Lookup cumulative lexical entry: ك

 1. participle
  • participle Arist. Poet. τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας = ka-llatī hiya ašaddu stiqṣāʾan
   ἃ γὰρ αὐτὰ λυπηρῶς ὁρῶμεν, τούτων τὰς εἰκόνας τὰς μάλιστα ἠκριβωμένας χαίρομεν θεωροῦντες Arist. Poet. 4, 1448b11 = wa-ḏālika anna llatī narāhā wa-yakūnu ruʾyāhā ʿalā ǧihati l-iġtimāmi fa-innā nasurru bi-ṣūratihā wa-tamāṯīlihā ammā iḏā naḥnu raʾaynāhā ka-llatī hiya ašaddu stiqṣāʾan 224.20
 2. ἀλλά
  • ἀλλά (conjunction) Artem. Onirocr. ka-mā
  • ἀλλά (conjunction) Eucl. El. ka-mā
  • ἀλλά (conjunction) Galen An. virt. ἀλλὰ κἀν = wa-ka-ḏālika ayḍan fī
  • ἀλλά (conjunction) Galen An. virt. οὐδεμία ... ἀλλ’ οὐδέ = fa-laysa ... wa-ka-ḏālika ayḍan
   οὐδεμίαν ἐπινοῶ διαφορὰν ... ἀλλ’ οὐδὲ πῶς, οὐδὲν οὖσα τοῦ σώματος (sc. ἡ ψυχή), εἰς ὅλον αὐτὸ δύναιτ’ ἂν ἐκτείνεσθαι Galen An. virt. 39.3 = fa-laysa yumkinu an afhama fīhi šayʾan mina l-fuṣūli ... wa-ka-ḏālika ayḍan lam yumkinnī an afhama kayfa, iḏ kānat (sc. al-nafsu) laysat šayʾan mina l-badani, yumkinuhā an tabsuṭa wa-tamtadda fīhi kullihī 14.20
 3. ἀναδεδόμενος
 4. ἀπό
 5. ἀστρολογικός
 6. αὖ
  • αὖ (adv.) Galen An. virt. μήτε … μήτ᾿ ... μήτ᾿ αὖ πάλιν = fa-laysa ... wa-lā ... wa-ka-ḏālika ayḍan
 7. αὐτός
 8. γάρ
 9. γενικός
 10. δέ
  • δέ (particle) Rufus Ict. δὲ καί = wa-ka-ḏālika
   βοηθεῖ δὲ καὶ τὸ ἥμερρον λάπαθον Rufus Ict. fr. 9 = wa-ka-ḏālika sāʾiru anwāʿi l-ḥummaḍi l-uḫari 38
 11. δίκην
 12. εἰδικός
 13. εἰκότως
 14. εἴκω
 15. ἑκάτερος
 16. ἐπίσης
 17. ἡνίκα
 18. ἴσος
 19. καθά
 20. καθάπερ
 21. καθαπερεί
 22. καθότι
 23. καθώς
 24. καί
 25. κατά
  • κατά (prep.) Artem. Onirocr. ka-mā
  • κατά (prep.) Artem. Onirocr. ka-mā
  • κατά (prep.) Galen An. virt. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον = wa-ka-ḏālika ayḍan
   κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον οὐδὲ τῆς θυμοειδοῦς ὧν ὀρέξεις εἶχεν ἥ τε λογιστικὴ καὶ ἡ ἐπιθυμητική Galen An. virt. 36.6 = wa-ka-ḏālika ayḍan laysa yumkinu an yakūna li-l-nafsi l-ġaḍabiyyati šayʾun min šahawāti l-nafsi l-fikriyyati awi l-šahwāniyyati 12.8
 26. κύκλος
 27. κυκλοτερής
 28. μέγας
 29. μικτός
 30. ὅθεν
 31. οἷον
 32. οἱονεί
 33. οἷος
 34. ὅμοιος
 35. ὁμοίως
 36. ὅπως
 37. ὅς
 38. ὅσος
 39. ὅσπερ
 40. ὅστις
 41. οὔτε
  • οὔτε (conjunction) Galen An. virt. laysa ka-ḏālika
   ἐγὼ δ᾿ οὔθ᾿ ὡς ἔστιν (sc. ἀθάνατος ἡ ψυχὴ ut intell. Arab.) οὔθ᾿ ὡς οὐκ ἔστιν ἔχω διατείνεσθαι Galen An. virt. 36.15 = wa-ammā anā fa-laysa ʿindī mā aqḍī bihī annahā (sc. al-nafsa) ġayru mayyitatin wa-lā annahā laysat ka-ḏālika 12.20
 42. οὗτος
 43. οὕτως
 44. πάλιν
 45. παραπλήσιος
  • παραπλήσιος (adj.) Galen An. virt. παραπλήσιον = ka-mā
   τοὺς δηχθέντας γοῦν ὑπὸ τῆς ἀσπίδος ὁρῶμεν ἀποθνήσκοντας αὐτίκα παραπλήσιον τοῖς [ἀποθνήσκουσιν] ὑπὸ τῆς κωνείου πόσεως, ὡς καὶ τοῦ ταύτης ἰοῦ ψύχοντος Galen An. virt. 41.13-14 = wa-ḏālika annā qad narā anna llaḏī talsaʿuhū l-dābbatu llatī yuqālu lahā asfīs yamūtu min sāʿatihī ka-mā yamūtu llaḏīna yašrabūna qūniyūn wa-ḏālika li-anna samma haḏihi l-ḥayyati ayḍan yubarriduhū 16.15
  • παραπλήσιος (adj.) Ps.-Plut. Placita
 46. πᾶς
 47. περί
 48. προσφερής
 49. σύ
 50. τέ
 51. τοιοῦτος
 52. τοσοῦτος
 53. ὑαλοειδής
 54. ὡς
  • ὡς (adv.) Aelian. Tact.
  • ὡς (adv.) Aelian. Tact. ὡς ἑνὸς ἀνδρὸς σῶμα = ka-ǧismin wāḥidin
  • ὡς (conjunction) Alex. qu. I 11a [Univ.] ka-mā
  • ὡς (conjunction) Alex. qu. I 11a [Univ.] ka-mā
  • ὡς (adv.) Arist. Meteor.
   ὡς φθαρτικὸν ἢ ὡς κατὰ συμβεβηκός Arist. Meteor. IV 5, 382b7 = immā ka-l-mufsidi lahummā wa-immā ka-l-ʿāriḍi 1147
  • ὡς (adv.) Arist. Meteor.
   ὡς τὸ μέλι τὸ ἑφθόν Arist. Meteor. IV 6, 383a5 = ka-l-ʿasali l-ḏāʾibi 1167
  • ὡς (conjunction) Arist. Poet.
   οὐχ ὡς κατὰ τὴν μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προσαγορεύοντες Arist. Poet. 1, 1447b14 = wa-laysa ka-llatī yaʿmalūna l-šiʿra llatī hiya bi-l-ḥikāyati wa-l-tašbīhi lākinna llatī yulaqqibūnahā l-muštarikata fī awzānihā 222.1
  • ὡς (conjunction) Arist. Poet. ὡς εἴπομεν κατ' ἀρχάς = ka-mā qulnā munḏu l-ibtidāʾi
   ἐν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοραῖς ἡ μίμησίς ἐστιν, ὡς εἴπομεν κατ' ἀρχάς, ἐν οἷς τε καὶ ἃ καὶ ὥς Arist. Poet. 3, 1448a25 = bi-tašbīhihim wa-ḥikāyatihim ka-mā qulnā munḏu l-ibtidāʾi bi-hāḏihī l-fuṣūli wa-l-aṣnāfi l-ṯalāṯati wa-bi-hāḏihī fa-mina l-ḍarūrati 224.3
  • ὡς (conjunction) Arist. Poet. ka-mā
   ὡς ἐπὶ τῆς (sc. κωμῳδίας) παρ' αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης Arist. Poet. 3, 1448a31 = ka-mā annahū (sc. al-hiǧāʾu) mā kāna qibalahum wilāyatu l-ǧamāʿati wa-l-tadbīri 224.8
  • ὥς (adv.) Eucl. El.
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt.
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt.
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt. ὡς γὰρ = ka-annahā
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt. ka-annahū
   ὡς οὐδὲν διαφέρον ἢ καθαίρειν δύνασθαι φάναι τὴν ἀλόην ἢ δύναμιν ἔχειν καθαρτικήν Galen An. virt. 34.13 = ka-annahū lā farqa bayna qawlinā inna l-ṣabira yumkinuhū an yushila wa-qawlinā inna lahū quwwatan mushilatan 11.3
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt. ka-mā
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt. ka-mā
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt. ka-mā
  • ὡς (conjunction) Galen An. virt. ka-mā
  • ὡς (conjunction) Galen Med. phil. ka-annahu
  • ὡς (conjunction) Nicom. Arithm. ὡς δέδεικται = ka-mā faʿlnā
  • ὡς (conjunction) Nicom. Arithm. ὡς προέφαμεν = ka-mā qulnā
  • ὡς (conjunction) Nicom. Arithm. ka-mā
  • ὡς (conjunction) Nicom. Arithm. ka-mā
  • ὡς (conjunction) Nicom. Arithm. ka-mā
  • ὡς (conjunction) Nicom. Arithm. ka-mā
  • ὡς (conjunction) Nicom. Arithm. ka-
  • ὡς (conjunction) Nicom. Arithm. ka-
  • ὡς (particle) Porph. Isag. ka-mā
  • ὡς (particle) Porph. Isag. ὡς γὰρ μὴ ὄντος ζῴου = fa-ka-mā annahū matā lam yuǧad
  • ὡς (particle) Porph. Isag. ὡς γὰρ ... οὕτως = wa-ḏālika annahū ka-mā anna … ka-ḏālika
  • ὡς (conjunction) Ps.-Plut. Placita
  • ὡς (conjunction) Ps.-Plut. Placita
  • ὡς (adv.) Galen Diff. febr. ka-mā
   ὡς ἄρτι διώρισται Galen Diff. febr. I, 11 : 315.16 = ka-mā qad laḫḫaṣtu qubaylu WGAÜ, Suppl. I 175.3
 55. ὡσανεί
 56. ὡσαύτως
 57. ὥσπερ

Translation process scheme for ك

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest