Lookup cumulative lexical entry: ما

 1. comparative
 2. genitive
  • genitive Galen An. virt.
   αἰτίαν φησὶν ... τῶν ἄλλων ὧν διῆλθεν Galen An. virt. 58.7 = yurīdu … sababan li-mā ḏakartu mina l-ašyāʾi llatī hiya siwā l-ḫulqi 29.2
 3. participium coniunctum
  • participium coniunctum Arist. Poet. μιγνύων = ʿinda mā yaḫliṭu
   ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Arist. Poet. 1, 1447b20 = wa-ka-ḏālika in kāna l-insānu yaʿmalu l-ḥikāyata wa-l-tašbīha ʿinda mā yaḫliṭu ǧamīʿa l-awzāni ka-mā kāna yaʿmalu Ḫāramīn 222.5
  • participium coniunctum Arist. Poet. min ḥayṯu ... ʿinda mā ...
   ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον Arist. Poet. 3, 1448a35 = [min ḥayṯu kānā aʿṭiyā l-rusūma] ʿinda mā kānā yastaʿmilāni l-iqrāra min asmā l-madīḥi 224.11
  • participium coniunctum Arist. Poet. ὁρῶντες = iḏā mā hum raʾaw
   διὰ γὰρ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες Arist. Poet. 4, 1448b15 = fa-li-hāḏā l-sababi yasurrūna iḏā mā hum raʾaw al-ṣuwara wa-l-tamāṯīla 224.23
 4. participle
 5. ἅλις
 6. ἀλλά
 7. ἄλλος
 8. ἄν
 9. ἀναγκοφαγία
 10. ἀνάπαλιν
 11. ἀξιόχρεως
 12. ἀορίστως
 13. ἅπας
 14. ἀπόβασις
 15. ἀπόκλασμα
 16. ἀποτελέω
 17. ἄρα
 18. αὐτός
 19. γενικός
 20. διά
 21. διάστημα
 22. διάστρεμμα
 23. διπλάσιος
 24. ἔθος
 25. εἰκότως
 26. εἴρω
 27. ἕκαστος
  • ἕκαστος (adj.) Galen An. virt. kullu mā
   τῆς ἐξ ἑκάστου τῶν ἐσθιομένων τε καὶ πινομένων ἀπολαύσεως Galen An. virt. 36.1 = al-talaḏḏuḏu bi-kulli mā yuʾkalu aw yušrabu 12.5
 28. ἔκπτωμα
 29. ἔμφασις
 30. ἐναντίος
 31. ἕνεκα
 32. ἐνθήκη
 33. ἐπιβάλλω
 34. ἐπιδρομή
 35. ἐπίκειμαι
 36. ἐπίλογος
 37. ἐπίσης
 38. ἐργάζομαι
 39. ἕτερος
 40. εὐώδης
 41. ἥκιστα
 42. ἥκιστος
 43. ἡνίκα
 44. ἧττον
 45. ἰάομαι
 46. ἵνα
 47. καθά
 48. καθάπερ
 49. καθώς
 50. καί
 51. κατά
 52. καταντία
 53. κόσμος
 54. κύκλος
 55. κυκλοτερής
 56. λεπιδωτός
 57. λύω
 58. μάλιστα
 59. μετέχω
 60. μή
 61. μήτε
 62. μῦθος
 63. νότιος
  • (pronoun) Galen An. virt. τἆλλα = sāʾiru mā
  • (pronoun) Galen An. virt. τὰ λείποντα = mā yuḥtāǧu ilayhi
   νυνὶ δʼ οἷς ἐξ ἀρχῆς προὐθέμην, προσθήσω τὰ λείποντα Galen An. virt. 46.10 = wa-ammā l-sāʿata fa-innī zāʾidun ʿalā mā badaʾtu bihī mā yuḥtāǧu ilayhi 20.8
  • (particle) Galen An. virt. τὰ μὴ βλεπόμενα = mā laysa yubṣiruhū
   ὅταν δέ <τις> οἴηται βλέπειν (sc. τὴν ψυχὴν) τὰ μὴ βλεπόμενα Galen An. virt. 48.16 = fa-ammā iḏā huwa waǧadahā (sc. al-nafsa) taẓunnu annahā tubṣiru mā laysa yubṣiruhū 21.23
  • (particle) Galen An. virt. τὰ προαποδεδειγμένα = mā taqaddama l-burhānu ʿalayhi
   ὅτι μὲν οὖν ὁ Πλάτων αὐτὸς ὁμολογεῖ τὰ προαποδεδειγμένα ὑπ’ ἐμοῦ Galen An. virt. 51.7 = anna Aflāṭūn kāna muwāfiqan li-mā taqaddama l-burhānu minnī ʿalayhi 23.23
  • Galen An. virt. ὠφελουμένους τε καὶ βλαπτομένους = mā yanfaʿu wa-yaḍurru
  • (particle) Galen An. virt. τὰ ... ἔχοντα = mā kāna minhā
  • (particle) Galen An. virt. τὰ τοιαύτην ἔχοντα = mā kāna mina l-ḥayawāni ... ʿalā hāḏihi l-ṣifati fa-huwa ...
   ὁ γὰρ φόβος καταψύχει· προωδοποίηται τοίνυν τῷ πάθει τὰ τοιαύτην ἔχοντα τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ κρᾶσιν Galen An. virt. 53.3 = li-anna l-afzāʿa bardun wa-min aǧli ḏālika qad yaǧibu anna mā kāna mina l-ḥayawāni mizāǧu qalbihī ʿalā hāḏihi l-ṣifati fa-huwa muʿaddun muhayyaʾun li-hāḏā l-alami 25.7
  • (particle) Galen An. virt. τὰ ... ἔχοντα = mā kāna min
  • (particle) Galen An. virt. τὰ μεγάλα = mā kāna minhā kabīran
  • (particle) Galen An. virt.
  • (particle) Nicom. Arithm. τῶν προσηκόντων = mā...yaḥtāǧu ilā
  • (particle) Nicom. Arithm. τὰ ὅμοια = mā ašbaha ḏālika
  • (particle) Nicom. Arithm. τὰ ὁμοῖα = mā ašbaha ḏālika
  • (particle) Nicom. Arithm. τὰ παραπλήσια = mā ašbaha ḏālika
  • (particle) Nicom. Arithm. τοὺς ὑπερκειμένους = mā warāʾa ḏālika
  • (particle) Nicom. Arithm. τὰ τοσαῦτα = mā aṣifu
  • (particle) Nicom. Arithm. ἐν τῇ ἀνωτέρω διαιρέσει = fī-mā taqaddama
  • (particle) Nicom. Arithm. ἐν τοῖς ἔμπροσθεν = fī-mā taqaddama
  • (pronoun) Nicom. Arithm. διὰ τὸ μὴ ἔχειν = li-mā lam yakun lahu
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τό
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τά
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τὰ τε κατὰ φύσιν = mā yaẓharu min al-ašyāʾi llatī taǧrī ʿalā maǧrā l-ṭabīʿati
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τὸ... = mā yaẓharu fī...
   ἔστιν οὖν τὸ τῆς ἴριδος πάθος τοιοῦτον Ps.-Plut. Placita 372a28 = wa-mā yaẓharu fī qawsi quzaḥa mina l-aṯari yaǧrī hāḏā l-maǧrā 42.10
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τὸ μέν ... τὸ δέ ... = mā kāna minhu … wa-ma kāna minhu …
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τὸ μέν ... τὸ δέ ... = minhu mā … wa-minhu mā …
  • (pronoun) Ps.-Plut. Placita τὸ μέν ... τὸ δέ ... = minhā mā … wa-minhā mā …
  • (adj.) Ps.-Plut. Placita (τὸ) ἄπειρον = mā lā nihāyata lahu
 64. ὅθεν
 65. οἷον
 66. οἷος
 67. ὁκόσος
 68. ὀλίγος
 69. ὅλος
 70. ὅμοιος
 71. ὁμοίως
 72. ὁποῖος
  • ὁποῖος (pronoun) Artem. Onirocr. fa-bi-qadrin mā
  • ὁποῖος (pronoun) Galen An. virt. mā llaḏīʿ
   καὶ τοὺς ἀνέμους αὐτοὺς διδάξω καὶ τὰς τοῦ περιέχοντος κράσεις ἔτι τε τὰς χώρας, ὁποίας μὲν αἱρεῖσθαι προσήκει, ὁποίας δὲ φεύγειν Galen An. virt. 67.14 = uʿallimuhum ... mā llaḏī yanbaġī an yaḫtārūhu mina l-riyāḥi wa-amzāǧi l-hawāʾi wa-l-buldāni wa-min ayyihā yanbaġī an yahrubū 35.6
 73. ὅπου
 74. ὅπως
 75. ὅς
  • ὅς (pronoun) Alex. An. mant. [Lib. arb.] ἕκαστον ὧν = li-kulli mā
  • ὅς (prep.) Arist. Phys.
   ᾧ ὑπάρχει Arist. Phys. I 3, 186a31 = mā huwa lahū 21.13
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr. ka-mā
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr. ka-mā
  • ὅς (pronoun) Artem. Onirocr. ka-mā
  • ὅς (pronoun) Diosc. Mat. med. ἅ καί = li-mā
   ποιοῦσα πρὸς ἅ καὶ τὸ λύκιον Diosc. Mat. med. I, 94.11 = ṣāliḥan li-mā yaṣluḥu bihī l-ḥuḍaḍu Dubler/Terés II, 98.6
  • ὅς (pronoun) Diosc. Mat. med. ἅ καί = ka-mā
  • ὅς (pronoun) Diosc. Mat. med. ἅ καί = mā yaṣluḥu lahū
  • ὅς (pronoun) Diosc. Mat. med. ἅ καί = li-kulli mā yaṣluḥu lahū
   ἁρμόζοντα πρὸς ἅ καὶ ἡ ῥόα Diosc. Mat. med. I, 104.15 = wa-yaṣluḥu li-kulli mā yaṣluḥu lahū l-rummānu Dubler/Terés II, 108.8-9
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. ὧν = mimmā
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. ὃν ὁ Πλάτων ἔγραψε λόγον = bi-ḏikri mā waḍaʿa Aflāṭun
   ἃ τάχ᾿ ἂν ἐφεξῆς εἴποιμι ξύμπαντα πρότερον ἀναμνήσας ὃν ὁ Πλάτων ἔγραψε λόγον Galen An. virt. 42.9 = wa-laʿallī sa-ufaṣṣiluhā laka fī-mā astaʾnifu iḏā anā badaʾtu bi-ḏikri mā waḍaʿa Aflāṭun bi-mā bayyana min raʾyihī 17.7
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt.
   ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος ὑγρότητος εἰς λήθην ἔρχεσθαι τὴν ψυχὴν ὧν πρότερον ἠπίστατο πρὶν ἐνδεθῆναι τῷ σώματι Galen An. virt. 42.10 = anna l-nafsa taʾūlu min ruṭūbati l-badani ilā nisyāni mā kānat taʿrifuhū qabla an tartabiṭa bi-l-badani 17.8
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt.
   νυνὶ δʼ οἷς ἐξ ἀρχῆς προὐθέμην, προσθήσω τὰ λείποντα Galen An. virt. 46.9 = wa-ammā l-sāʿata fa-innī zāʾidun ʿalā mā badaʾtu bihī mā yuḥtāǧu ilayhi 20.7
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt.
   ἃ μηδεὶς ἐφθέγξατο Galen An. virt. 48.16 = mā lam yatafawwah bihī aḥadun 22.1
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt.
   τὰ κατὰ τὸ πρῶτον εἰρημένα ..., ὧν τινὰ μὲν ἄντικρυς εἰς ... ἀνάγεται Galen An. virt. 54.18 = fa-inna baʿḍa mā ḏakara (sc. Arisṭū) hunāka murtafiʿun 26.12
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt.
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt.
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. ᾧ = ḏālika mā
   ᾧ τὸ φρενιτίζειν ἔοικεν Galen An. virt. 49.11 = wa-yušbihu ḏālika mā yaʿriḍu mina l-ḫtilāṭi ʿinda l-waswāsi 22.116
  • ὅς (pronoun) Galen An. virt. mā asbābun
  • ὅς (pronoun) Galen Med. phil. ḏālika mā
  • ὅς (pronoun) Galen Med. phil.
  • ὅς (pronoun) Nicom. Arithm.
  • ὅς (pronoun) Ps.-Plut. Placita
 76. ὅσαπερ
 77. ὅσος
 78. ὅσοσπερ
 79. ὅσπερ
 80. ὅστις
 81. ὅταν
  • ὅταν (conjunction) Galen An. virt. τὸ πρῶτον ὅταν = awwala mā
   διὰ δὴ ταῦτα πάντα τὰ πάθη νῦν κατ’ ἀρχὰς ἄνους ἡ ψυχὴ γίγνεται τὸ πρῶτον ὅταν εἰς σῶμα ἐνδεθῇ θνητόν Galen An. virt. 43.3 = fa-min aǧli hāḏihi l-ālāmi kullihā ṣārati l-nafsu l-āna fī l-ibtidāʾi takūnu, awwala mā tartabiṭu bi-l-badani l-mayyiti, ʿadīmata l-ʿaqli 17.18
 82. ὅτι
 83. οὐ
 84. οὐδείς
  • οὐδείς (adj.) Arist. Poet. οὐδὲν ... ἔχοιμεν ... κοινὸν = laysa lanā ... bi-māḏā yušāriku
   οὐδὲν γὰρ ἂν ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους Arist. Poet. 1, 1447b9 = wa-ḏālika annahū laysa lanā an nusammiya bi-māḏā yušāriku ḥikāyātu wa-tašbīhātu l-šāʿiri Sūfruna wa-Kasānarḫusa wa-l-aqāwīlu l-mansūbatu ilā Suqrāṭa 220.19
 85. οὗτος
 86. οὕτως
 87. πάλαι
 88. παλαιός
 89. παννυχίς
 90. παντοῖος
 91. παρασπίζω
 92. πᾶς
  • πᾶς (adj.) Arist. Poet. πᾶσαι = kullu mā kāna dāḫilan fī
   καὶ κιθαριστικῆς πᾶσαι τυγχάνουσιν οὖσαι μιμήσεις τὸ σύνολον Arist. Poet. 1, 1447a15 = kullu mā kāna dāḫilan fī l-tašabbuhi wa-muḥākāti ṣināʿati l-malāhī mina l-zamri wa-l-ʿūdi wa-ġayrihī 220.8
  • πᾶς (adj.) Nicom. Arithm. mā kāna...min hāḏihi l-aʿdādi
 93. παχύς
 94. περί
 95. πῄ
 96. πλήν
 97. ποιός
 98. πολλάκις
 99. πρίν
 100. προάγω
 101. πρόσειμι
 102. πρότερος
 103. σημαίνω
 104. σκέμμα
 105. στρέμμα
 106. στρῶμα
 107. συγγενής
 108. σύμφωνος
 109. συνέχω
 110. συντείνω
 111. τάξις
 112. τίμιος
 113. τις
 114. τοιοῦτος
 115. τοιουτότροπος
 116. τοσόσδε
 117. τοσοῦτος
 118. ὑπεναντίος
 119. ὑπεναντίως
 120. ὑπεροχή
 121. ὑπόρρυσις
 122. ὐποχόνδριος
 123. φροντίς
 124. χειρουργία
 125. χρῆμα
 126. ὧδε
 127. ὡς
 128. ὡσαύτως
 129. ὥσπερ
 130. ὥστε

Translation process scheme for ما

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest