Lookup cumulative lexical entry: قصد

 1. βούλομαι
 2. δικαιοπραγέω
 3. δοκέω
  • δοκέω (verb) Arist. Phys. δόξειεν ἂν = qad yuẓannu anna mā quṣida lahū
   οὕτω μὲν οὖν δόξειεν ἂν δείκνυσθαι τὸ ἐξ ἀρχῆς Arist. Phys. VII 1, 242b20 (textus alter) = fa-ʿalā hāḏā l-waǧhi qad yuẓannu anna mā quṣida lahū munḏu awwali l-amri qad tabayyana
 4. εἴρω
 5. ἕνεκα
  • ἕνεκα (prep.) Arist. Phys.
   οἷον ὁ ἵππος αὐτόματος, φαμέν, ἦλθεν, ὅτι ἐσώθη μὲν ἐλθών, οὐ τοῦ σωθῆναι δὲ ἕνεκα ἦλθε Arist. Phys. II 6, 197b16 = miṯālu ḏālika annā naqūlu inna l-farasa atānā min tilqāʾi nafsihī ḥattā salima bi-maǧīʾihī ilaynā lam yakun qaṣdan minhu li-l-salāmati
  • ἕνεκα (prep.) Arist. Phys.
   τοῦ τέλους ἕνεκά ἐστιν Arist. Phys. II 3, 195a2 = yaqṣidu bihā l-ġāyatu
 6. ἐπιτηδεύω
 7. ἐρῶ
 8. εὐσεβέω
 9. ἐφίημι
 10. ἐφίστημι
 11. ζητητέος
 12. κυρίως
 13. λεκτέος
 14. μέθοδος
  • μέθοδος (noun) Arist. Phys. qaṣdunā bi-hāḏā l-ʿilmi
   ἡ δὲ μέθοδος ἡμῖν περὶ φύσεώς ἐστι Arist. Phys. III 1, 200b13 = wa-kāna qaṣdunā bi-hāḏā l-ʿilmi amra l-ṭabīʿati 165.9
 15. μέτριος
 16. παρακελεύομαι
  • παρακελεύομαι (pass. part.) Galen An. virt. παρακελευόμενος = yaqṣidu ... arāda
   οὐ γὰρ τοῖς παισὶν ἀλλὰ τοῖς τελείοις παρακελευόμενος Galen An. virt. 72.9 = wa-ḏālika annahū lam yaqṣid ilā l-amri li-l-ṣibyāni bal innamā arāda bihī l-kāmilīna 38.6
 17. παρασκευάζω
 18. πειράω
 19. πραγματεία
 20. προαιρεω
 21. προηγουμένως
 22. πρόθεσις
 23. πρόκειμαι
 24. προμηθέομαι
 25. προτίθημι
 26. σπουδάζω
 27. στοχάζομαι
 28. συμμετρια
 29. συνάγω
 30. ὑπολαμβάνω

Translation process scheme for قصد

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest