Lookup cumulative lexical entry: كلام

 1. αἰσθάνομαι
 2. αἴσθησις
 3. αἰσθητός
 4. ἀκούω
 5. ἀκριβής
 6. ἀκριβολογέομαι
 7. ἀκριβολογία
 8. ἀναγράφω
 9. ἀντιφθέγγομαι
 10. ἀπόρρητος
  • ἀπόρρητος (adj.) Galen An. virt. (šayʾun) laysa yanbaġī l-kalāmu bihī
   καὶ φθέγγηταί (sc. ἡ ψυχὴ) τι τῶν αἰσχρῶν ἢ ἀπορρήτων Galen An. virt. 48.17 = wa-tatakallamu (sc. al-nafsu) bi-ašyāʾa samiǧatin aw bi-ašyāʾa laysa yanbaġī l-kalāmu bihā 22.1
 11. ἀπόφασις
 12. γνωμολογέω
 13. γραφή
 14. γράφω
  • γράφω (pass. part.) Artem. Onirocr. γεγραμμένος = al-kalāmu l-maktūbu
  • γράφω (pass. part.) Artem. Onirocr. γεγραμμένος
  • γράφω (verb) Galen An. virt. ὡδί πως ἔγραψε περὶ ... = takallama bi-hāḏā l-kalāmi
   καὶ πάλιν οὐ μετὰ πολὺ <κατὰ> τὸν περὶ τῶν ὤτων λόγον ὡδί πως ἔγραψε περὶ ... Galen An. virt. 57.1 = wa-min baʿdi hāḏā bi-qalīlin lammā aḫaḏa fī ḏikri l-uḏunayni takallama bi-hāḏā l-kalāmi 28.3
 15. διαλέγω
  • διαλέγω (gerund) Arist. An. post. διαλέγεσθαι = ʿinda l-munāẓarati wa-l-kalāmi
  • διαλέγω (gerund) Arist. Phys. διαλεχθῆναι = an našraʿa ... fī l-kalāmi
   ἴσως ἔχει καλῶς ἐπὶ μικρὸν διαλεχθῆναι περὶ αὐτῶν Arist. Phys. I 2, 185a19 = fa-mā baʾsun an našraʿa qalīlan fī l-kalāmi fīhā 9.3
  • διαλέγω (gerund) Arist. Phys. διαλέγεσθαι = al-kalāmu fī raddin
   ὅμοιον δὴ τὸ σκοπεῖν ... πρὸς ἄλλην θέσιν ὁποιανοῦν διαλέγεσθαι Arist. Phys. I 2, 185a6 = wa-l-baḥṯu ... yušbihu l-kalāma fī raddi waḍʿin āḫara ayya waḍʿin kāna 7.15
 16. διαλεκτέος
 17. διαλεκτικός
 18. διαλεκτος
 19. εἶπον
  • εἶπον (verb) Arist. Phys. εἴπωμεν = naǧʿalu kalāmanā
   πρῶτον μὲν οὖν ὑπὲρ τῆς φορᾶς εἴπωμεν Arist. Phys. VII 2, 243a10 (textus alter) = fa-l-naǧʿalu kalāmanā awwalan fī l-nuqlati 746.11
 20. εἴρω
 21. ἔπος
 22. εὐέπεια
 23. λέγω
 24. λέξις
 25. λογοποιός
 26. λόγος
 27. μακρολογία
  • μακρολογία (noun) Galen An. virt. muṭīlu l-kalāmi
   εἰ μή τε μακρολογίας ἔμελλον ἀποίσεσθαι δόξαν ἀναλίσκειν τε τὸν χρόνον μάτην Galen An. virt. 57.9 = law lā annanī ufnī l-zamāna bāṭilan wa-an yuẓanna bī annī muṭīlu l-kalāmi 28.10
 28. μικρολογία
 29. μυθολογέω
 30. ὁμιλέω
 31. περί
 32. πικρολογία
 33. πλασματίας
 34. πολιτικός
 35. πορίζω
 36. προλέγω
 37. προοιμιάζομαι
 38. προοίμιον
 39. ῥῆσις
 40. τεχνικός
 41. τεχνολογέω
 42. τραυλός
 43. ὑπακούω
 44. φθέγγομαι
 45. φιλόλογος
 46. φιλόσοφος
 47. φράζω
  • φράζω (pass. part.) Erat. Cub. dupl. φραζόμενος
   ἡ ἀπόδειξις συντομώτερον φραζομένη καὶ τὸ σχῆμα Erat. Cub. dupl. 94.11 = wa-iḏā ṣayyarnā l-burhāna wa-l-kalāma fī tilka l-ālati wa-l-šakli kāna awǧaza 157.8
 48. φυσιολογέω
 49. φυσιολόγος
 50. φωνή
 51. ψόφος

Translation process scheme for كلام

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest