Lookup cumulative lexical entry: مع

 1. dative
  • dative Arist. Poet. πᾶσιν = maʿa l-kulli
   διαφέρουσι δὲ ὅτι αἱ μὲν ἅμα πᾶσιν αἱ δὲ κατὰ μέρος Arist. Poet. 1, 1447b28 = wa-yaḫtalifu bi-anna baʿḍahā maʿa l-kulli maʿan wa-baʿḍahā bi-l-ǧuzʾi 222.8
  • dative Arist. Poet. τοῖς ἀνθρώποις = maʿa l-nāsi
   τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστί Arist. Poet. 4, 1448b6 = wa-l-tašbīhu wa-l-muḥākātu mimmā yanšaʾu maʿa l-nāsi munḏu awwali l-amri wa-hum aṭfālun 224.15
 2. ἅμα
 3. ἀνώδυνος
 4. ἀφλέγμαντος
 5. διαζεύγνυμι
  • διαζεύγνυμι (pass. part.) Arist. Gener. anim. διαζευχθεῖσι γεννᾶν = fa-iḏā iftaraqū wa ṣāra l-riǧālu maʿa ġayri ulāʾika l-nisāʾi wa-l-nisāʾu ayḍan maʿa ġayri ulāʾika l-riǧāli yakūnu minhum waladun
 6. δύσκολος
 7. ἐκ
  • ἐκ (prep.) Aelian. Tact. ἐξ ἴσου τῷεἰλάρζῃ ζυγεῖν = yakūna ... muqtarinīna maʿahu
 8. ἐν
 9. ἐνδόξως
 10. ἔνειμι
 11. ἐπί
 12. ἐπικίνδυνος
 13. ἐπιμελής
 14. ἕπομαι
 15. ἔτι
 16. ἔχω
 17. ἥσυχος
 18. θάσσων
 19. ἴσος
  • ἴσος (adj.) Aelian. Tact. ἐξ ἴσου τῷεἰλάρζῃ ζυγεῖν = yakūna ... muqtarinīna maʿahu
 20. καί
 21. κρατέω
 22. λυσιτελέω
 23. μείγνυμι
 24. μετά
 25. μετέχω
 26. μόνος
 27. ὁμοίως
 28. οὒλος
 29. πάρειμι
 30. περί
 31. πρός
 32. προσέτι
 33. προσκαταμανθάνω
 34. προστίθημι
 35. συγγίγνομαι
 36. συγγυμνασία
 37. συμπράττω
 38. συμφθίνω
 39. σύμφυτος
 40. σύν
 41. συνάγω
 42. συναναστρέφω
 43. συναπαίρω
 44. συναριθμέω
 45. συνδέομαι
 46. συνδιαιρέω
 47. σύνειμι
 48. συνεξατμίζω
 49. συνεπιδέω
 50. συνέχω
 51. συνέψω
 52. συννεφής
 53. συνοικέω
 54. συντίθημι
 55. συντρέφω
 56. σύντροφος
 57. ταχύς
 58. τερπνός
 59. ὑπό
  • ὑπό (prep.) Artem. Onirocr.
  • ὑπό (prep.) Galen An. virt.
   τρεφόμενα ... ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς γονεῦσιν ἢ διδασκάλοις ἢ παιδαγωγοῖς Galen An. virt. 75.9 = našaʾa ... maʿa ābāʾin bi-aʿyānihim aw muʿallimīna aw muʾaddibīna bi-aʿyānihim 40.11
  • ὑπό (prep.) Galen An. virt.
   ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς γονεῦσι καὶ διδασκάλοις καὶ παιδαγωγοῖς τρέφηται Galen An. virt. 75.16 = našaʾū maʿa ābāʾin bi-aʿyānihim aw muʿallimīna aw muʾaddibīna 40.18
 60. φέρω
 61. χωρίς

Translation process scheme for مع

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest