕρπω
 83. ἐσθίω
 84. ἔσω
 85. ἔσωθεν
 86. ἔτι
 87. εὖ
 88. εὐθέως
 89. εὐθύς
 90. ἐφεξῆς
 91. ἔφηβος
 92. ἰατρός
 93. ἴδιος
 94. ἰκτερικός
  • ἰκτερικός (adj.) Rufus Ict. οἱ ἰκτερικοί = man bihī yaraqānun
   ἐγὼ μὲν οὖν, φησίν, μίσγω εὐφορβίου, ἐπιθύμου, ἀλόης πετροσελίνου καὶ δαύκου σπέρματος, καθαίρω τοὺς ἰκτερικούς Rufus Ict. fr. 5 = wa-ammā anā fa-innī aḫliṭu maʿa l-furbiyūn afīṯimūn wa-ṣabir wa-faṭrāsāliyūn wa-bizra l-dawqū wa-filfilan wa-saqaytuhū li-man bihī yaraqānun 23
 95. καθόλου
 96. καί
  • καί (particle) Arist. Poet. τε γὰρ ... καὶ ... = mimmā ... mimmā ...
   τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστὶ καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι ... Arist. Poet. 4, 1448b6 = wa-l-tašbīhu wa-l-muḥākātu mimmā yanšuʾu maʿa l-nāsi munḏu awwali l-amri wa-hum aṭfālun wa-hāḏā mimmā yuḫālifu bihī l-nāsu l-ḥayawānāta l-uḫara min qibali anna ... 224.15
  • καί (conjunction) Diosc. Mat. med. ἔστι δὲ καί = minhum mā yakūnu
 97. κάμνω
 98. κατά
 99. κάτω
 100. κάτωθεν
 101. κέρας
 102. κεράτινος
 103. κήρινος
 104. κορυφή
 105. κωμικός
 106. λόγος
 107. μάντις
 108. μέν
 109. μέρος
 110. μετά
 111. μετάβασις
 112. μέτειμι
 113. μετέχω
 114. μηδείς
 115. μηδέτερος
 116. μηχανάομαι
 117. Μιλήσιος
 118. μῦθος
 119. Μύνδιος
 120. νεόλουτος
 121. νεοπυρίητος
  • (pronoun) Arist. Poet. οἱ γραφεῖς = man ... yušbihu l-muṣawwirūna fī ṣanāʾiʿihim
   ἤτοι βελτίονας ἢ καθ' ἡμᾶς ἢ χείρονας ἢ καὶ τοιούτους, ὥσπερ οἱ γραφεῖς Arist. Poet. 2, 1448a5 = immā l-afāḍilu minnā wa-immā l-arāḏilu wa-immā man kānat ḥāluhū fī ḏālika ka-mā yušbihu l-muṣawwirūna fī ṣanāʾiʿihim 222.12
  • (particle) Arist. Poet. οἱ σεμνότεροι = man kāna minhum akṯara ʿafāfan
   οἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτων Arist. Poet. 4, 1448b25 = man kāna minhum akṯara ʿafāfan yatašabbahūna bi-l-aʿmāli l-ḥasanati l-ǧamīlati wa-fī mā ašbaha ḏālika 226.5
  • (particle) Arist. Poet. οἱ φαῦλοι = man kāna minhum arḏala
   οἱ δὲ εὐτελέστεροι, τὰς τῶν φαύλων πρῶτον ψόγους ποιοῦντες Arist. Poet. 4, 1448b26 = wa-baʿḍuhum mimman qad kāna minhum arḏala, ʿinda mā kānū yahǧūna awwalani l-ašrāra 226.5
  • (particle) Galen An. virt. τοῖς ... ἐθέλουσι = li-man aḥabba
   εὗρον τὸν λόγον ὠφέλιμον ... τοῖς κοσμῆσαι τὰς ἑαυτῶν ἐθέλουσι ψυχάς Galen An. virt. 32.7 = waǧadtu l-qawla ... nāfiʿan li-man aḥabba ǧamāla amri nafsihī 9.7
  • (particle) Galen An. virt. τοῖς ... ὑποθεμένοις = man yaǧʿalu
  • (particle) Galen An. virt. τοῖς ἡγουμένοις = man kāna yarā
  • (particle) Galen An. virt. (οἱ) ἀφικνούμενοι = mimman balaġa
  • (particle) Galen An. virt. τῶν ἐναντίων = mimman huwa minhā ʿalā ḫilāfi ḏālika
  • (particle) Galen An. virt. τὸν ... πρῶτον = man kāna mutaqaddiman
  • (particle) Galen An. virt. τοῖς βουλομένοις = li-man aḥabba
  • (particle) Galen An. virt. τοὺς καθαρίσοντας = man yuṣliḥu
  • (particle) Galen An. virt.
   οἱ σύμμετροι ταῖς κράσεσι Galen An. virt. 79.7 = man kāna mizāǧuhū muʿtadilan 43.7
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τὸ μέν ... τὸ δέ ... = minhā … wa-minhā …
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τὸ μέν ... τὸ δέ ... = minhu mā … wa-minhu mā …
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τὸ μέν ... τὸ δέ ... = min ... mā … wa-minhā mā …
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita οἱ δέ ... = wa-minhum man ...
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita οἱ δέ ... οἱ δέ ... οἱ δέ ... = wa-minhum man ... wa-minhum man ... wa-minhum man ...
 122. ὀδυνάω
 123. ὅθεν
  • ὅθεν (adv.) Arist. Poet. min hāhunā
   ὅθεν καὶ δράματα καλεῖσθαί τινες αὐτά φασιν, ὅτι μιμοῦνται δρῶντας Arist. Poet. 3, 1448a28 = wa-min hāhunā qāla qawmun inna hāḏihī tulaqqabu ayḍan darāmāṭā min qibali annahum yatašabbahūna bi-llaḏīna yaʿmalūna 224.7
  • ὅθεν (adv.) Nicom. Arithm. mimmā qulnā
 124. οἷος
 125. ὁκόσος
 126. ὀλίγος
 127. ὄπισθεν
 128. ὀπίσω
 129. ὁπόθεν
 130. ὁπόσος
 131. ὅπου
 132. ὅς
  • ὅς (pronoun) Arist. Poet.
   περὶ ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δύναμιν ἕκαστον ἔχει, ... λέγωμεν Arist. Poet. 1, 1447a8 = innā mutakallimūna l-āna fī ṣināʿati l-šiʿri wa-anwāʿihā wa-muḫbirūna ayyu quwwatin li-kulli wāḥidin wāḥidin minhā 220.4
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. ὅς ἄν = bi-man
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. τοῦτο δ’ οἷς μὲν = wa-man kāna hāḏā l-juzʾu minhu
   τοῦτο (sc. τὸ μέτωπον) δ’ οἷς μὲν μέγα, βραδύτεροι, οἷς δὲ μικρόν, εὐκίνητοι Galen An. virt. 55.14 = wa-man kāna hāḏā l-juzʾu minhu kabīran kāna abṭaʾa ḥarakatan wa-man ṣaġura hāḏā minhu kāna asraʿa ḥarakatan 27.3
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. οἷς δὲ = wa-man ... hāḏā minhu
   τοῦτο (sc. τὸ μέτωπον) δ’ οἷς μὲν μέγα, βραδύτεροι, οἷς δὲ μικρόν, εὐκίνητοι Galen An. virt. 55.15 = wa-man kāna hāḏā l-juzʾu minhu kabīran kāna abṭaʾa ḥarakatan wa-man ṣaġura hāḏā minhu kāna asraʿa ḥarakatan 27.4
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. οἷς = man ... fī-hi
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. ὅς ... ὅς ... = man ... man ...
  • ὅς (pronoun) Nicom. Arithm. ἀφ' ὧν = minhumā
  • ὅς (pronoun) Ps.-Arist. Div. πρὸς οὕς δεῖ λέγειν = al-muʿāwaḍatu bihi li-man yaǧibu
  • ὅς (pronoun) Ps.-Arist. Div. πρὸς οὕς δεῖ λέγειν = li-man yaǧibu
 133. ὅσος
 134. ὅστις
 135. ὀστράκινος
 136. οὐδείς
 137. οὐδέποτε
 138. πάλιν
 139. πανταχόθεν
 140. παντοδαπός
 141. παντοῖος
 142. παντοίως
 143. παρά
 144. παραίρημα
 145. παρασπίζω
 146. παρατίθημι
 147. παραυτίκα
 148. πάρειμι
 149. πάρερμα
 150. παρεφεδρεύω
 151. πᾶς
 152. πάσχω
 153. πένομαι
 154. πέρας
 155. περί
 156. περιέχω
 157. περινοστέω
 158. πήλινος
 159. πιέζω
 160. πιθανός
 161. πίμπλημι
 162. πλεῖστος
 163. πλημμυρέω
 164. πλήν
 165. ποθεν
 166. πρό
 167. πρός
 168. προυπάρχω
 169. πτηνός
 170. πως
 171. σκορπίζω
 172. σούκινος
 173. σπουδαῖος
 174. στερέω
 175. συνάπτω
 176. συνήθης
 177. συντρίβω
 178. σώζω
 179. τε
  • τε (particle) Arist. Poet. τε γὰρ ... καὶ ... = mimmā ... mimmā ...
   τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστὶ καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι ... Arist. Poet. 4, 1448b5 = wa-l-tašbīhu wa-l-muḥākātu mimmā yanšuʾu maʿa l-nāsi munḏu awwali l-amri wa-hum aṭfālun wa-hāḏā mimmā yuḫālifu bihī l-nāsu l-ḥayawānāta l-uḫara min qibali anna ... 224.15
 180. τερατοσκόπος
 181. τεχνίτης
 182. τις
 183. τοιοῦτος
 184. τοσοῦτος
 185. Τύριος
 186. ὑπέρ
 187. ὑπέρτερος
 188. ὑπό
 189. ὑποβάλλω
 190. ὑπόδεσις
 191. ὑφίστημι
  • ὑφίστημι (act. part.) Proclus El. theol. ἐκεῖθεν ὑποστάς = kāna minhā
   ὃ δὲ ὑφίστησι καὶ ὧν αἴτιον τὸ πρὸ αὐτοῦ γινώσκων, καὶ ἑαυτὸν ἐκεῖθεν ὑποστάντα γνώσεται. Proclus El. theol. 167: 146.6 = fa-man ʿalima ʿillata l-ašyāʾi l-maʿlūlati … ʿalima ayḍan annahū innamā kāna minhā 167.16
 192. Φαληρεύς
 193. φόβος
 194. χαλκοῦς
 195. χάρις
 196. χειραγωγός
 197. χιμέτλη
 198. χολώδης
 199. χωρίς

Translation process scheme for مِن

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest