Lookup cumulative lexical entry: ليس

 1. α-privativum
 2. ἀδύνατος
 3. ἀκάθαρτος
 4. ἀκρατής
 5. ἀμήχανος
 6. ἄνευ
 7. ἄνισος
 8. ἀπαθής
 9. ἄπειρος
 10. ἀπίθανος
 11. ἀπιμελος
 12. ἀπόλλυμι
 13. ἀπόρρητος
  • ἀπόρρητος (adj.) Galen An. virt. (šayʾun) laysa yanbaġī l-kalāmu bihī
   καὶ φθέγγηταί (sc. ἡ ψυχὴ) τι τῶν αἰσχρῶν ἢ ἀπορρήτων Galen An. virt. 48.17 = wa-tatakallamu (sc. al-nafsu) bi-ašyāʾa samiǧatin aw bi-ašyāʾa laysa yanbaġī l-kalāmu bihā 22.1
 14. ἄπους
 15. ἀσχιδής
 16. ἄσχιστος
 17. ασωματος
 18. ἀτημέλητος
 19. ἄτιμος
 20. εἶμι
 21. ἔχω
 22. μή
  • μή (particle) Alex. An. mant. [Lib. arb.] laysa huwa
  • μή (particle) Alex. An. mant. [Lib. arb.] laysa huwa
  • μή (particle) Alex. qu. I 11a [Univ.]
  • μή (particle) Alex. qu. I 11a [Univ.]
  • μή (particle) Arist. An. post. μὴ ὁμώνυμος = laysa ʿalā ṭarīqi l-ittifāqi fī l-ismi
  • μή (particle) Arist. An. post. καὶ μὴ ἀριθμῷ = li-mā laysa huwa ʿadadan
  • μή (particle) Arist. Gener. anim. μὴ πορευτικός = laysa bi-sayyārin
  • μή (particle) Arist. Gener. anim. μὴ κύκλῳ περιιέναι = wa laysa yanbaġī an...nasluka al-sabīla l-ṭawīla l-mutaʿawwaǧa
  • μή (particle) Arist. Gener. anim. μὴ διωρισμένον τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ χωρίς = laysa fīhi ḏakarun wa unṯā bi-nawʿin iftirāqin
  • μή (particle) Arist. Gener. anim. μίγνυται ὧν ἴσοι οἱ χρόνοι καὶ ἐγγὺς αἱ κυήσεις, καὶ τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων μὴ πολὺ διέστηκεν = ǧāmaʿat ināṯun wa-ḏukūratun ... muttafiqan bi-zamāni l-ḥamli aw-muqāriban maʿa ittifāqi iʿẓāmi l-aǧsādi allatī laysa baynahā buʿdun kaṯīrun
  • μή (particle) Arist. Gener. anim. τοῖς φαλακροῖς μὴ ἀναφύεσθαι = fa-laysa yanbutu lahu šaʿran baʿda wuqūʿi l-šaʿri l-awwali
  • μή (particle) Arist. Gener. anim. τὸ μὴ μίαν ἔχειν χρόαν = qābilan laysa li-lawnin wāḥidin
  • μή (particle) Arist. Metaph. τὰ μὴ ὄντα = allatī laysat
  • μή (particle) Arist. Metaph. τὸ δὲ μὴ εἶναι
  • μή (particle) Arist. Metaph. τὸ μὴ ὂν = mā laysa huwa
  • μή (particle) Artem. Onirocr.
  • μή (particle) Artem. Onirocr.
  • μή (particle) Artem. Onirocr.
  • μή (particle) Artem. Onirocr.
  • μή (particle) Eucl. El. ὃ μὴ εστὶν επ᾿αὐτής = allaḏī laysa bi-maʿlūmi l-qadri
  • μή (particle) Galen An. virt. μή ... ὑπάρχειν = laysa lahā
   εἰ γὰρ μή τις αὐτοῖς ὑπάρχειν τοῦτο φαίη, δόξει ... ἀναίσθητος εἶναι Galen An. virt. 47.16 = wa-in ankara ḏālika aḥadun mina l-nāsi wa-zaʿama annahū laysa lahā hāḏā fa-innahū yuẓannu bihī annahū lā yuḥissu 21.6
  • μή (particle) Galen An. virt. μὴ οὐκ ἀσώματος ᾖ = annahū laysa ġayra ǧismin
   ὑποψίαν ... μὴ οὐκ ἀσώματος ᾖ (sc. ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία)· πῶς γὰρ ἂν ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας εἰς τὴν ἐναντίαν ἑαυτῆς φύσιν ἀχθείη Galen An. virt. 48.22 = al-ẓann bi-kulli ǧawhari l-nafsi annahū laysa ġayra ǧismin wa-illā fa-kayfa taṣīru bi-mušārakatihā li-l-ǧismi ilā ṭabīʿatin hiya ḍidduhā 22.4
  • μή (particle) Galen Med. phil. μὴ οὐ
  • μή (particle) Nicom. Arithm. μὴ τῷ πρὸς ἔτερον ἔχοντι = allatī laysat bi-muḍāfatin ilā šayʾin
  • μή (particle) Nicom. Arithm. μὴ ἔχον = allaḏī laysa fīhi
  • μή (particle) Nicom. Arithm. τὰ μὴ ὄντα = mimmā laysa bi-mawǧūdin
  • μή (particle) Ps.-Arist. Virt. τὸ μὴ ταχέως ὁρμᾶν = laysa bi-sarīʿin
  • μή (adv.) Ptol. Hypoth.
 23. μηδέ
 24. μηδείς
 25. μηδέποτε
 26. μηδέπω
  • μηδέπω (adv.) Galen An. virt. wa-lasnā naḥtāǧu fī hāḏā l-waqti
   ἥτις μέν ἐστιν ἀκριβῶς αὕτη (sc. ἡ οὐσία), μηδέπω ζητῶμεν Galen An. virt. 36.20 = wa-lasnā naḥtāǧu fī hāḏā l-waqti ... an nabḥaṯa ʿan ḏālika l-ǧawhari ayyumā huwa bi-l-ḥaqīqati 12.21
 27. μηδέτερος
 28. μήν
 29. μήτε
 30. μόνος
 31. μονόχροος
 32. οὐ
 33. οὐδαμός
 34. οὐδαμῶς
 35. οὐδέ
 36. οὐδείς
 37. οὐδέν
 38. οὐδέποτε
 39. οὐδέπω
 40. οὐδέτερος
 41. οὐκ
 42. οὐκέτι
 43. οὔπω
 44. οὔτε
 45. πρόσειμι
 46. ρᾴδιος
 47. σαπρότης
 48. σελάχιος
 49. ταραχή
 50. φύω

Translation process scheme for ليس

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest